Rok 2023

Rok Pański 2023

          W imię Boże rozpoczynamy Rok Pański 2023. W moim krótkim sprawozdaniu, myślą cofniemy się do dwóch wydarzeń, które miały miejsce w naszej parafii pod koniec 2022 roku. 

Pierwszym wydarzeniem, które bardzo wielu zapamięta na długi czas, to parafialna Wigilia dla osób starszych i samotnych. Po dwuletnim okresie przerwy w organizacji parafialnej Wigilii w związku z pandemią, grudniowa Wigilia była oczekiwana przez bardzo wielu parafian.

Organizatorami Parafialnej Wigilii w drugą sobotę grudnia 2022 roku (9.12.2022) byli: członkowie Parafialnego Zespołu Caritas, Stowarzyszenie Kobiet ze Śnietnicy oraz członkowie nowo wybranej Rady Duszpasterskiej ze Śnietnicy i Stawiszy.

Spotkanie Wigilijne rozpoczęło się uroczystą Mszą świętą w kościele parafialnym p.w. św. Andrzeja Boboli w Śnietnicy o godzinie 11.00. Oprawę liturgiczną tej Mszy świętej przygotowali: p. katechetka mgr Halina Klimek oraz p. katecheta i organista p. mgr Tadeusz Karpiński. We Mszy świętej oprócz Seniorów uczestniczyli: p. Poseł Barbara Bartuś, p. Wójt gminy Uście Gorlickie wraz z małżonką, komendant posterunku Policji w Uściu Gorlickim wraz z małżonką i wielu innych gości.

Po Mszy świętej sprawowanej przez miejscowego proboszcz ks. Józefa Rośka, wszyscy udaliśmy się na salę do Domu Ludowego w Śnietnicy. Po wspólnej modlitwie i życzeniach złożonych przez ks. proboszcza, p. Poseł i p. Wójta, rozpoczęło się łamanie opłatkiem i wzajemne składanie życzeń. Była to moim zdaniem najpiękniejsza część parafialnej Wigilii. Należy nadmienić, że uczestnictwem w tym Wigilijnym wydarzeniu zaszczycił naszą parafię kierownik Oddziału Gościa Tarnowskiego p. Grzegorz Brożek. W tym miejscu serdecznie dziękuję panu Redaktorowi Grzegorzowi za piękny artykuł zamieszczony w Gościu Niedzielnym nr 51-52 ukazującym spotkanie Wigilijne w Śnietnicy.

Po życzeniach nastąpiło wspólne kolędowanie i spożywanie wspaniałej kolacji Wigilijnej przygotowanej przez Stowarzyszenie Kobiet z pomocą Caritas i pań z Rady (szczególnie przy lepieniu pierogów). Spotkanie Wigilijne zakończyło się ok. 16.00.  Podczas pożegnań bardzo wielu Seniorów wyrażało już tęsknotę za spotkaniem Wigilijnym w 2023 roku.

Jako proboszcz parafii w Śnietnicy bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania tego spotkania Wigilijnego. Takie spotkania bardzo jednoczą wszystkich należących do wspólnoty parafialnej. Dziękuję również zaproszonym, że mimo nieraz różnych dolegliwości, nie odmówili i odpowiedzieli pozytywnie na zaproszenie.

Oto kilka fotograficznych wspomnień ze spotkania Wigilijnego w Śnietnicy.

KOLĘDNICY  MISYJNI 2022/23

     Już od kilku lat parafia nasza włącza się w wielkie dzieło misyjne pt. „Kolędnicy Misyjni”. Dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej im. św. Andrzeja Boboli w Śnietnicy bardzo chętnie biorą udział w tej wielkie akcji Misyjnej. Również i parafianie zawsze hojnie wspierają to wspaniałe dzieło ewangelizacyjne.

Bardzo serdecznie dziękuję p. Katechecie mgr Tadeuszowi Karpińskiemu za przygotowanie trzech grup Kolędników Misyjnych. Pomocą w przygotowanie tego ważnego dla parafii wydarzenia włączyła się również p. Katechetka mgr Halina Klimek. Dwie grupy Misyjne ze Śnietnicy wystąpiły w Kościele w święto św. Szczepana bezpośrednio po Mszach świętych o godzinie 7.30 i 11.00.  Natomiast grupa Kolędników Misyjnych ze Stawiszy wystąpiła po Mszy świętej w Kościele Filialnym o godz. 9.30.

Oto kilka fotograficznych wspomnień z Kolędowania Misyjnego.

JASEŁKA W WYKONANIU PARAFIAN Z BANICY.

