Rok 2019

Sprawozdanie z „Bobolówki” – 16 marca 2019 roku.

Marcowa „Bobolówka” przeżywana była w trwającym okresie Wielkiego Postu. Mszy świętej w tym miesiącu przewodniczył i słowo Boże wygłosił ksiądz mgr Wiesław Czaja, proboszcz parafii Uście Gorlickie. Śnietnicka świątynia wypełniła się po brzegi pielgrzymami i czcicielami świętego Andrzeja Boboli. Do Śnietnicy każdego 16 dnia danego miesiąca pielgrzymują wierni z okolicznych miejscowości. Bardzo wielu pielgrzymów przyjeżdża też z bardzo daleka: z okolic Nowego Sącza, Krynicy, Gorlic a również i z dalszych miejscowości.

W marcowej „Bobolówce” uczestniczyli również kapłani: ksiądz prałat Stefan z parafii Szymbark, ksiądz prałat Józef z parafii Jaworzna, ksiądz prałat Józef z parafii Grzmiąca i ksiądz proboszcz Tadeusz z parafii Banica, oraz miejscowy ksiądz proboszcz. Przed rozpoczęciem Mszy świętej wielu pielgrzymów skorzystało z sakramentu pokuty, aby na Mszy świętej przyjąć Komunię świętą. W tym miesiącu bardzo serdecznie dziękuję księdzu prałatowi Stefanowi z Szymbarku, który już od 3 miesięcy przyjeżdża godzinę przed Mszą świętą, aby służyć posługą w konfesjonale i tak będzie w kolejnych miesiącach. 

Na początku Mszy świętej zostały odczytane intencje, które w marcu złożyli czciciele świętego Andrzeja Boboli, by tu szukać pomocy w różnych potrzebach życia, by tu prosić o zdrowie dla wielu chorych oraz by dziękować za otrzymane już łaski za pośrednictwem świętego Andrzeja Boboli. W tym miesiącu wpłynęło ponad 100 różnych próśb i podziękowań wypisanych na kartkach, które podczas nabożeństwa dziękczynno-błagalnego zostały odczytane i w tych intencjach była zanoszona wspólnotowa modlitwa do świętego Andrzeja Boboli. Należy również podkreślić, że na początku Mszy świętej zostało odczytanych 97 intencji Mszy świętej zbiorowej. 

Msza święta koncelebrowana była sprawowana również w intencjach naszej ojczyzny. Taką intencję sprawował ksiądz prałat Józef z Jaworznej i ksiądz prałat Józef z Żmiącej. Główny celebrans sprawuje zawsze Mszę świętą w intencji pielgrzymów, miejscowy ksiądz proboszcz w intencjach zbiorowych. Ksiądz Tadeusz w marcu sprawował Mszę świętą w intencji miejscowego księdza proboszcza z okazji imienin i z okazji 60 urodzin. Mszę świętą zamówili parafianie, za co składam im serdeczne podziękowania. Po mszy świętej przedstawiciele różnych grup parafialnych złożyli życzenia miejscowemu księdzu proboszczowi na zakończenie uroczystości, wszyscy zgromadzeni na marcowej „Bobolówce” oddali cześć świętemu Andrzejowi Boboli przez ucałowanie jego relikwii. 

Prace remontowe przy kościele pomocniczym w Stawiszy – marzec – kwiecień 2019. 

W roku 2018 zakończyliśmy prace remontowe kościoła pomocniczego w Stawiszy. Prace dotyczyły generalnego remontu kościoła zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. 

W tym roku prace skoncentrowały się na obejściu wokół kościoła. Od dłuższego już czasu gromadzone były środki finansowe, aby dokonać remontu schodów przed kościołem, wykonać odpowiednie barierki oraz postanowiliśmy wykonać chodnik wokół kościoła. 

Rozbiórkę, czyszczenie płyt schodowych oraz ich ponowne układanie na współczesnych klejach wykonał nieodpłatnie pan Piotr Król ze Stawiszy. W pracach pomagał pan Artur Pociecha również ze Stawiszy i nieodpłatnie. Wykonanie tych prac otworzyło drogę do dalszych prac związanych z wykonaniem chodnika. 

Pierwsze prace ziemne rozpoczęły się 20 marca. Prace wykonuje firma braci Jacka i Łukasza Trojanowicz ze Śnietnicy. Pragnę bardzo serdecznie podziękować księdzu prałatowi Mirosławowi Królowi – rodakowi Stawiszy, pracującemu w Stanach Zjednoczonych, za pomoc finansową w realizacji wykonywanych prac. Po ułożeniu chodnika cały plac będzie plantowany i obsiany trawą. 

