Rok 2022

ROK  PAŃSKI  2022

„BOBOLÓWKA” W  STYCZNIU

 Krótka relacja z Bobolówki styczniowej.

     Przed kilkunastoma dniami rozpoczęliśmy Nowy 2022 Rok. W naszej parafii rozpoczęliśmy kolejną serię nabożeństw ku czci św. Andrzeja Boboli każdego 16 dnia miesiąca, które nazywamy „Bobolówkami”. Nabożeństwa cieszą się bardzo dużą frekwencją pielgrzymów i czcicieli św. Andrzeja Boboli przybywających nieraz z bardzo odległych miejscowości. Wyrazem rozszerzającego się kultu są zamawiane intencje na Mszę świętą zbiorową oraz składane prośby i podziękowania, które są odczytywane podczas nabożeństwa bezpośrednio po Mszy świętej.

Tegorocznym „Bobolówkom” przewodniczy i Słowo Boże głosi Ojciec Jezuita Józef Krzemiński z Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Nowym Sączu. Jestem przekonany, że ta duszpasterska posługa wieloletniego Misjonarza w naszej Śnietnickiej parafii, jeszcze bardziej przybliży nam postać tego wielkiego świętego – patrona Polski, patrona naszej świątyni i naszej parafii.

Mimo trudnego czasu, jaki przeżywamy w świecie i w naszej Ojczyźnie, styczniowa „Bobolówka” zgromadziła bardzo dużą liczbę wiernych. Ze względu na trwające ograniczenia, wielu uczestniczących w nabożeństwie zdanych było na uczestnictwo w sąsiadującej z Kościołem Kaplicy na plebanii oraz na zewnątrz świątyni.

Oto kilka wspomnień ze styczniowej „Bobolówki”.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2022

     Tegoroczne Rekolekcje parafialne i szkolne zostały zaplanowane na piątą Niedzielę Wielkiego Postu. Trudu wygłoszenia nauk Rekolekcyjnych podjął się Ojciec Józef Krzemiński – Jezuita z Sanktuarium Matki Bożej w Nowym Sączu. Rekolekcje rozpoczęły się w V Niedzielę Wielkiego Postu, a zakończyły się w środę.   Podczas rekolekcji Parafialnych Ojciec Rekolekcjonista spotkał się na szczególnych naukach z młodzieżą uczącą się im pracującą, z małżeństwami i osobami odpowiedzialnymi za wychowywanie młodego pokolenia.

W ostatnim dniu rekolekcji Parafialnych zostało zorganizowane specjalne nabożeństwo połączone z Mszą świętą dla chorych i wszystkich Seniorów z całej parafii. Podczas tej szczególnej Mszy świętej aż 96 osób przyjęło Sakrament Namaszczenia połączony z zyskaniem Odpustu Zupełnego.  Wszyscy parafianie obecni na terenie parafii podczas wtorkowej spowiedzi skorzystali z tego sakramentu Bożego Miłosierdzia i w ten sposób przygotowali się już duchowo na nadchodzące Święta.

W rekolekcjach szkolnych uczestniczyli uczniowie od klasy I do klasy VIII. Młodsze dzieci mogły uczestniczyć, lecz musiały być pod opieką Rodzica. Uczniowie w dniach rekolekcyjnych uczestniczyli w zajęcia szkolnych od 7.30 do 10.40. Po długiej przerwie, pod przewodnictwem wyznaczonych przez Dyrekcję nauczycieli, uczniowie przychodzili do Kościoła na godz. 11.00. Wspólne spotkanie Rekolekcyjne trwało do 12.15. Następnie uczniowie wracali wraz z dyżurującymi nauczycielami do szkoły i udawali się do domów. W tym miejscu bardzo serdecznie dziękuję dyżurującym nauczycielom, dziękuję uczniom za wzorowe zachowanie się w kościele, dziękuję rodzicom obecnym z małymi dziećmi i wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnej organizacji Rekolekcji Parafialnych i Szkolnych. Dziękuję również bardzo serdecznie Ojcu Józefowi Krzemińskiemu – tegorocznemu Rekolekcjoniście.

