Schola

SCHOLA

Planowana najbliższa próba: 

– godz.  w

– godz.  w Stawiszy 

Zapraszamy do scholi dziewczynki z klas 1 – 3 oraz starsze, które chcą śpiewać podczas Mszy św. a jeszcze nie zdecydowały się.