     W drugą Niedzielę stycznia 2023 roku do naszej parafii zostali zaproszeni parafianie z sąsiedniej Banicy, którzy po okresie pandemii przygotowali „Jasełka Bożonarodzeniowe”. Jasełka zostały wystawione w Kościele Pomocniczym w Stawiszy po Mszy świętej o godzinie 10.30, oraz w Kościele Parafialnym w Śnietnicy po sumie, czyli po Mszy św. o godzinie 11.00.

Wszyscy wierni uczestniczący we Mszy świętej z wielkim zainteresowaniem oglądali występy aktorów amatorów w bardzo dużym przedziale wiekowym. Jestem przekonany, że taki przekaz orędzia zbawczego o wielkiej tajemnicy przyjścia Boga-Człowieka na ziemię pozostanie na długo w sercach i w świadomości wszystkich oglądajacych.

Wyrażam serdeczne podziękowanie zaprzyjaźnionym ze Śnietnicą i Stawiszą parafianom z Banicy za podjęty trud przygotowania „Jasełek” i za przedstawienie ich w naszej wspólnocie parafialnej.

Oto kilka fotograficznych wspomnień z przedstawianych „Jasełek”:

REKOLEKCJE PARAFIALNE I SZKOLNE – WIELKI  POST 2023

      W pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu 2023 rozpoczęły się w naszej Rekolekcje Parafialne i Rekolekcje Szkolne i trwały od 26 lutego do 1 marca. Trudu głoszenia Rekolekcji podjął się Ks. Dyrektor Domu Rekolekcyjnego im. św. Andrzeja Boboli w Blechnarce – Ks. mgr Rafał Igielski.

Głoszone Słowo Boże głęboko zapadało w serca parafian i jestem przekonany, że będzie wydawać obfity plon w dalszym życiu tych, którzy w Rekolekcjach uczestniczyli. Również i uczniowie Szkoły Podstawowej przeżyli bardzo głęboko spotkanie ze Słowem Bożym gło9szonym przez Ks. Rekolekcjonistę Rafała. Wyrazem tego są przeżycia i zapamiętane sceny o których uczniowie wspominają na katechezie. Wspaniałym owocem Rekolekcji była liczna spowiedź Rekolekcyjna.

Kilka fotograficznych wspomnień z Rekolekcji szkolnych:

TRIDUUM  PASCHALNE  2023

     Do jak najlepszego przeżywania Świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz Triduum Paschalnego, wspólnotę parafialną przygotowały Rekolekcje Wielkopostne oraz nabożeństwa Wielkiego Postu: Drogi Krzyżowe i Gorzkie Żale. Podczas Gorzkich Żali, które były po każdej Niedzielnej Mszy świętej, w tym roku były głoszone rozważania pasyjne oparte na „Całunie Turyńskim”.

Ponieważ parafia składa się z dwóch wspólnot wiernych: w Stawiszy i w Śnietnicy, w każdej z tych wspólnot przeżywane było Triduum Paschalne. Wierni, zarówno w Stawiszy jak i w Śnietnicy bardzo licznie uczestniczyli w nabożeństwach upamiętniających Ostatnią Wieczerzę, śmierć Pana Jezusa oraz Jego Zmartwychwstanie. Ciemnica i Grób Pana Jezusa były przygotowane przez wiernych zarówno w Kościele Pomocniczym w Stawiszy oraz w Kościele Parafialnym w Śnietnicy. Przy Grobach Pańskich zaangażowali się strażacy z OSP Śnietnica oraz tzw. „Młodzieżówka”.

Oto kilka wspomnień z przeżywanych wydarzeń Triduum Paschalnego.

SAKRAMENT  BIERZMOWANIA  2023

     Młodzież klasy VIII 28 kwietnia 2023 roku przyjęła sakrament Bierzmowania z rąk J.E. Ks. Biskupa Stanisława Salaterskiego. Bierzmowanie odbyło się w parafii Śnietnica. Razem z młodzieżą naszej parafii, sakrament Bierzmowania został udzielony młodzieży z parafii Brunary i z parafii Banica. Mszę świętą wraz z Ks. Biskupem koncelebrowali proboszczowie parafii, z których młodzież przyjmowała sakrament Bierzmowania.

W oprawę liturgiczną zaangażowana była młodzież z wszystkich trzech parafii. Ks. Biskup apelował do młodzieży Bierzmowanej, aby we współczesnym świecie byli świadkami Jezusa i z pomocą Ducha Świętego przeciwstawiali się ideom, które proponuje współczesny świat.

Kilka wspomnień fotograficznych z Bierzmowania.

PIERWSZA  KOMUNIA  ŚWIĘTA 2023

      Dzień Pierwszej Komunii Świętej jest zawsze oczekiwany nie tylko przez dzieci klasy III, ale również przez rodziców i rodziny dzieci komunijnych, jak również przez całą wspólnotę parafialną. Przygotowanie do pierwszej Komunii świętej rozpoczyna się już w klasie pierwszej. Na katechezie i w rodzinach, dzieci poznają coraz Jezusa i zasady życia chrześcijańskiego opartego na 10 przykazaniach Bożych.

Według mojej oceny, dzieci klasy III dojrzały do tego, aby godnie przystąpić do kolejnych dwóch sakramentów w swoim życiu: do sakramentu Pokuty oraz do sakramentu Eucharystii. W tym miejscu dziękuję pani Katechetce mgr Halinie Klimek, która w klasie pierwszej i drugiej uczyła dzieci nie tylko podstawowych prawd wiary, ale również umiłowania Boga i każdego człowieka. dziękuję też Rodzicom i Dziadkom, którzy w pierwszej kolejności od najmłodszych lat prowadzili swoje dzieci do Kościoła i uczyli podstawowych modlitw. Dziękuję również bardzo serdecznie wychowawczyni klasy III p. Joannie Bednarz za wspaniała współpracę w przygotowaniu uczniów do tego ważnego wydarzenia w ich życiu.

W klasie trzeciej można było na tym mocnym fundamencie religijnym rozbudzać w dzieciach pragnienie spotkania z Chrystusem przebaczającym człowiekowi grzechy oraz z Chrystusem karmiącym swoim Ciałem nasze dusze.

Pierwsza Komunia Święta odbyła się w tym roku w pierwszą Niedzielę maja, czyli 7.05.2023 roku. dzień wcześniej dzieci przystąpiły po raz pierwszy do spowiedzi. Oprawę liturgiczną Mszy świętej Pierwszokomunijnej przygotował p. mgr Tadeusz Karpiński. Czytania i modlitwę wiernych wykonali Rodzice dzieci Komunijnych. Wystrój Kościoła na dzień Pierwszej Komunii świętej przygotowała pani dekoratorka Teresa Leśniak ze Śnietnicy.

Wszystkim dzieciom, które przyjęły kolejne dwa sakramenty życzę, aby całe życie mocno związały z Chrystusem, który jest najlepszym Przyjacielem i pragnie każdego człowieka doprowadzić do wspaniałego Domu swego i naszego Ojca w niebie.

Oto kilka wspomnień z uroczystości Pierwszej Komunii świętej.

Zakończenie roku szkolnego 2022/23

      Po ważnych wydarzeniach parafialnych (Bierzmowanie, I Komunia święta), nadszedł oczekiwany przez uczniów, nauczycieli i rodziców, koniec roku szkolnego. Zanim uczniowie oficjalnie odbiorą szkolne świadectwa, należało w pierwszej kolejności podziękować Bogu, Matce Najświętszej i św. Andrzejowi Boboli za szczególną opiekę w ciągu całego roku szkolnego.

23 czerwca w godzinach rannych uczniowie wraz z nauczycielami i rodzicami zebrali się w kościele w Śnietnicy. Na początku Mszy świętej miało miejsce przekazanie sztandaru szkolnego (św. Andrzeja Boboli) przez uczniów kończących naukę w Szkole Podstawowej, uczniom kończącym klasę VII. Ceremonii tej dokonała pani Dyrektor Szkoły Podstawowej. Poi zakończonej Mszy świętej uczniowie wszystkich klas przeszli do pobliskiej szkoły, aby tam uczestniczyć w okolicznościowej akademii oraz odebrać świadectwa całorocznej pracy uczniowskiej.

Oto kilka wspomnień fotograficznych z zakończenia roku szkolnego 2022/23

DOŻYNKI  PARAFIALNE 2023 – Dziękczynienie za szczęśliwe prace polowe i gospodarcze

     Każdego roku parafia przeżywa dzień dziękczynienia Bogu za szczęśliwe prace gospodarcze i polowe oraz dziękczynienie za zachowanie naszych domów, pól, gospodarstw i terenów od klęsk żywiołowych. W tym roku organizatorami „Parafialnego dziękczynienia” byli: Stowarzyszenie Kobiet, Rada Duszpasterska Śnietnicy i Stawiszy, Rada Sołecka Śnietnicy i Stawiszy wraz z Sołtysami oraz Strażacy.

Parafialne dziękczynienie w tym roku obchodziliśmy 10 września. Podczas uroczystej sumy został poświęcony wieniec dożynkowy jako symbol dziękczynienia Bogu oraz „Starostowie Dożynek”, którymi byli p. Renata Warzecha ze Śnietnicy i p. Damian Hryc ze Stawiszy. złożyli dary ofiarne: chleb i owoce ziemi. Uroczystość parafialnych dożynek zaszczycili swoją obecnością: p. Wójty Gminy Uście Gorlickie z małżonką, Komendant Policji w Uściu Gorlickim z małżonką oraz Sekretarz Gminy.

Przed uroczystą sumą korowód z wieńcem dożynkowym przejechał wzdłuż cała parafię (Śnietnicę i Stawiszę). Po Mszy świętej wszyscy zasiedli do wspólnego posiłku przygotowanego przez Stowarzyszenie Kobiet w miejscowym Domu Ludowym.

Oto kilka wspomnień fotograficznych z tegorocznych „Dożynek” :

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY PODSAWOWEJ W ŚNIETNICY – 2023

     Od kilku lat patronem Szkoły Podstawowej w Śnietnicy jest św. Andrzej Bobola, który również patronuje całej naszej parafii, patronuje nowo wybudowanej świątyni w Śnietnicy i jest równocześnie patronem naszej Ojczyzny.

Każdego roku w końcowych dniach września, uczniowie wraz z nauczycielami dla uczczenia dnia swego patrona, na różny sposób przybliżają postać św. Andrzeja Boboli. W tym roku ten dzień rozpoczął się od wspólnego udziału we Mszy świętej w parafialnym Kościele. Następnie uczniowie uczestniczyli w akademii i krótkich przedstawieniach związanych z osobą patrona szkoły.

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie części artystycznej była pani Katecheta mgr Halina Klimek. Po zakończeniu części artystycznej, rodzice z tzw. „Trójek klasowych” przygotowali uczniom smaczny posiłek. Tegoroczny dzień patrona szkoły był przeżyty z pożytkiem dla „ducha i ciała” każdego ucznia. Oto kilka fotograficznych wspomnień.

PARAFIANA WIGILIA 2023

To już kolejna Wigilia dla seniorów w naszej parafii. Wszyscy, za kilkanaście dni zasiądziemy w gronie naszych rodzin i bliskich do Wieczerzy Wigilijnej. Wspólnota parafialna jest również rodziną, stąd pomysł, aby w grudniu zorganizować Wigilię w szerszym gronie. 

Przygotowaniami wspólnej wigilii zajęły się: parafialny Zespół Caritas, Stowarzyszenie Kobiet w Śnietnicy oraz członkowie Rad Duszpasterskich.  Zaproszenia zostały dostarczone do wszystkich seniorów przez członków Rad Duszpasterskich. Spotkanie wigilijne w tym roku miało miejsce 10 grudnia /Niedziela/. Po Mszy świętej o godzinie 11.00, w której uczestniczył również Wójt Gminy Uście Gorlickie z małżonką oraz Komendant Policji w Uściu Gorlickim z małżonką, udaliśmy się do Domu Ludowego w Śnietnicy, gdzie była przygotowana Wigilia. Po wspólnej modlitwie, życzenia wszystkim zebranym złożył ks. proboszcz  Józef Rosiek oraz Wójt Gminy Zbigniew Ludwin.

Po odśpiewaniu kolędy rozpoczęło się łamanie opłatkiem oraz życzenia. Była to wzruszająca chwila, która trwała długo z zachowaniem wszelkich elementów ostrożności. Po spożyciu dań wigilijnych rozpoczęło się wspólne kolędowanie, które poprowadził pan organista mgr Tadeusz Karpiński.
Według mojej oceny, takie spotkania są bardzo potrzebne współczesnemu człowiekowi. Potrzebne są nie tylko seniorom ale ludziom w pełni sił i młodym. Wszyscy jesteśmy sobie nawzajem potrzebni w życiu. Oto kilka fotograficznych wspomnień:

NAGRODZENI MINISTRANCI, LEKTORZY I SCHOLA ZA 2023 ROK

W czwartą niedzielę Adwentu, 24 grudnia, zostali nagrodzeni najgorliwsi członkowie Służby Liturgicznej, po 6 osób spośród ministrantów i lektorów i 6 osób ze scholii, zarówno w Śnietnicy jak i w Strawiszy. Wręczenie pamiatkowych dyplomów oraz słodkich upominków odbyło się po Mszy św. o godz. 9.30 w Stawiszy i po sumie o 11.00 w Śnietnicy. Kryterium zdobycia dyplomu było zdobycie największej liczby punktów za służenie, czytanie i śpiew psalmów. Jedną z kategorii był wiek: najmłodsza ze Śnietnicy to Julia K. a najmłodsze ze Stawiszy to Milena P., Helena K. i Lena K.