NIEDZIELA  PALMOWA  2022

    Codzienne życie powoli wraca do normalności po dwu letniej pandemii. Także w życiu Kościoła sytuacja się normalizuje. Niedziela Palmowa tradycyjnie związana jest z poświęceniem palm. Również w naszej  parafii w tym roku został ogłoszony konkurs na palmy robione samodzielnie w rodzinach. Celem konkursu było zaszczepianie w młodym pokoleniu pięknej tradycji robienia palm w domach od niepamiętnych lat. W dzisiejszych czasach można kupić palmę na każdym targu i w wielu sklepach. Taka forma o wiele mniej angażuje daną rodzinę w przeżywanie Niedzieli Palmowej.

Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy w swoich rodzinach przygotowali palmy do poświęcenia. Dziękuję Rodzicom i Dziadkom za pomoc swoim dzieciom i Wnukom w robieniu i przyniesieniu palm do świątyni. Po Mszy świętej o godz. 9.30 w Kościele Pomocniczym w Stawiszy i po sumie w Kościele Parafialnym w Śnietnicy odbył się konkurs palm. najwyższe palmy zostały nagrodzone nagrodami książkowymi, a wszyscy pozostali uczestnicy zostali nagrodzeni nagrodą pocieszenia – czyli małym słodkim upominkiem.

W tegorocznym konkursie palm w Kościele Pomocniczym w Stawiszy, zwycięzcami zostali:  Emilka i Nikodem Król. Zwycięzcą w Kościele Parafialnym w Śnietnicy został: Jasiu Niemasik, Zwycięzcom serdecznie gratuluję.

Oto kilka fotograficznych wspomnień z Niedzieli Palmowej. – STAWISZA

ŚNIETNICA

TRDUUM  PASCHALNE 2022

Tegoroczne Triduum Paschalne mogło odbyć się już bez większych ograniczeń. Od kilkunastu lat, po wprowadzeniu przez mojego poprzednika śp. ks. proboszcza Mariana Konwenta, Triduum Paschalne w pełnym wymiarze, odprawiane jest w Kościele Parafialnym w Śnietnicy oraz w Kościele Pomocniczym w Stawiszy. Jest to trudny czas dla duszpasterza, który jest w pojedynkę na parafii. Patrząc jednak na bardzo dużą liczbę wiernych uczestniczących w nabożeństwach Triduum, zmęczenie idzie w niepamięć.

W tym miejscu pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do ubogacenia Triduum Paschalnego. Dziękuję w szczególny sposób p. mgr Tadeuszowi Karpińskiemu – organiście, p. mgr Halinie Klimek – Zakrystiance, dziękuję Służbie Liturgicznej, Scholii, Strażakom i grupom przygotowującym Ciemnice i Groby. Niech Chrystus Zmartwychwstały napełnia wszystkich swoją łaską, umacnia wiarę i nadzieję na lepsze „jutro”. A św. Andrzej Bobola – patron naszej Ojczyzny i patron naszej parafii, niech uprosi u Boga pokój na Ukrainie, pokój na świecie i pełny pokój w naszych sercach.

Kilka wspomnień z przeżywanego Triduum Paschalnego w Śnietnicy i Stawiszy.

SAKRAMENT  BIERZMOWANIA 2022

     Każdego roku ważnym wydarzeniem z życiu parafialnym jest wydarzenie związane z przyjęciem sakramentu Bierzmowania przez młodzież klasy VIII. W tym roku w naszym dekanacie Ropa, Bierzmowanie odbyło się w parafii Ropa i w parafii Szymbark. Młodzież z parafii Śnietnica, w liczbie 10 osób, to ważne wydarzenie wraz ze swymi Rodzicami, świadkami Bierzmowania i bliskimi przeżywało w parafii Szymbark 20 kwietnia o godzinie 18.00.   Szafarzem Sakramentu Bierzmowania był Arcybiskup Henryk Nowacki. Młodzież podczas Mszy świętej odnowiła przyrzeczenia Chrzcielne oraz złożyła wypełnione wcześniej przyrzeczenia abstynenckie. Wraz z młodzieżą naszej parafii, Sakrament Bierzmowania przyjęła młodzież z Szymbarku, Brunar i Uścia Gorlickiego. Młodzieży Bierzmowanej życzę, aby w swoim życiu wiarę mężnie wyznawali, bronili jej i według niej żyli. Życzę również, aby czynnie angażowali się w życie parafii już jako dojrzali chrześcijanie.

Oto kilka wspomnień fotograficznych z przyjęcia sakramentu Bierzmowania:

PIERWSZA  KOMUNIA  ŚWIĘTA  2022 (8.05.2022)

      Ważnym wydarzeniem w życiu każdej parafii jest Uroczystość Pierwszej Komunii świętej. W tym roku w naszej wspólnocie parafialnej bardzo mała grupka dzieci, licząca bowiem tylko 8 uczniów (cztery dziewczynki i czterech chłopców) przystąpiło po raz pierwszy i do Spowiedzi i do Komunii świętej.

Przygotowania do tego ważnego wydarzenia, jak podkreśliłem w homilii, rozpoczęły się już w dzieciństwie w „domowych Kościołach”, czyli w Rodzinach. Jestem wdzięczny Rodzicom, że już od najmłodszych lat prowadzą swoje dzieci do Kościoła i uczą podstawowych prawd wiary w swoich domach. Bardziej intensywne przygotowania do spotkania z Jezusem kontynuowane są na katechezie od klasy pierwszej. Pragnę bardzo serdecznie podziękować panu Katechecie mgr Tadeuszowi Karpińskiemu, który uczył tegoroczne dzieci Komunijne w klasie pierwszej. Dziękuję również pani Katechetce mgr Halinie Klimek, która uczyła te dzieci w klasie drugiej. W tym roku były one pod moją proboszczowską i katechetyczną opieką. Dziękuję bardzo serdecznie pani mgr Dorocie Rodak – Wychowawczyni klasy III, za wspaniałą współpracę w trudzie wychowawczym i pedagogicznym.

Dnia 7 maja, po Mszy świętej i nabożeństwie Majowym, dzieci przystąpiły po raz pierwszy do spowiedzi, a następnego dnia o godzinie 11.00 wraz z rodzicami, chrzestnymi, dziadkami, rodzeństwem i zaproszonymi gośćmi uczestniczyli w pełni we Mszy świętej. W oprawę liturgiczną Mszy Pierwszokomunijnej włączyli się rodzice oraz schola, którą przygotował p. organista mgr Tadeusz Karpiński.

Oto kilka fotograficznych wspomnień z Uroczystości Pierwszej Komunii świętej.

BOŻE  CIAŁO 2022

     Uroczystość Bożego Ciała w tym roku była obchodzona już bez żadnych ograniczeń. W poprzednich latach trwająca pandemia utrudniała organizowanie większych zgromadzeń wiernych. Tegoroczna Uroczystość Bożego Ciała zmobilizowała wszystkich parafian do zorganizowania publicznego wyznania wiary w obecność Chrystusa między nami pod postacią Chleba.

Wzorem poprzednich lat procesje Eucharystyczne na terenie parafii zostały zorganizowane zarówno w Kościele Filialnym w Stawiszy jak również w Kościele Parafialnym w Śnietnicy. Wierni, zarówno w Stawiszy jak i w Śnietnicy przygotowali Ołtarze Eucharystyczne i wzięli czynny udział w procesji począwszy od najmłodszych dzieci zaangażowanych w sypanie Panu Jezusowi kwiatów lub dzwonienie. W oprawę procesji włączyli się również zarówno w Stawiszy jak i w Śnietnicy Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej. Poszczególne rejony wiernych, wyznaczone od dawna, już dzień wcześniej poczyniły przygotowania poszczególnego Ołtarza Eucharystycznego.

W Kościele Filialnym w Stawiszy obrzędy Bożego Ciała rozpoczęły się Mszą świętą o godzinie 9.00. Po Mszy świetej wyruszyła procesja do 4 Ołtarzy przygotowanych wokół świątyni. Oto kilka fotograficznych wspomnień z tej procesji:

Uroczystość Bożego Ciała w Śnietnicy rozpoczęła się Mszą świętą o godzinie 11.00. Oto kilka wspomnień fotograficznych z procesji do 4 Ołtarzy w Śnietnicy:

Uroczystości związane z procesjami z Najświętszym Sakramentem zakończyły się wspólnym odśpiewaniem „Ciebie Boga wysławiamy ….” oraz błogosławieństwem na cztery strony świata.

ODDANIE  I  POŚWIĘCENIE  DOBUDOWANEJ  SZKOŁY  IM. ŚW. A. BOBOLI.

     W czerwcu 2022 roku, przed zakończeniem roku szkolnego 2021/22 nasza niewielka społeczność parafialna przeżywa ważne wydarzenie. Po długich i żmudnych staraniach zostały oddane i poświęcone dobudowane pomieszczenia naszej Szkoły Podstawowej im. św. Andrzeja Boboli.

Uroczystość powyższa rozpoczęła się Mszą świętą, aby wspólnie podziękować św. Andrzejowi Boboli za Jego szczególną opiekę nad parafią i nad szkołą. We Mszy świętej i w uroczystości poświęcenia uczestniczyli (niestety tylko nieliczni uczniowie), Nauczyciele wraz z p. Dyrektor Ewą Kamińską i zaproszeni Goście. Wśród zaproszonych Gości byli: Pani Poseł Barbara Bartuś, Pan Wojewoda Małopolski Leszek Kmita, Pani Kurator Oświaty Barbara Nowak, Pan Senator Wiktor Durlak, Radna Sejmiku p. Jadwiga Wójtowicz, Wójt Gminy Ropa i Uście Gorlickie, Komendant Policji w Uściu Gorlickim i wielu pozostałych gości.

Mszę świętą sprawował Ks. proboszcz parafii Śnietnica – Józef Rosiek. W wygłoszonej homilii została podkreślona rola i opieka św. Andrzeja Boboli nad naszą Ojczyzną, naszą parafią i naszą szkołą. Ks. proboszcz podziękował w szczególny sposób p. Poseł Barbarze Bartuś, bo dzięki staraniom pani Poseł i dzięki zdobyciu środków finansowych, rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śnietnicy była możliwa.

Oto kilka wspomnień fotograficznych z powyższej uroczystości.

DOŻYNKI  PARAFIALNE 2022.

     Jak w poprzednich latach, tak również w tym roku parafia dziękowała Bogu za szczęśliwe prace polowe, zwłaszcza prace związane z sianokosami oraz za szczęśliwe prace gospodarcze i hodowlane. Teren parafii naszej jest specyficznym terenem, ponieważ rolnicy nasi nie uprawiają zbóż. Parafia i rolnicy związani są z hodowlą bydła mlecznego. Święto dziękczynienia zwane dożynkami obchodzone jest każdego roku i tradycyjnie poświęcany jest chleb, wieniec dożynkowy i owoce ziemi, owoce pracy rąk ludzkich – rąk rolnika.

Organizatorami tegorocznych parafialnych dożynek byli: Ochotnicza Straż Pożarna – Śnietnica, Stowarzyszenie Kobiet i Rada Sołecka. Przed uroczystą sumą przez całą parafię, czyli od Brunar do Stawiszy przejechał orszak z wieńcem żniwnym. Po raz pierwszy, żywe konie zastąpiono „koniami mechanicznymi”. Na pięknie przystrojonym wozie była orkiestra, śpiewające panie i schola.

Na początku Mszy świętej wieniec został wprowadzony do świątyni i poświęcony. W uroczystościach dożynkowych wzięła udział Pani Poseł Barbara Bartus, Komendant Policji w Uściu Gorlickim i władze Gminy na czele z p. Wójtem.  Po zakończonych uroczystościach kontynuowanie świętowania miało miejsce przy wspólnym stole w Domu Ludowym w Śnietnicy. W godzinach popołudniowych, organizatorzy tegorocznych dożynek zorganizowali bardzo wiele wspaniałych atrakcji dla dzieci, natomiast wieczorem zabawę dla starszych.

Oto kilka fotograficznych wspomnień ze święta dziękczynienia 2022.

Opracował i wstawił na stronę parafialną ks. proboszcz Józef Rosiek.

DZIEŃ  PATRONA  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  W  ŚNIETNICY.

     Każdego roku Szkoła Podstawowa im. św. Andrzeja Boboli w Śnietnicy, pod koniec września obchodzi tzw. „Dzień Patrona Szkoły”. Uczniowie w tym dniu uczestniczą w różnych konkursach związanych z patronem Szkoły, przygotowują różnego rodzaju prace indywidualne lub klasowe, oraz uczestniczy cała szkoła we Mszy świętej sprawowanej w intencji Nauczycieli, Rodziców i uczniów.

Dzień ten ma ogromne znaczenie i dla uczniów, którzy poznają coraz lepiej św. Andrzeja Bobolę oraz dla całej wspólnoty parafialnej, gdzie kult Tego wielkiego patrona rozwija się prężnie. W tym roku odpowiedzialnymi za organizację „Dnia Patrona Szkoły” były: pani Katechetka Halina Klimek, pani Iwona Michalik oraz pani Joanna Bednarz.

Należy nadmienić, że uczniowie w poszczególnych klasach bardzo solidnie i pomysłowo wykonały zadania podpowiedziane przez organizatorów. Jako proboszcz gratuluję uczniom i gratuluję organizatorom wspaniałych pomysłów. Oto kilka fotograficznych wspomnień z „Dnia Patrona Szkoły”.

Opracował i wstawił na stronę parafialną Ks. Józef Rosiek – proboszcz

 

RADA  DUSZPASTERSKA  2022 – 2027

Protokół z wyboru Rady Duszpasterskiej w Śnietnicy i w Stawiszy – 23.X.2022

     Dnia 23 października, zgodnie z rozporządzeniem Ks. Biskupa Ordynariusza w całej tarnowskiej Diecezji odbyły się wybory do Parafialnych Rad Duszpasterskich. Takie wybory odbyły się również w naszej parafii.

Na początku października zostali podani kandydaci z poszczególnych grup, które od dawna istnieją zarówno w Stawiszy jak i w Śnietnicy: Oto kandydaci:

Śnietnica: Grupa I: Jacek Trojanowicz i Grzegorz Struzik,  Grupa II: Piotr Deć i Sylwester Szczerba, Grupa III: Teresa Kowalczyk i Jakub Lisowicz, Grupa IV: Halina Szczecina i Katarzyna Kriwak, Grupa V: Agnieszka Koszyk i Barbara Witkowska, Grupa VI: Janusz Król i Dawid Niemasik, Grupa VII: Agnieszka Wierzchanowska i Mariola Kołodziej.

Stawisza: Grupa I: Małgorzata Bania i Milena Bania, Grupa II: Aneta Król i Patrycja Hryc, Grupa III: Robert Król i Paweł Łopusiak, Grupa IV: Jolanta Kasprzycka i Piotr Kasprzycki.

Do liczenia głosów została przez ks. proboszcza powołana komisja w składzie: Michalina Hryc, Maria Koszyk, Halina Klimek, Dorota Król i Dorota Zagórska.

W każdej grupie dorośli parafianie wybierali jedną osobę, która z wyboru wejdzie w skład Rady Duszpasterskiej w Stawiszy i w Śnietnicy. Do nowych Rad Duszpasterskich wejdą osoby z nominacji, czyli powołane przez ks. proboszcza. Tymi osobami są; Snietnica: Beata Beduch, Aneta Ziomek, Grzegorz Woźniak, Dorota Zagórska, Dorota Król, Renata Warzecha, Halina Klimek. Stawisza: Bogumiła Waląg, Weronika Iwańska, Monika Stachura, Damian Hryc.

Po przeliczeniu głosów, do nowych Rad Duszpasterskich weszli; Śnietnica: Jacek Trojanowicz, Piotr Deć, Teresa Kowalczyk, Halina Szczecina, Barbara Witkowska, Dawid Niemasik, Agnieszka Wierzchanowska.     Stawisza; Małgorzata Bania, Patrycja Hryc, Robert Król, Jolanta Kasprzycka.

Wszystkim członkom Rad Duszpasterskich z nominacji i w wyboru gratuluję i życzę obfitych Łask i Bożgo błogosławieństwa. Mam nadzieję na dobrą współpracę dla dobra całego Kościoła, a zwłaszcza dl dobra naszej parafii.

Ks. proboszcz Józef Rosiek.