Rok 2020

ROK  PAŃSKI  2020

Styczniowa „Bobolówka” 2020

POWSTAJĄCA  KAPLICA  ŚW. JANA PAWŁA II  W  PODZIEMIACH  KOŚCIOŁA  W  STAWISZY.

     Już od wielu lat rodziła się myśl, aby na terenie parafii Śnietnica, oprócz patrona parafii – św. Andrzeja Boboli, był również czczony współczesny święty, wieloletni Pasterz Chrystusowego Kościoła – św. Jan Paweł II.

Idealnym miejscem kultu będzie świątynia Kościoła Pomocniczego w Stawiszy. Kościół ten posiada podziemia, gdzie może powstać kaplica św. Jana Pawła II. Kaplica ta będzie służyła na wszelkiego rodzaju nabożeństwa w ciągu tygodnia, jak również w okresie zimowym, kiedy bardzo trudno odpowiednio ogrzać górny Kościół, będzie służyła również na Niedzielne Msze święte.

     W planowanej Kaplicy zostaną umieszczone Relikwie św. Jana Pawła II, które osobiście przywiózł do Stawiszy (dzięki staraniom Ks. Prałata Mirosława Króla – Rodaka Stawiszy) J. E. Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz. Miało to miejsce 12 sierpnia 2012 roku. Obecnie Relikwie znajdują się w górnym Kościele.

     Przed Kościołem Pomocniczym p.w. Przemienienia Pańskiego w Stawiszy, stanie również pomnik św. Jana Pawła II, który będzie błogosławił wszystkim przejeżdżającym drogą powiatową w stronę Hańczowej i Wysowej Zdrój oraz będzie zachęcał wszystkich do zatrzymania się na krótką modlitwę.

     Pod koniec roku 2019, w okresie Świąt Bożego Narodzenia, podczas pobytu ks. Prałata Mirosława Króla w Stawiszy, po rozmowie z mieszkańcami Stawiszy i ks. Mirosławem, oraz po uzyskaniu zgody Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, podjąłem decyzję, aby już w pierwszych dniach Nowego Roku rozpocząć prace przygotowawcze w podziemiach dolnego kościoła, by w sierpniu 2020 roku, uroczyście poświęcić kaplicę i wnieść do niej Relikwie św. Jana Pawła II.

     Prace zmierzające do powstania kaplicy rozpoczęły się 7 stycznia 2020 roku. Z pomieszczenia o powierzchni 100 m2 trzeba było usunąć istniejącą wylewkę i zagłębić się 40 cm wywożąc ziemię na zewnątrz. Do pracy z kolejki pracowniczej w Stawiszy zgłosiło si 12 mężczyzn. Wielką pomocą była mała koparka, którą wypożyczył p. Daniel Stach ze Stawiszy. Pracami kierował p. Robert Król i Bogusław Igielski (operator koparki). Zaplanowane prace, dzięki wytężone pracy wszystkich panów, udało się wykonać w jednym dniu.

     10 stycznia 2020 roku wykonaliśmy pierwszą wylewkę – tzw. chudy beton. Pracami kierował p. Damian Hryc ze Stawiszy. Beton został przywieziony z betoniarni „Cieniawa” przez p. Damiana Sądelskiego – sponsora betonu wraz z żoną Wiolettą. Następnego dnia, czyli 11 stycznia, p. Sylwester Szczerba i p. Krzysztof Beduch ze Śnietnicy, położyli ocieplenie i izolację, przygotowując posadzkę do właściwej wylewki.

     Dnia 14 stycznia 2020 roku została wykonana właściwa posadzka, która musi przynajmniej przez 2 tygodnie schnąć, by mozna było przystąpić do kolejnych prac. nadmieniam, że wszelkie materiały budowlane potrzebne przy powstającej kaplicy sprowadzane są z tej samenhurtowni budowlanej, która dostarczała materiał na budowę nowego kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli w Śnietnicy, czyli z hurtowni Bolesława i Ireny Zając z Cegielni „Zawada” z Nowego Sącza.

     Nadmieniam, że odlew postaci św. Jana Pawła II, który stanie na postumencie przed kościołem w Stawiszy już został wykonany i przywieziony na teren parafii. Na jakiś czas (do maja) odlew został złożony w kaplicy na plebanii w Śnietnicy.  

     Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim rodzinom w Stawiszy i w Śnietnicy za złożone ofiary podczas wizyty duszpasterskiej na rzecz kaplicy św. Jana Pawła II w Stawiszy. Ten dar serca pomoże nam wykonać jeszcze parę prac, lecz do ostatecznego wykończenia będziemy szukać środków u ludzi dobrej woli w parafii i poza parafią. Za każdy dar serca z góry składam serdeczne „Bóg zapłać”, a św. Jan Paweł II niech wszystkim ofiarodawcom wyprasza potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo.

     Oto kilka fotografii potwierdzających rozpoczęte prace:

 

Kolejne prace w powstającej kaplicy św. Jana Pawła II

     Pod koniec stycznia 2020 roku, po wyschnięciu właściwej wylewki, rozpoczęliśmy dalsze prace. Została wymurowana ścianka w planowanym prezbiterium. Dzięki przesunięciu wcześniej istniejącej ściany, kaplica powiększy się o 15 m2. Powstałe prezbiterium zostało również podniesione o 18 cm od poziomu głównej posadzki. Więcej nie można, gdyż nie pozwala na to betonowy sufit. To minimalne podniesienie pozwoli podkreślić miejsce, gdzie będzie umieszczony ołtarz, ambonka, tabernakulum i podświetlany obraz św. Jana Pawła II. Zostały również przywiezione z hurtowni budowlanej w Nowym Sączu kolejne materiały, które posłużą do dalszych prac.


 

KONTYNUACJA  PRAC  PRZY  POWSTAJĄCEJ  KAPLICY –  LUTY 2020

     3.02.2020 roku rozpoczęliśmy dalsze prace zmierzające w przyszłości do powstania kaplicy św. Jana Pawła II. Prace obecne koncentrują się na kilku frontach: montaż stelaży wykonywanie instalacji elektrycznej oraz powiększanie drzwi wejściowych. Mury dolnego kościoła to stal i beton grubości ok. 1 m. Powiększenie otworów w takim betonie wymaga wielkiego wysiłku i specjalistycznego sprzętu. Pracę taką mogą wykonać tylko doświadczeni fachowcy. tak się złożyło, że pracę tę wykonywał doświadczony budowlaniec – p. Krzysztof Iwański z pomocą Tomasza Hryc.

     Zostały również dokonane pomiary stolarki budowlanej (drzwi i okna). Wstępna wycena tej inwestycji wynosi 20 tysięcy złotych. na początku lutego przedstawiciele firmy „Rduch”  wykonującej nagłośnienia, dokonali pomiarów i przedstawili ofertę odpowiedniego nagłośnienia kaplicy. należy nadmienić, że przy wykonywaniu prac w powstającej kaplicy chętnie pomagaja wyznaczani przez grupowych mieszkańcy Stawiszy.

Oto kilka fotograficznych wspomnień z wykonywanych prac:


 

     Po wykonaniu otworów drzwiowych, dokończono montaż instalacji elektrycznej. Pragnę w imieniu własnym, jako proboszcz parafii św. Andrzeja Boboli w Śnietnicy i w imieniu mieszkańców Stawiszy, moich parafian, podziękować bardzo serdecznie p. Józefowi Nytko z Zaczarnia, za wykonanie instalacji elektrycznej w całej kaplicy. Kilka dni pracy p. Józef ofiarował w darze dla mieszkańców Stawiszy i dla św. Jana Pawła II. Została również wykonana instalacja nagłaśniająca. Dokończono prace przy montażu stelaży i rozpoczęto prace docieplania ścian i sufitów. Wykonano również prace montażu płyt gipsowych i przygotowanie ścian do gruntowania i malowania. Oto kilka momentów utrwalonych z wykonywanych prac:


 

Kurialna Wizytacja Katechetyczna /3.03.2020/

     W roku 2020 parafie dekanatu Ropa przeżywać będą Wizytację kanoniczną, którą przeprowadzi J.E.Ks. Biskup Leszek Leszkiewicz. Zanim poszczególne parafie witać będą Ks. Biskupa, wcześniej odbędą się wizytacje: Katechetyczna, kancelaryjna i Gospodarcza.

     Dnia 3 marca 2020 roku dla parafii Śnietnica została wyznaczona wizytacja katechetyczna. Wizytację przeprowadził Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie – ks. dr Tomasz Lelito. Wizytacja objęła klasy: I,II,III i VIII. Na lekcji u p. katechety mgr Tadeusza Karpińskiego byłobecny również ks. proboszcz Józef Rosiek oraz p. Dyrektor szkoły – mgr Ewa Kamińska. Natomiast w klasie III, którą prowadził ks. proboszcz, obecna była również wychowawczyni – p. mgr Joanna Bednarz.

     Dzieci i młodzież bardzo ładnie odpowiadały na zadawane pytania i wykazały się dużą odpowiedzialnością za swoje życie religijne i dobre funkcjonowanie parafii, czego dowodem jest fakt, że od drugiej klasy prawie wszyscy uczniowie należą do jakiejś grupy parafialnej. W tym miejscu, jako proboszcz parafii Śnietnica, do której należą również mieszkańcy Stawiszy, pragnę skierować do wszystkich Nauczycieli Szkoły Podstawowej im. św. Andrzeja Boboli w Śnietnicy oraz do wszystkich Rodziców i Dziadków moje gorące podziękowanie za wspaniałą współpracę w dziedzinie chrześcijańskiego wychowywania młodego pokolenia. Dziękuję również moim Katechetom: p. Halinie Klimek i p. Tadeuszowi Karpińskiemu za wzorową pracę katechetyczną.

     Oto kilka fotograficznych wspomnień z wizytacji katechetycznej.
 

Koronawirus – epidemia ogólnoświatowa. 

Pierwsze sygnały o nieznanym nikomu wirusie zaczęły płynąć z Chin już w lutym 2020 roku. Wyjątkowo nikt nie przypuszczał, że ten nieznany i niewidzialny wirus zacznie atakować kolejne kraje Europy, Azji, Ameryki i Afryki. W naszym kraju pierwsze sygnały o zarażonych koronawirusem pojawiły się na początku marca 2020 roku. 

Rządzący naszym krajem, widząc, że nieznany wróg zaczyna zbierać coraz większe żniwa nie tylko w Chinach ale również w krajach Europy zachodniej (Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania, Niemcy), podejmują zdecydowane kroki i wydają kolejne rozporządzenia, aby powstrzymać i maksymalnie zwolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa w naszej Ojczyźnie. 

12 marca 2020 roku zostaje zamknięta szkoła podstawowa w Śnietnicy. To samo jest w całej gminie. Natomiast od 16 marca w całej naszej Ojczyźnie zamknięte są wszystkie szkoły, przedszkola i wyższe uczelnie. 

W naszej parafii w związku z zaistniałą sytuacją zostaje odwołana marcowa „Bobolówka”. Msza święta została odprawiona o ustalonej godzinie przez miejscowego księdza proboszcza, ale nie było już nabożeństwa dziękczynno-błagalnego z odczytaniem próśb i podziękowań. Wielu pielgrzymów, na skutek informacji zamieszczonej w Internecie o odwołaniu „Bobolówki”, zrezygnowało z przyjazdu do Śnietnicy. 

22 marca 2020 roku zdecydowałem, abyśmy rozpoczęli nowennę do świętego Andrzeja Boboli, według tekstu specjalnie przygotowanego przez Narodowe Sanktuarium świętego Andrzeja Boboli w Warszawie na czas epidemii. Zwróciłem się również z prośbą do wszystkich parafian, aby tą samą Nowennę, która odprawiana jest codziennie w kościele przed wystawionymi relikwiami świętego Andrzeja Boboli, odprawiali rodzinnie w domach (tekst Nowenny został zamieszczony na parafialnej stronie). 

4 niedziela wielkiego postu, która wypadła 22 marca, budziła u niektórych wiernych zdziwienie, bowiem kościół dostosowując się do rozporządzeń państwowych i do rozporządzeń biskupa ordynariusza, mógł zezwolić na wejście do świątyni na Mszę świętą, maksymalnie 50 wiernych. W naszej parafii z pomocą przyszli strażacy, którzy stojąc przed świątynią otwierali drzwi kościoła i liczyli wchodzących. Parafianie podeszli z wielkim zrozumieniem do tego rozporządzenia. 

O wiele trudniejsze do zrozumienia były kolejne ograniczenia wydawane przez władze państwowe i wydany dekret księdza biskupa ordynariusza. Nowe ograniczenia mówią, że mszy świętej może uczestniczyć maksymalnie 5 osób moi parafianie podeszli z wielkim zrozumieniem do tych rozporządzeń, i żadna z niedzielnych mszy świętych które są odprawiane tylko w kościele parafialnym czyli w śnieg nicy nie przekroczyła obowiązujących ograniczeń. 

Epidemia w Europie i w świecie zbiera coraz większe żniwo w ludzkich zgonach. Modlimy się nieustannie i wierzymy mocno, że Święty Andrzej Bobola będzie orędował u Boga za naszą ojczyzną i za naszą parafią. Jako proboszcz modlę się codziennie wraz z parafianami o ustanie epidemii. 

Wykonanie prac malarskich w powstającej kaplicy w Stawiszy: 23 marca do 8 kwietnia 2020 roku. 

Kolejną bardzo ważną pracę w powstającej kaplicy świętego Jana Pawła II w Stawiszy, było wykonanie prac malarskich. Wykonanie tych prac pozwoli z kolei na wykonanie posadzek, jak również można będzie instalować oświetlenie, gniazda i włączniki elektryczne.
Prace malarskie zostały wykonane farbami silikatowymi, przygotowywanymi przez hurtownię budowlaną „Zawada” z Nowego Sącza. Kolorystyka kaplicy, prezbiterium, korytarza i zakrystii zaczerpnięta została z kolorystyki nowego kościoła świętego Andrzeja Boboli w Śnietnicy. Podczas wykonywania prac malarskich zużyto 40 litrów gruntu oraz 150 litrów farb w 3 kolorach. Do tego jeszcze inne materiały: taśmy malarskie, wałki malarskie i pędzle. 
Wykonawca (ks. Proboszcz) wszystkich prac malarskich ofiarował dni swojej pracy dla świętego Jana Pawła II i dla mieszkańców Stawiszy. Stąd niewielki budżet, który jeszcze pozostał, pozwoli na wykonanie innych prac przy kaplicy świętego Jana Pawła II. 
Nadmieniam również, że przed kościołem w Stawiszy, został wykonany betonowy postument który zostanie obłożony płytami marmurowymi a na postumencie tym zostanie umieszczona figura świętego Jana Pawła II. 

Oto kilka fotograficznych utrwaleń które pokazują wykonaną pracę malarską:

 

Kontynuacja pracy przy powstającej kaplicy świętego Jana Pawła II w Stawiszy
/kwiecień maj 2020 rok/. 

Powoli z tygodnia na tydzień zbliża się czas poświęcenia i oddania do użytku kaplicy świętego Jana Pawła II w kościele filialnym Przemienienia Pańskiego w Stawiszy. Termin ten zaplanowany jest na 9 sierpnia 2020 roku. 

W ostatnich dwóch miesiącach nastąpiły postępy w pracach, które przygotowują kaplicę do kultu i parafialnego użytkowania. W pomieszczeniach wewnętrznych zostały położone płytki na całej powierzchni kaplicy, prezbiterium, zakrystii i korytarzach. Serdecznie dziękuję w tym miejscu panu Piotrowi Królowi i Łukaszowi Szymczykowi, którzy gratisowo ułożyli płytki na całej powierzchni kaplicy i w prezbiterium. 
W maju zostało zainstalowane pełne oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne kaplicy oraz zostały zainstalowane grzejniki, gdyby w okresie zimowym trzeba było docieplić wnętrze kaplicy. Serdecznie dziękuję panu Józefowi Nytko, który w darze dla Stawiszy i parafii Śnietnica wykonał wszystkie prace elektryczne i instalacyjne. 
Należy nadmienić że wykonywane są również ławki do kaplicy. Ławki są sponsorowane przez mieszkańców Stawiszy i w niedługim czasie będą przewożone do kaplicy. Również wykonywany jest napis na płycie marmurowej który zostanie umieszczony na postumencie pomnika świętego Jana Pawła II, przed kościołem w Stawiszy. 
Serdecznie dziękuję mieszkańcom Stawiszy za ofiarność i wiele dniówek pracy na rzecz kaplicy. Dziękuję również sponsorom i ofiarodawcom indywidualnym. Szczególny sposób dziękuję księdzu prałatowi Mirosławowi Królowi ze Stanów Zjednoczonych, rodakowi ze Stawiszy, za pomoc w powstaniu kaplicy oraz ofiarodawcom ze Stanów Zjednoczonych. 

W najbliższych tygodniach planowane są następujące:
1. instalacja pomnika świętego Jana Pawła II,
 
2. wykonanie nagłośnienia wewnątrz i na zewnątrz kaplicy, 
3. wyposażenie prezbiterium (tron przewodniczenia, krzesła dla koncelebransa, wieczna lampka, ołtarz, ambona),
4. wyposażenie zakrystii (komoda, szafa na ornaty, alby, komże itp.),
5. wykonanie przejść do drzwi kaplicy z głównego chodnika z kostki brukowej, 
6. przygotowanie miejsca na relikwie świętego Jana Pawła II i przeszklonej szafy na pamiątki związane ze świętym Janem Pawłem II, które pragnie ofiarować ks. prałat Mirosław Król. 

W związku z wieloma jeszcze pracami i wydatkami bardzo serdecznie dziękuję za każdą ofiarę na rzecz kaplicy świętego Jana Pawła II. 
Oto kilka fotograficznych wspomnień upamiętniających wykonane prace: 

Maj – czerwiec 2020. 

Epidemia nie odpuszcza. Nauczanie w szkołach odbywa się drogą internetową. Również religia katolicka prowadzona jest przez stronę parafialną. Trzeba Bogu dziękować że zostały zniesione bardzo rygorystycznie ograniczenia stosunku do wiernych chcących uczestniczyć w nabożeństwach nadobowiązkowych (majówki), czy niedzielnej Mszy świętej. W kościołach może uczestniczyć 50 osób. 
Utrudnienie jest również korzystanie z sakramentów świętych. W naszej parafii po każdym penitencie przystępującym do spowiedzi, dezynfekowane jest miejsce penitenta i folia na kratkach konfesjonału. Przyjmowanie komunii świętej odbywa się w sposób tradycyjny lub na rękę. 

W związku z trwającą epidemią najbardziej są poszkodowani uczniowie klasy 3 szkoły podstawowej. Została w tym roku odwołana Pierwsza Komunia święta, która była zaplanowana na 10 maja. Na spotkaniu w czerwcu, rodzice ustalili, wraz z księdzem Proboszczem, że Pierwsza Komunia święta dla uczniów ze Śnietnicy i Stawiszy, odbędzie się w tym roku 12 lipca, na oddzielnej Mszy świętej czyli o godz. 12:30. 

W czerwcu limit uczestniczących we mszach świętych został zniesiony. Obowiązuje natomiast uczestniczących w Mszach świętych czy nabożeństwach zakrywanie ust i nosa maseczkami. Przy drzwiach wejściowych są ustawione środki do dezynfekcji rąk oraz darmowe maseczki lekarskie, dostarczone do Parafii w ramach rządowego programu. Również kapłan przed rozpoczęciem rozdawania Komunii świętej dezynfekuje ręce. Wyjątkowo w tym roku nie było Mszy świętej na zakończeniu roku szkolnego, a szkole każda klasa miała o innej porze rozdanie świadectw. 

Stawisza – maj – czerwiec 2020 

W Stawiszy trwają prace wykończeniowe i wyposażanie kaplicy świętego Jana Pawła II w podziemiach kościoła. Ławki do nowej kaplicy i zakrystii zostały wykonane, wszystkie nowe, w stolarni na Jaśkowej (parafia Brunary). Ołtarz został przewieziony z kaplicy znajdującej się na plebanii w Śnietnicy. Na miejsce przewiezionego ołtarza został ustawiony ołtarz wykonany w latach osiemdziesiątych przez byłego księdza proboszcza Władysława Jemioło. Oświetlenie typu „LED” zostało zainstalowane w całej kaplicy, na korytarzach i na zewnątrz kaplicy. Nagłośnienie wewnętrzne i zewnętrzne wykonał przedstawiciel firmy RDUCH z Nowego Sącza. Zostały również zakupione chodniki i dywany. 

Na zewnątrz, firma braci Trojanowicz wykonała trzy boczne zejścia z kostki brukowej, prowadzące do drzwi wejściowych do kaplicy oraz do drzwi zakrystii. Przed kościołem została obsadzona figura świętego Jana Pawła II, na wykonanym wcześniej postumencie. Te wszystkie prace zostały wykonane dzięki zaangażowaniu mieszkańców Stawiszy, oraz finansowej pomocy, którą organizował w Stanach Zjednoczonych ksiądz prałat Mirosław Król – rodak ze Stawiszy. 

Kaplica pod wezwaniem świętego Jana Pawła II oraz pomnik, oczekują na uroczystość ich poświęcenia. Uroczystość ta jest zaplanowaną 9 sierpnia 2020 roku, z udziałem JE księdza kardynała Stanisława Dziwisza z Krakowa. Oto kilka fotograficznych wspomnień z tego etapu prac:

Pierwsza Komunia Święta – Śnietnica 2020 

Z powodu trwającej epidemii Pierwsza Komunia święta dla uczniów klasy 3, zaplanowana początkowo na 10 maja 2020 roku, została przeniesiona na okres wakacyjny. Lipcowy termin wybrali sami rodzice na wspólnym spotkaniu w czerwcu. Ostatecznie 12 lipca 2020 roku, podczas Mszy świętej o godzinie 12:30, uczniowie klasy 3 w liczbie 11 uczniów, uroczyście po raz pierwszy przyjęło Pana Jezusa do swoich serc. Oprawę liturgiczną przygotowali rodzice dzieci pierwszokomunijnych (czytania, modlitwa wiernych), dzieci do Komunii przystępowały rodzinnie, czyli dziecko – rodzice i rodzice chrzestni. 
Po homilii, dzieci przy zapalonym paschale, odnowiły przyrzeczenia chrzcielne oraz złożyły przyrzeczenia abstynenckie, następnie przyniosły w procesji dary ofiarne: chleb i wino, dar ołtarza (ornat) oraz kwiaty. Pod koniec uroczystości komunijnych dzieci złożyły podziękowania: Panu Jezusowi, rodzicom, wychowawczyniom (Jadwidze Jamro i Joannie Bednarz) oraz księdzu Proboszczowi. 

W tym miejscu, jako proboszcz, składam serdeczne podziękowania pani katechetce Halinie Klimek, za przygotowanie świątyni i panu katechecie za przygotowanie pieśni i psalmu na uroczystość Pierwszej Komunii świętej. 

POŚWIĘCENIE KAPLICY I POMNIKA ŚW. JANA PAWŁA II W STAWISZY 
9.08.2020 rok.
 

Od początku roku 2020 czyniliśmy starania, aby uporać się z przygotowaniem kaplicy w podziemiach kościoła pomocniczego w Stawiszy. W maju byliśmy już pewni, że w czasie odpustu Przemienienia Pańskiego uroczystości odbędą się. Szczególnym i głównym gościem tych uroczystości był wieloletni kapelan Ojca Świętego Jana Pawła II, JE kardynał Stanisław Dziwisz z Krakowa. Na początku uroczystości wszystkich zebranych gości przywitał ksiądz proboszcz. Do zebranych skierował następujące słowa: 

Niezwykła okoliczność zgromadziła nas dzisiaj w tutejszej świątyni, pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Stawiszy. Z jednej strony przeżywamy uroczystość odpustową ale równocześnie chcemy dzisiaj w szczególny sposób uczcić 100 rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II. 
Z wielką radością, ale również z wielkim wzruszeniem, jako proboszcz parafii świętego Andrzeja Boboli w Śnietnicy, do której należy również społeczność wiernych ze Stawiszy, pragnę przywitać wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej, wyjątkowej uroczystości. 
W szczególny sposób witam Dostojnego Gościa i głównego celebransa, Jego Eminencję księdza kardynała Stanisława Dziwisza z Krakowa, wieloletniego osobistego sekretarza a dziś świadka wielkiego Papieża, naszego rodaka, świętego Jana Pawła II.
Witaj Eminencjo już po raz drugi w naszej stawiszańskiej ziemi i z góry dziękuję, za Twoją pasterską posługę.
 
Witam serdecznie Jego Ekscelencję księdza biskupa Wiesława Lechowicza z naszej tarnowskiej Kurii i równocześnie delegata Episkopatu Polski do spraw Polonii. 
Witam księdza prałata Zbigniewa Krasa, kapelana i reprezentującego dzisiaj naszego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę.
Z wielką radością witam, na dzisiejszej uroczystości, panią poseł Barbarę Bartuś, reprezentującą nasz region w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. 
Witam serdecznie panią Elżbietę Petrylę, dyrektora fundacji na rzecz polskiego rolnictwa. 
Witam na dzisiejszych uroczystościach władze gminy Uście Gorlickie, na czele z panem wójtem Zbigniewem Ludwinem, sekretarzem Markiem i byłym wójtem Dymitrem Rydzaniczem. 
Witam bardzo serdecznie księży Kanoników Kolegiaty św. Floriana i świętego Jana Pawła II z Krakowa, na czele z księdzem prepozytem Grzegorzem Szewczykiem. 
Witam na naszych dzisiejszych uroczystościach księdza profesora Mirosława Kalinowskiego, Rektora elekta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 
Serdecznie Witam kapłanów naszego dekanatu, obecnych już teraz, na czele z księdzem Dziekanem Stanisławem Porębskim i tych którzy dojdą po odprawianych niedzielnych sumach w swoich parafiach. Witam księży rodaków: księdza prałata Mirosława Króla, współorganizatora dzisiejszej uroczystości i kanclerza Centrum Polonii w Stanach Zjednoczonych oraz księdza Adama Gucwę, sercanina, proboszcza w Ostrowcu Świętokrzyskim. 
Witam wszystkich kapłanów diakonów oraz kleryków z amerykańskiego seminarium polonijnego Orchard Lake, na czele z Rektorem filii w Krakowie księdzem Mariuszem Gajewskim. 
Witam serdecznie pozostali kapłanów obecnych na dzisiejszej uroczystości. 
Witam serdecznie siostry zakonne na czele z siostrą Anzelmą, rodaczką ze Stawiszy. 
Witam panią dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Andrzeja Boboli ze Śnietnicy. 
Witam chór „Octava” pod dyrekcją pana Zygmunta Magiery.
Witam przedstawicieli mediów katolickich: telewizji Trwam i Radia Maryja.
Witam przedstawicieli naszego diecezjalnego radia Dobra Nowina, z jego nowym dyrektorem księdzem doktorem hab. Janem Bartoszkiem oraz przedstawicieli Gościa Niedzielnego.
Bardzo serdecznie witam władze lokalne Stawiszy i  Śnietnicy z sołtysami i radnymi na czele.
 
Na koniec Witam wszystkich parafian ze Stawiszy i Śnietnicy oraz wszystkich gości z sąsiednich parafii uczestniczących w tej wyjątkowej dla nas uroczystości. 
Pozwólcie że jeszcze na sam koniec pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim sponsorom, ofiarodawcom i dobroczyńcom, dzięki którym mógł stanąć pomnik świętego Jana Pawła II i mogła powstać kaplica ku Jego czci. W szczególny sposób dziękuję ofiarodawcom ze Stanów Zjednoczonych na czele z księdzem kanonikiem Babem Leinabem, fundatorem pomnika. Dziękuję wszystkim pozostałym ofiarodawcom, szczególnie: Wojciechowi i Lidii Kozłowskim, Marcinowi i Lidii Pilch, państwu Kowert, państwu Karrington oraz pani Barbarze Lemecha. Dziękuję księdzu prałatowi Mirosławowi Królowi za poszukiwanie sponsorów i włożony osobisty wkład w tworzeniu kaplicy i wielu innym dobroczyńcom i wielu mieszkańcom Stawiszy, za wszelkie dobro, ofiarowaną pracę i wspieranie finansowe podczas powstającego dzieła ku czci świętego Jana Pawła II.
Dziękuję również wszystkim za przygotowanie dzisiejszej uroczystości: ministrantom, lektorom, scholi, panu organiście, dziękuję strażakom i Stowarzyszeniu Kobiet za przygotowanie wspólnego stołu. Wszystkich zaproszonych gości, strażaków, przedstawicieli mediów, zapraszam po zakończeniu uroczystości do wspólnego stołu wraz z Jego Eminencją Kardynałem i biskupem Wiesławem, do świetlicy wiejskiej we Śnietnicy.
 

Również słowa powitania skierowali mieszkańcy Stawiszy.

Eminencjo, Księże Kardynale Stanisławie. 
Jezus Chrystus podczas swojej publicznej działalności przemierzał palestyńskie wioski i miasta, by pochylać się nad ludzkim cierpieniem i biedą, by leczyć chorych na ciele i duszy, by szukać zaginionych, by otwierać ludzkie serca na Boga, by umacniać ludzi dobrej woli w dobrym. 

Eminencjo, Księże Kardynale Stanisławie.
Jako następca Apostołów, przybywasz dzisiaj do nas ze stolicy Biskupiej w Krakowie, gdzie przed laty sprawował urząd święty Jan Paweł II, aby i tu, w tej niewielkiej górskiej wspólnocie mieszkańców Stawiszy, należącej do wspólnoty parafialnej w Śnietnicy, której patronuje Święty Andrzej Bobola, umocnić w nas wszystkich wiarę, nadzieję i miłość oraz zawierzanie wszelkich spraw dobremu Bogu przez wstawiennictwo świętego Jana Pawła II. 
Witając Cię, Księże Kardynale w naszej wspólnocie, w imieniu wszystkich mieszkańców Stawiszy i  Śnietnicy, w imieniu wszystkie czcicieli świętego Jana Pawła II, prosimy Cię o Mszę świętą sprawowaną w naszych intencjach. Prosimy również o poświęcenie pomnika świętego Jana Pawła II oraz o poświęcenie przygotowanej kaplicy ku Jego czci. 


Eminencjo, Księże Kardynale.
W dowód wdzięczności za Twoją obecność i Apostolską posługę, zapewniamy Cię, że tu, u stóp relikwii świętego Jana Pawła II w Stawiszy i u stóp relikwii świętego Andrzeja Boboli w Śnietnicy, będziemy wypraszać dla ciebie zdrowie, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego w dalszym posługiwaniu Chrystusowemu Kościołowi.
 


Po zakończonej Mszy świętej, głos zabrał ksiądz prałat Mirosław Król, rodak Stawiszy. Podziękował wszystkim angażującym się w przygotowanie uroczystości oraz wszystkim sponsorom. Szczególnie sponsorom ze Stanów Zjednoczonych podziękował w języku angielskim.

W tym samym dniu, przed uroczystościami w Stawiszy, ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, ksiądz biskup Wiesław Lechowicz i kapelan pana Prezydenta, nawiedzili kościół świętego Andrzeja Boboli w Śnietnicy. Oto kilka fotograficznych wspomnień z tej uroczystości: 

 

Po zakończonych uroczystościach wszyscy zaproszeni goście wraz z księdzem Kardynałem i biskupem Wiesławem, udali się na wspólną „Agape” do Domu Ludowego w Śnietnicy.
(opracował i na stronie parafialnej umieścił ksiądz Józef Rosiek – proboszcz) 

Kurialna kanoniczna wizytacja gospodarcza
20 sierpnia 2020 roku.
 

W roku 2020 nasza parafia przeżywała wizytację kanoniczną. W pierwszym etapie wizytacja została zaplanowana na maj 2020 roku, lecz z powodu panującej epidemii, majowa wizytacja została odwołana. Wyznaczono nowy termin – tym razem będzie to 23 październik. Przed przyjazdem księdza biskupa Leszka Leszkiewicza, jeszcze w marcu, została przeprowadzona wizytacja katechetyczna. Kolejnym etapem była wizytacja gospodarcza. Wizytację przeprowadził, z polecenia Kurii Diecezjalnej, pan inż. Maciej Nejman, dnia 20 sierpnia 2020 roku. Według wstępnej oceny nie ma większej niedociągnięć w budynkach sakralnych, na plebanii i na cmentarzach. Małe uzupełnienia i konieczne prace na następne lata funkcjonowania parafii, będą w dekrecie powizytacyjnym. 

Przyjęcie pięciu nowych ministrantów do Służby Liturgicznej Ołtarza
Śnietnica 23.08.2020

Zwyczajowo nowi ministranci są przyjmowani podczas Mszy świętej Wieczerzy Pańskiej (Wielki Czwartek). W tym roku ze względu na epidemie, uroczyste przyjęcie nowych ministrantów odbyło się podczas Mszy świętej 23 sierpnia 2020 roku. 
Kandydaci, przez prawie rok czasu służyli już do Mszy świętej, nabierając w ten sposób praktycznych umiejętności. Zapał nowoprzyjętych ministrantów jest wielki. Podczas Mszy świętej pogratulowałem rodzicom i chłopcom, bo to przecież pierwsze powołanie, którym obdarzył Chrystus Pan tych młodych chłopców, a powołania rodzą się w dobrze funkcjonującym domowym kościele, czyli w dobrze funkcjonującej i rozmodlonej i rodzinie. 

 

Nowy rok szkolny i katechetyczny 2020/2021. 

Po zakończonej wakacjach i dłuższej przerwie kontaktu ze szkołą, uczniowie naszej Szkoły Podstawowej im. św. Andrzeja Boboli,  pierwszego września rozpoczęli nowy rok szkolny i katechetyczny. Po ustaleniach z panią Dyrektor szkoły, uczniowie wpierw udali się do szkoły aby w poszczególnych klasach rozpocząć nowy rok szkolny. W tym roku nie było grupowego rozpoczęcia roku ze względu na panującą epidemię. Jedynie najmłodsi uczniowie, klasy 1 – 4 uczestniczyli we wspólnej akademii, podczas której zostali powitani i pasowani na uczniów ci, którzy rozpoczęli naukę w klasie pierwszej. Na wspólnej akademii w szkole mogli uczestniczyć tylko rodzice uczniów klasy pierwszej. 

Po zakończonych uroczystościach w szkole, wszyscy uczniowie od klasy pierwszej do 8, pod opieką nauczycieli i wychowawców, przeszli do kościoła parafialnego w Śnietnicy na Mszę świętą, która rozpoczęła się o godzinie 10:00. Mszy świętej przewodniczył ksiądz proboszcz Józef Rosiek. Śpiewy liturgiczne wykonała połączona schola Stawiszy i Śnietnicy. Msza święta była sprawowana w intencji rodziców, nauczycieli, wychowawców, katechetów i uczniów. W rozważaniu podjęta została tematyka, po co chodzić do szkoły i co daje nam szkoła. We Mszy świętej, oprócz dyrekcji, nauczycieli i uczniów, uczestniczyło też wielu rodziców. Po zakończonej Mszy świętej, uczniowie ze Stawiszy, odjechali do domu podstawionym autobusem, uczniowie ze Śnietnicy, również udali się do swoich domów. 
Oto kilka fotograficznych wspomnień z rozpoczęcia roku szkolnego i katechetycznego: 

 

Święto Patrona szkoły – 24 września 2020 r.

Doroczna uroczystość szkolna, przypadająca pod koniec września, jest starannie przygotowywana przez wychowawców z dziećmi przedszkolnymi i szkolnymi. Świadomość posiadania Patrona Szkoły, św. Andrzeja Bobolę, jest budzona w umysłach i sercach dzieci od najmłodszych roczników. 
Na Radzie Pedagogicznej jest powoływany zespół nauczycieli odpowiedzialnych za organizację „Dnia Patrona” oraz wybierany temat do realizacji zadań wychowawczych w tym dniu. 
W tym roku zadaniem uczniów było przedstawienie sylwetki Patrona w różnych formach twórczości artystycznej: najmłodsi od „zerówki” do klasy trzeciej – w formie plastycznej a klasy od czwartej do ósmej w twórczości literackiej (wiersz, opowiadanie, legenda).

Po zajęciach w szkolnych klasach, uczniowie przeszli do kościoła parafialnego, aby przed Relikwiami św. Andrzeja Boboli modlić się, uczestniczyć we Mszy św., a najmłodsi „pokazać Patronowi” swoje prace plastyczne – po Mszy św. odbył się konkurs na najładniejsze. Ks. Proboszcz ufundował nagrody dla laureatów.

 

Dożynki Parafialne 2020

 

Kolędnicy Misyjni – 2020 

Ze względu na ograniczenia związane z trwającą pandemią, w tym roku Kolędnicy Misyjni nie powędrowali do domów. Postanowiliśmy, że scenkę misyjną z prośbą o ofiary dla dzieci na misjach przedstawią po każdej Mszy św. i przy wyjściu wiernych z kościoła zbiorą do puszek pieniążki. Dzieci chętnie zaangażowały się w to dzieło i na katechezach zdalnych przygotowały się do wypełnienia misji. Dwie grupy kolędnicze wystąpiły w Śnietnicy, po porannej Mszy św. i po Sumie, a jedna duża grupa w Stawiszy, po Mszy św. o 9:30. Bóg zapłać rodzinom za pomoc w przygotowaniu kolędników (swoich dzieci) oraz wszystkim parafianom za złożone ofiary.