Schola


Planowana najbliższa próba –
SOBOTA, 9 KWIETNIA 2022 R.
– godz. ; 11:00 w Stawiszy
– godz. 
12:00 w Śnietnicy

Zapraszamy dziewczynki chętne do śpiewania podczas Mszy św. od klasy 3 (mogą też młodsze), z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych: