Rok 2021

     Rok Pański 2021

Wizytacja Kanoniczna parafii Śnietnica.

      W związku z panującą pandemią, wizytacja kanoniczna parafii była rozciągnięta w czasie. Początkowy termin wizytacji został ustalony na kwiecień 2020 roku, lecz czas pandemii sprawił, że podsumowanie wizytacji kanonicznej przez ks. Biskupa Leszka Leszkiewicza nastąpiło w dniach: 6-7 marca 2021 roku.

     Ks. Biskup rozpoczął wizytację w sobotę 6 marca. W pierwszej kolejności zostały nawiedzone świątynie i cmentarze w Śnietnicy i w Stawiszy. Wieczorem odbyło się spotkanie połączonych Rad Duszpasterskich Śnietnicy i Stawiszy oraz członków Parafialnego Zespołu Charytatywnego. Dzień sobotni zakończył się rozmową z pracownikami parafialnymi oraz wizytacją kancelarii parafialnej i podpisaniem ksiąg.

     Oficjalne powitanie Ks. Biskupa przez ks. proboszcza i parafian odbyło się w Niedzielę 7 marca na Mszy św. o godzinie 7.30. na Mszy św. Ks. Biskup wygłosił Słowo Boże, udzielił błogosławieństwa i po Mszy świętej spotkał się z Różami Różańcowymi.

     O godzinie 9.30 Ks. Biskup sprawował Mszę świętą w Kościele Pomocniczym w Stawiszy oraz po Mszy świętej spotkał się z ministrantami, lektorami i scholą.

     Podczas uroczystej sumy w kościele parafialnym w Śnietnicy, uczniowie klas pierwszych Szkół Ponadpodstawowych przyjęli sakrament Bierzmowania. Podczas tej Mszy świętej Ks. Biskup podsumował wizytację i udzielił całej parafii pasterskiego błogosławieństwa. Oto kilka fotograficznych wspomnień z Wizytacji Kanonicznej Parafii:
 

Wielkopostne Rekolekcje Parafialne 2021

     Mimo trwającej jeszcze pandemii oraz pomimo różnych ograniczeń, odbyły się w tym roku Rekolekcje Parafialne, które miały za cel przygotować jak najlepiej Parafię do przeżywania Triduum Paschalnego i Świąt Wielkanocnych. Rekolekcje rozpoczęły się w V Niedzielę Wielkiego Postu, czyli 21.03. W rekolekcjach parafialnych uczestniczą również dzieci szkolne wraz ze starszymi, ponieważ nadal nauka odbywa się systemem zdalnym i nie można zorganizować oddzielnych rekolekcji szkolnych. Rekolekcje Wielkopostne przeprowadził Ks. mgr Marcin Bukowiec – wikariusz parafii Ropa. 

Wielkanoc 2021

Nadal trwa czas epidemii, która rozpoczęła się w marcu 2020 roku. To już drugie Święta Wielkanocne z wprowadzonymi ograniczeniami sanitarnymi. W tym roku w naszej parafii Tridumm Paschalne odbyło się w nieco ograniczonym zakresie zarówno w kościele Pomocniczym w Stawiszy jak również w kościele Parafialnym w Śnietnicy.
Mimo bardzo trudnego czasu, bardzo wielu parafian przychodziło w ciągu dnia na prywatną adorację Pana Jezusa w Ciemnicy oraz na adorację przy Grobie Pańskim. Ze względu na pandemię, parafia zrezygnowała z warty strażackiej przy Grobie Pańskim. Strażacy przygotowali w Wielką Sobotę obrzęd poświęcenia ognia i uczestniczyli w procesji Rezurekcyjnej w Śnietnicy i w Stawiszy.


W Wielką Sobotę chcąc umożliwić wszystkim wiernym poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny, poświęcenia pokarmów odbywały się co godzinę. Oto kilka fotograficznych wspomnień z ograniczonego Triduum Paschalnego 2021.

PIERWSZA  KOMUNIA  ŚWIĘTA 2021

    W roku szkolnym 2020/21 do Pierwszej Komunii świętej uczniów klasy III przygotowała pani Katechetka Halina Klimek. Przygotowanie było utrudnione, ponieważ większość katechez, jak i pozostałych przedmiotów, nauczane było zdalnie. Bardzo ważną rolę w dobrym  przygotowaniu odegrali rodzice, którzy solidnie powtarzali z dziećmi przepracowany na katechezie materiał.  Kilka spotkań odbyło się w kościele parafialnym. Jako proboszcz, jestem bardzo zadowolony z przygotowania uczniów, którzy rozumieją i pragną spotkania z Chrystusem w sakramencie Pokuty i Eucharystii.

     Pierwsza Komunia Święta odbyła się 9 maja na dodatkowej Mszy świętej o godzinie 13.00, zarezerwowanej tylko dla uczniów i ich najbliższych rodzin. Dzień wcześniej odbyła się pierwsza Spowiedź. Dzieci z wielkim przejęciem przystępowały do konfesjonału oraz z wielką radością od niego odchodziły.  W sam dzień Pierwszej Komunii świętej, dzieci zgromadziły się przed świątynią parafialną w Śnietnicy. Zostały powitane przez Ks. Proboszcza i wprowadzone do Kościoła. W Kościele dzieci zajmowały miejsca ze swoimi rodzicami, rodzicami chrzestnymi i najbliższą rodziną. Oprawę liturgiczną Mszy Pierwszokomunijnej przygotowali Rodzice dzieci.  Do Komunii każde dziecko podchodziło ze swoimi rodzicami i z rodzicami chrzestnymi.

     Na koniec Mszy świętej dzieci Pierwszokomunijne podziękowały Panu Jezusowi, Rodzicom, p. Katechetce, p. Wychowawczyni, Ks. Proboszczowi i wszystkim Gościom. 

Oto kilka wspomnień z Uroczystości Pierwszej Komunii świętej.
 

     Po Pierwszej Komunii świętej, dzieci przeżywały Biały Tydzień.

Zakończenie roku szkolnego i katechetycznego 2020/2021

Zakończenie roku szkolnego i katechetycznego w tym roku, w czasie trwającej trzeciej fali pandemii, było zorganizowane tak, aby sprostać wymogom sanitarnym. W maju uczniowie powrócili do szkół ze zdalnego nauczania, jednak w przestrzeni szkolnej nie można zorganizować tradycyjnego zakończenia roku z akademią, z udziałem rodziców i dla wszystkich uczniów jednocześnie. W ostatni dzień nauki, uczniowie otrzymali świadectwa od swoich wychowawców w salach lekcyjnych. Zakończenie roku katechetycznego z udziałem uczniów we Mszy św. (przestrzeń kościoła pozwala na taką liczbę osób w jednym miejscu) miało miejsce w przeddzień rozdania świadectw – po zakończeniu zajęć w szkole, uczniowie z wychowawcami i nauczycielami przeszli ze sztandarem szkolnym do kościoła. Przed Mszą św. miało miejsce przekazanie sztandaru. Poczet Sztandarowy uczniów klasy VIII przekazał Sztandar uczniom klasy VII, z zachowaniem rytuału szkolnego.

 

Dożynki parafialne 2021

      Na początku września, podobnie jak w poprzednie lata, parafia przeżywała dziękczynienie za tegoroczne plony, które nazywamy „Dożynkami”. Należy nadmienić, że na terenie parafii rolnicy nie sieją już zboża, ponieważ istniejące gospodarstwa rolne przestawiły się na hodowlę bydła mlecznego. Parafialne dożynki jest więc składanym dziękczynieniem Panu Bogu za szczęśliwe prace gospodarcze i szczęśliwe prace polowe związane z sianokosami.

     Tradycyjnie przedstawiciele rolników przynoszą do świątyni wieniec wykonany ze zbóż i składają w darze ofiarnym owoce ziemi i pracy rąk ludzkich. W Mszy świętej dziękczynnej uczestniczą przedstawiciele władz Gminnych i władze lokalne. Po Mszy świętej jest zawsze wspólne spotkanie na dożynkowym obiedzie.

 

   ADWENT  I  ŚWIĘTA  BOŻEGO  NARODZENIA 2021

 

     Jesień roku 2021 nie jest łatwa dla świata, naszej Ojczyzny i dla poszczególnych parafii. Zwiększa się znów liczba osób zarażonych wirusem Covid-19. Nasza parafia zawdzięcza jakąś szczególną ochronę przez św. Andrzeja Boboli. należy podkreślić, że nikt z parafian Śnietnicy i Stawiszy nie zmarł od początku Pandemii na Covid-19. Mam nadzieję, że ten szczególny patronat nad parafią będzie trwał nadal. Cieszy mnie, że parafianie dużo modlą się do św. Andrzeja Boboli i prawie w każdym domu widać wystawiony w oknie portret patrona parafii. Na początku Pandemii parafia odprawiła 90-cio dniową Nowennę do św. Andrzeja Boboli z prośbą o ochronę przed Cowid-19 i ustanie pandemii.

     Czas Adwentu charakteryzował się bardzo dużą obecnością wiernych na Roratach, które były odprawiane w godzinach wieczorowych zarówno w Kościele Pomocniczym w Stawiszy, jaki w Kościele Parafialnym w Śnietnicy. Cieszy to, że w Roratach uczestniczyło bardzo dużo dzieci, młodzieży i starszych. Należy również podkreślić, że ogromna liczba parafian przystąpiła do spowiedzi Adwentowej, aby w pełnym zjednoczeniu z Bogiem przeżywać Święta Bożego Narodzenia. 

      Na początku Adwentu, został zorganizowany św. Mikołaj dla wszystkich ministrantów, lektorów i scholii. W sumie św. Mikołaj dostarczył dla tej grupy młodych parafian prawie 80 paczek.  Pod koniec Adwentu zostały zorganizowane 3 grupy Kolędników Misyjnych. Przygotowaniem Kolędników i próbami zajmował się p. mgr Tadeusz Karpiński. Ze względów organizacyjnych i trwającej Pandemii, Kolędnicy Misyjni wystąpili na Mszach świętych dopiero 2 stycznia 2022 roku.

      Podsumowując kończący się trudny rok, należy podkreślić, że trwające w Śnietnicy nabożeństwa ku czci św. Andrzeja Boboli, zwane „Bobolówkami”, każdego 16 dnia miesiąca gromadziły pełną świątynię czcicieli tego wielkiego świętego. każdego miesiąca na to wyjątkowe nabożeństwo przybywa bardzo wielu pielgrzymów z różnych miejscowości, często oddalonych od Śnietnicy ponad 100 kilometrów. Przybywa również ciągle wiele różnych próśb i podziękowań, które czciciele św. Andrzeja Boboli składają. Przez ostatnie miesiące takich próśb i podziękowań składnych jest ok. 100 każdego miesiąca.

      Pragnę w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować Ks. mgr Marcinowi Bukowcowi, który podjął się trudu głoszenia Słowa Bożego i przewodniczenia wszystkim „Bobolówkom” w 2021 roku (12 miesięcy). Niech św. Andrzej Bobola wynagrodzi Ks. Marcinowi szczególnym swoim wstawiennictwem u Boga.

      Nadmieniam, że od stycznia 2022 roku, każdego 16 dnia miesiąca, Mszy świętej zbiorowej ku czci św. Andrzeja Boboli będzie przewodniczył i Słowo Boże będzie głosił Ojciec Józef Krzemiński – Jezuita, pracujący w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Nowym Sączu.

     Serdecznie zapraszam wszystkich czcicieli św. Andrzeja Boboli do Śnietnicy, szczególnie każdego 16 dnia miesiąca, jak również przy każdej innej okazji.  

     Wszystkim Parafianom, wszystkim czcicielom św. Andrzeja Boboli i Pielgrzymom składam najserdeczniejsze życzenia świąteczne oraz życzę zdrowego, szczęśliwego i błogosławionego Nowego 2022 Roku. (Ks. proboszcz Józef Rosiek).

     Na tym kończy się tegoroczna strona parafialna. Wszystkim czytelnikom oraz wszystkim ludziom dobrej woli życzę zdrowego, szczęśliwego, błogosławionego i obfitego w laski w NOWYM 2022 ROKU.

                                                                                                                                                                                                      Ks. proboszcz Józef Rosiek