Rok 2020

ROK  PAŃSKI  2020

POWSTAJĄCA  KAPLICA  ŚW. JANA PAWŁA II  W  PODZIEMIACH  KOŚCIOŁA  W  STAWISZY.

     Już od wielu lat rodziła się myśl, aby na terenie parafii Śnietnica, oprócz patrona parafii – św. Andrzeja Boboli, był również czczony współczesny święty, wieloletni Pasterz Chrystusowego Kościoła – św. Jan Paweł II.

Idealnym miejscem kultu będzie świątynia Kościoła Pomocniczego w Stawiszy. Kościół ten posiada podziemia, gdzie może powstać kaplica św. Jana Pawła II. Kaplica ta będzie służyła na wszelkiego rodzaju nabożeństwa w ciągu tygodnia, jak również w okresie zimowym, kiedy bardzo trudno odpowiednio ogrzać górny Kościół, będzie służyła również na Niedzielne Msze święte.

     W planowanej Kaplicy zostaną umieszczone Relikwie św. Jana Pawła II, które osobiście przywiózł do Stawiszy (dzięki staraniom Ks. Prałata Mirosława Króla – Rodaka Stawiszy) J. E. Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz. Miało to miejsce 12 sierpnia 2012 roku. Obecnie Relikwie znajdują się w górnym Kościele.

     Przed Kościołem Pomocniczym p.w. Przemienienia Pańskiego w Stawiszy, stanie również pomnik św. Jana Pawła II, który będzie błogosławił wszystkim przejeżdżającym drogą powiatową w stronę Hańczowej i Wysowej Zdrój oraz będzie zachęcał wszystkich do zatrzymania się na krótką modlitwę.

     Pod koniec roku 2019, w okresie Świąt Bożego Narodzenia, podczas pobytu ks. Prałata Mirosława Króla w Stawiszy, po rozmowie z mieszkańcami Stawiszy i ks. Mirosławem, oraz po uzyskaniu zgody Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, podjąłem decyzję, aby już w pierwszych dniach Nowego Roku rozpocząć prace przygotowawcze w podziemiach dolnego kościoła, by w sierpniu 2020 roku, uroczyście poświęcić kaplicę i wnieść do niej Relikwie św. Jana Pawła II.

     Prace zmierzające do powstania kaplicy rozpoczęły się 7 stycznia 2020 roku. Z pomieszczenia o powierzchni 100 m2 trzeba było usunąć istniejącą wylewkę i zagłębić się 40 cm wywożąc ziemię na zewnątrz. Do pracy z kolejki pracowniczej w Stawiszy zgłosiło si 12 mężczyzn. Wielką pomocą była mała koparka, którą wypożyczył p. Daniel Stach ze Stawiszy. Pracami kierował p. Robert Król i Bogusław Igielski (operator koparki). Zaplanowane prace, dzięki wytężone pracy wszystkich panów, udało się wykonać w jednym dniu.

     10 stycznia 2020 roku wykonaliśmy pierwszą wylewkę – tzw. chudy beton. Pracami kierował p. Damian Hryc ze Stawiszy. Beton został przywieziony z betoniarni „Cieniawa” przez p. Damiana Sądelskiego – sponsora betonu wraz z żoną Wiolettą. Następnego dnia, czyli 11 stycznia, p. Sylwester Szczerba i p. Krzysztof Beduch ze Śnietnicy, położyli ocieplenie i izolację, przygotowując posadzkę do właściwej wylewki.

     Dnia 14 stycznia 2020 roku została wykonana właściwa posadzka, która musi przynajmniej przez 2 tygodnie schnąć, by mozna było przystąpić do kolejnych prac. nadmieniam, że wszelkie materiały budowlane potrzebne przy powstającej kaplicy sprowadzane są z tej samenhurtowni budowlanej, która dostarczała materiał na budowę nowego kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli w Śnietnicy, czyli z hurtowni Bolesława i Ireny Zając z Cegielni „Zawada” z Nowego Sącza.

     Nadmieniam, że odlew postaci św. Jana Pawła II, który stanie na postumencie przed kościołem w Stawiszy już został wykonany i przywieziony na teren parafii. Na jakiś czas (do maja) odlew został złożony w kaplicy na plebanii w Śnietnicy.  

     Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim rodzinom w Stawiszy i w Śnietnicy za złożone ofiary podczas wizyty duszpasterskiej na rzecz kaplicy św. Jana Pawła II w Stawiszy. Ten dar serca pomoże nam wykonać jeszcze parę prac, lecz do ostatecznego wykończenia będziemy szukać śrtodków u ludzi dobrej woli w parafii i poza parafią. Za każdy dar serca z góry składam serdeczne „Bóg zapłać”, a św. Jan Paweł II niech wszystkim ofiarodawcom wyprasza potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo.

     Oto kilka fotografii potwierdzających rozpoczęte prace: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kolejne prace w powstającej kaplicy św. Jana Pawła II

     Pod koniec stycznia 2020 roku, po wyschnięciu właściwej wylewki, rozpoczęliśmy dalsze prace. Została wymurowana ścianka w planowanym prezbiterium. Dzięki przesunięciu wcześniej istniejącej ściany, kaplica powiększy się o 15 m2. Powstałe prezbiterium zostało również podniesione o 18 cm od poziomu głównej posadzki. Więcej nie można, gdyż nie pozwala na to betonowy sufit. To minimalne podniesienie pozwoli podkreślić miejsce, gdzie będzie umieszczony ołtarz, ambonka, tabernakulum i podświetlany obraz św. Jana Pawła II. Zostały również przywiezione z hurtowni budowlanej w Nowym Sączu kolejne materiały, które posłużą do dalszych prac.

 

 

 

 

 

 

 KONTYNUACJA  PRAC  PRZY  POWSTAJĄCEJ  KAPLICY –  LUTY 2020

     3.02.2020 roku rozpoczęliśmy dalsze prace zmierzające w przyszłości do powstania kaplicy św. Jana Pawła II. Prace obecne koncentrują się na kilku frontach: montaż stelaży wykonywanie instalacji elektrycznej oraz powiększanie drzwi wejściowych. Mury dolnego kościoła to stal i beton grubości ok. 1 m. Powiększenie otworów w takim betonie wymaga wielkiego wysiłku i specjalistycznego sprzętu. Pracę taką mogą wykonać tylko doświadczeni fachowcy. tak się złożyło, że pracę tę wykonywał doświadczony budowlaniec – p. Krzysztof Iwański z pomocą Tomasza Hryc.

     Zostały również dokonane pomiary stolarki budowlanej (drzwi i okna). Wstępna wycena tej inwestycji wynosi 20 tysięcy złotych. na początku lutego przedstawiciele firmy „Rduch”  wykonującej nagłośnienia, dokonali pomiarów i przedstawili ofertę odpowiedniego nagłośnienia kaplicy. należy nadmienić, że przy wykonywaniu prac w powstającej kaplicy chętnie pomagaja wyznaczani przez grupowych mieszkańcy Stawiszy.

Oto kilka fotograficznych wspomnień z wykonywanych prac:

 

 

 

 

 

 

 


     Po wykonaniu otworów drzwiowych, dokończono montaż instalacji elektrycznej. Pragnę w imieniu własnym, jako proboszcz parafii św. Andrzeja Boboli w Śnietnicy i w imieniu mieszkańców Stawiszy, moich parafian, podziękować bardzo serdecznie p. Józefowi Nytko z Zaczarnia, za wykonanie instalacji elektrycznej w całej kaplicy. Kilka dni pracy p. Józef ofiarował w darze dla mieszkańców Stawiszy i dla św. Jana Pawła II. Została również wykonana instalacja nagłaśniająca. Dokończono prace przy montażu stelaży i rozpoczęto prace docieplania ścian i sufitów. Wykonano również prace montażu płyt gipsowych i przygotowanie ścian do gruntowania i malowania. Oto kilka momentów utrwalonych z wykonywanych prac:

 

 

 

 

 

 

 Kurialna Wizytacja Katechetyczna /3.03.2020/

     W roku 2020 parafie dekanatu Ropa przeżywać będą Wizytację kanoniczną, którą przeprowadzi J.E.Ks. Biskup Leszek Leszkiewicz. Zanim poszczególne parafie witać będą Ks. Biskupa, wcześniej odbędą się wizytacje: Katechetyczna, kancelaryjna i Gospodarcza.

     Dnia 3 marca 2020 roku dla parafii Śnietnica została wyznaczona wizytacja katechetyczna. Wizytację przeprowadził Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie – ks. dr Tomasz Lelito. Wizytacja objęła klasy: I,II,III i VIII. Na lekcji u p. katechety mgr Tadeusza Karpińskiego byłobecny również ks. proboszcz Józef Rosiek oraz p. Dyrektor szkoły – mgr Ewa Kamińska. Natomiast w klasie III, którą prowadził ks. proboszcz, obecna była również wychowawczyni – p. mgr Joanna Bednarz.

     Dzieci i młodzież bardzo ładnie odpowiadały na zadawane pytania i wykazały się dużą odpowiedzialnością za swoje życie religijne i dobre funkcjonowanie parafii, czego dowodem jest fakt, że od drugiej klasy prawie wszyscy uczniowie należą do jakiejś grupy parafialnej. W tym miejscu, jako proboszcz parafii Śnietnica, do której należą również mieszkańcy Stawiszy, pragnę skierować do wszystkich Nauczycieli Szkoły Podstawowej im. św. Andrzeja Boboli w Śnietnicy oraz do wszystkich Rodziców i Dziadków moje gorące podziękowanie za wspaniałą współpracę w dziedzinie chrześcijańskiego wychowywania młodego pokolenia. Dziękuję również moim Katechetom: p. Halinie Klimek i p. Tadeuszowi Karpińskiemu za wzorową pracę katechetyczną.

     Oto kilka fotograficznych wspomnień z wizytacji katechetycznej.