 

Plantowanie placu kościelnego w Stawiszy.

Szybko i sprawnie zakończyły się prace związane z układaniem chodnika wokół kościoła wstawisz y firma braci trojanowicz w leśnicy słynie z dokładności i sprawnego wykonania podjętych prac brukarskich. Niewątpliwie przyczynia się do tego sprzęt, który jest w ich posiadaniu ułatwiający pracę i skracający czas jej wykonania. 

Po zakończeniu rekolekcji parafialnych, na dzień 4 kwietnia zaplanowano prace związane z planowaniem całego placu kościelnego wstawisz y. Grupowi grup 4 i 3 zorganizowali 9 osobową grupę która od wczesnych godzin rannych przystąpiła do pracy. Brakującą ziemię dowożono z cmentarza w silnicy gdzie rozpoczęły się prace związane z chodnikiem cmentarnym. Nie x pracujący w nie szczędził sił stąd wieczorem tego samego dnia można było cieszyć się z wykonania zaplanowanej pracy. Nawy plantowa nym placu będzie się na trawa, ale dopiero w pierwszych dniach maja. Oto kilka fotograficznych wspomnień z wykonywanej pracy: 

 

Rekolekcje parafialne i szkolne 2019. 

W dniach od 31 marca do 3 kwietnia 2019 roku w parafii Śnietnica odbyły się rekolekcje parafialne i szkolne, które przeprowadził ksiądz Zbigniew Cybulski ze zgromadzenia księży saletynów, pracujący obecnie w sanktuarium Pana Jezusa w Kobylance. Ksiądz rekolekcjonista przywiózł ze sobą piękną figurę Matki Bożej Saletyńskiej, która została umieszczona koło ołtarza w prezbiterium kościoła w Śnietetnicy. 

Podczas nauk rekolekcyjnych, często ksiądz rekolekcjonista odwoływał się do orędzia Matki Bożej Saletyńskiej i do życia świętego Andrzeja Boboli. Nauki były bardzo głębokie i ciekawe. Szczególnie przeżywana była msza święta dla chorych i seniorów z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia. 

Również nauki rekolekcyjne dla dzieci były bardzo ciekawe, przeplatane wspaniałymi pomysłami księdza rekolekcjonisty, które pobudzały dzieci do dialogu i czynnego udziału w rekolekcjach. Na koniec ksiądz proboszcz i przedstawiciele parafii podziękowali księdzu Zbigniewowi za trud wygłoszonych rekolekcji. Ksiądz rekolekcjonista udzielił końcowego błogosławieństwa związanego z zyskanie odpustu zupełnego. 

 

Praca przy alejkach cmentarnych w Śnietnicy. 

3 kwietnia 2019 roku rozpoczęły się prace przy alejkach na cmentarzu w śnie tetnicy. Przez pierwsze dni była nawożona ziemia w dosko ny wa nych wykopach, które będą odpowiednio utwardzane, następnie zostaną położone krawężniki i na odpowiedniej podbudowie kostka brukowa. 

Ze względu na nieuporządkowany charakter grobów ciężko było znaleźć odpowiednie miejsca, aby chodniki wciągnąć pośród grobów. W końcu udało się wytyczyć 3 takie alejki które ułatwiają dojście do grobu wewnątrz cmentarza. Nadmienia że równocześnie zostaną położone odpowiednie przewody elektryczne sponsorowane przez Wojciecha i Jadwigę Jamro, aby może jeszcze w tym roku zainstalować stojące lampy, podobne do tych, które są wokół kościoła w Śnietnicy.

Będą dwie główne alejki: od dolnej bramy w górę oraz od górnej bramy w poprzek cmentarza. Oto kilka zdjęć przedstawiających początkowy zarys alejek cmentarnych: 

Prace cmentarne postępują. Obecnie układane są krawężniki. Nadmieniam również że na zaplanowanych alejkach zostanie umieszczonych 10 lamp, aby w godzinach wieczornych można było spokojnie wejść na cmentarz i pomodlić się za zmarłych. Lampy będą takie same jak zainstalowane są wokół kościoła w Śnietnicy.  20 kwietnia 2019 wykonano kolejne prace związane z alejkami. Przed świętami wielkanocnymi udało się już położyć spore odcinki kostki i przebudować bramę wejściową. Zostały również przywiezione studzienki do 10 lamp, które będą zainstalowane przy alejkach cmentarnych. Oto kilka fotografii przedstawiających postępujące pracy:

Zostały zakończone prace przy alejkach cmentarnych w Śnietnica. Zostały również zainstalowane podstawy pod lampy, których na cmentarzu będzie 10, oraz jedna w pobliżu bramy wejściowej. Po zakończonych pracach brukarskich, w minioną sobotę 27 kwietnia, spora grupa parafian 22 osoby z grupy 7 wyplantowała cmentarz i posiano trawę. Święty Andrzej Bobola wstrzymywał opady deszczu w godzinach przedpołudniowych, tak że udało się wykonać zaplanowane prace. Oto kilka końcowych zdjęć. 

 

Niedziela Palmowa 2019. 

Niedzielą palmową rozpoczynamy czas Wielkiego Tygodnia. Uroczyste poświęcenie palm i procesja z palmami miała miejsce przed główną mszą świętą w kościele parafialnym, czyli w Śnietnicy. Zanika coraz bardziej tradycja robienia palm w domach, ale namiastki tej pięknej tradycji można spotkać i w naszej parafii. Kilkanaście palm zrobionych w domach zostało nagrodzone przez księdza proboszcza po zakończonej Mszy świętej. Ksiądz proboszcz podziękował wszystkim i zachęcił, aby w przyszłym roku podobnych i większych pan było więcej.

 

Truduum Paschalne 2019.

jak każdego roku, tak również w tym w Triduum Paschalne angażowało się wiele osób: ministranci, lektorzy, grupy scholi, strażacy i wszyscy wierni. Liturgia Triduum po raz pierwszy była prowadzona z udziałem pana organisty, co usprawniło przebieg poszczególnych ceremonii tych świętych dni.
Strażacy niezawodnie pełnili straż przy Grobach Pańskich i uczestniczyli w procesjach Rezurekcyjnych w Śnietnicy i Stawiszy. 

Bierzmowanie 2019.

26 kwietnia 2019 roku uczniowie klasy 8 szkoły podstawowej imienia świętego Andrzeja Boboli w Śnietnicy oraz uczniowie 3 klasy gimnazjum w Brunarach, przyjęli z rąk JE ks. biskupa Leszka Leszkiewicza sakrament Bierzmowania. Uroczystości te odbyły się podczas Mszy świętej w Szymbarku. Sakrament Bierzmowania w tym dniu i podczas tej Mszy świętej przyjęło ponad 180 młodych ludzi z następujących parafii: Szymbark, Uście Gorlickie, Wysowa, Brunary, Śnietnica. Z pozostałych parafii dekanatu Ropa sakrament Bierzmowania był udzielany w tym samym dniu w kościele parafialnym w Ropie.

Pierwsza Komunia święta 2019. 

W roku 2019 do pierwszej Spowiedzi i Komunii świętej przystąpiło tylko 7 uczniów. Jest to najmniejszy rocznik patrząc kilka lat do przodu oraz kilka lat do tyłu. Według ustalonego kilka lat temu harmonogramu, sakramenty te uczniowie klasy 3 szkoły podstawowej imienia świętego Andrzeja Boboli w Śnietnicy, przyjęli w kościele filialnym przemienienia Pańskiego w Stawiszy. Tak się złożyło w tym roku, że z grupy 7 uczniów aż 6 pochodzi z rodzin w Stawiszy. Komunia święta od kilku lat jest w tym samym terminie czyli w 2 niedzielę maja.
W przeddzień, w sobotę 11 maja, dzieci z klasy 3 po uczestnictwie we Mszy świętej i uczestnictwie w Nabożeństwie Majowym przystąpiły do pierwszej Spowiedzi. W tym ważnym wydarzeniu uczniom towarzyszyli rodzice i bliscy oraz wychowawczyni, pani Joanna Bednarz.
W niedzielę o godzinie 11:00 dzieci zostały uroczyście wprowadzone do kościoła, aby tam uczestniczyć po raz pierwszy w pełni we Mszy świętej. Przed wejściem do kościoła rodzice udzielili swoim dzieciom uroczystego błogosławieństwa. W Pierwszej Komunii świętej uczestniczył ksiądz prałat Mirosław Król, rodak Stawiszy, który przyleciał ze Stanów Zjednoczonych, aby uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu parafialnym oraz ważnym wydarzeniu swojej bratanicy i bratanka. Oto kilka wspomnień z wydarzeń pierwszokomunijnych:
 

Uroczystość odpustowa ku czci świętego Andrzeja Boboli – 16 maja 2019. 

Od tego roku czyli od 2019 roku uroczystość odpustowa ku czci świętego Andrzeja Boboli będzie w parafii Śnietnica obchodzona w dniu poświęconym w liturgii kościoła świętemu Andrzejowi Boboli czyli 16 maja. Uroczystość obejmuje całą parafię, to znaczy parafian Śnietnicy i Stawiszy, ponieważ święty Andrzej Bobola jest patronem całej parafii. Wyrażam ogromną wdzięczność właścicielom zakładu drzewnego „Dreno”, który znajduje się na terenie naszej parafii, że w dzień 16 maja był dniem wolnym dla wszystkich pracowników i zakład był nieczynny. Również uczniowie naszej szkoły, której patronuje Święty Andrzej Bobola mieli dzień wolny od zajęć. Wszyscy uczniowie a wśród nich uczniowie klasy 3, przeżywający swój biały tydzień i młodzież klasy 8 i 3 gimnazjum, którzy kilkanaście dni wcześniej w parafii Szymbark przyjęli sakrament bierzmowania, wraz ze sztandarem szkolnym oraz z nauczycielami uczestniczyli w uroczystej sumie. Swój udział uroczystość odpustową ubogacili swoją obecnością strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej Śnietnica wraz ze swoim sztandarem. Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do ubogacenia uroczystości odpustowej. Dziękuję wszystkim pielgrzymom, którzy przybyli do Śnietnicy z różnych okolic, aby uczcić świętego Andrzeja Bobolę i zanosić do Boga za jego pośrednictwem prośby i podziękowania, czego dowodem jest złożenie ponad 70 intencji mszy świętej zbiorowej.
Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył i słowo Boże wygłosił ksiądz dr Jan Bartoszek z kurii diecezjalnej w Tarnowie. W wygłoszonej homilii bardzo mocno podkreślane było zawierzenie wszystkich spraw bogu za pośrednictwem świętego Andrzeja Boboli. Na zakończenie uroczystości odpustowych wszyscy uczestniczący wierni mieli możliwość ucałowania relikwii świętego Andrzeja Boboli. Wszyscy również zostali zaproszeni na czerwcową Mszę świętą ku czci świętego Andrzeja Boboli, zwaną „Bobolówką” która będzie 16 czerwca, to jest w niedzielę, o godzinie 11:00. Mszy świętej będzie przewodniczył i słowo boże wygłosi ksiądz mgr Krzysztof Migacz z parafii Szymbark. Oto kilka fotograficznych wspomnień z uroczystości odpustowych:
 

Parafialna wycieczka scholi do Krakowa – 12 czerwca 2019 roku. 

Bardzo wiele dziewczyn w naszej parafii od najmłodszych lat należy do scholi. To dzięki czynnemu zaangażowaniu się w liturgię Mszy świętej i innych nabożeństw, stają się one w dużym stopniu ubogacenie liturgiczne. Ta prężna działalność scholi to duża zasługa pana  Tadeusz a Karpińskiego, katechety i nauczyciela w szkole podstawowej  w Śnietnicy. Próby scholi zarówno w Śnietnicy jak i w Stawiszy odbywają się regularnie przynajmniej 2 razy w miesiącu a jak jest taka konieczność to i częściej. 

Jako proboszcz parafii Śnietnica podjąłem decyzję że wszystkie dziewczyny angażująca się w scholi – 41 dziewczyn – wyjadą w nagrodę na wycieczkę do Krakowa. Organizacją wycieczki zajął się pan Karpiński. Cel naszej wycieczki został zrealizowany 12 czerwca, środa, jako wycieczka szkolna. Wyjechaliśmy o 6:30 rano i wróciliśmy o 20:00 wieczorem. W tym miejscu składam serdecznie podziękowania trzem rodzicom ze Śnietnicy, pani Jolancie Woźniak, pani Lidii Deć i pani Bożenie Zdunek, oraz trzem rodzicom ze Stawiszy, pani Aleksandrze Bania, pani Wioletcie Sądelskiej i pani Monice Stachura, za pełnienie roli opiekunów podczas wycieczki. Dziękuję też pani katechetce, Halinie Klimek, za pełnienie roli opiekuna.
Podczas jednodniowej wycieczki zwiedziliśmy Wawel, Rynek Krakowski i Kopiec Kościuszki. Oto kilka wspomnień fotograficznych z wycieczki do Krakowa. 

Boże ciało 2019.

Na wzór poprzednich lat procesja Eucharystyczna do 4 ołtarzy miała miejsce zarówno w Stawiszy jak i w Śnietnicy. Ołtarze w kościele filialnym Stawiszy zostały przygotowane w obrębie kościoła. Podczas wcześniejszych prac przy kościele i cmentarzu wierni w Stawiszy utworzyli 4 grupy po około 15 rodzin w każdej. Na uroczystość Bożego Ciała każda z grup przygotowała ołtarz. Msza święta z procesją do czterech ołtarzy rozpoczęła się o godzinie 8:00. Oprawa liturgiczna została przygotowana przez pana organistę. W procesji Bożego Ciała i podczas całej oktawy brało udział bardzo dużo dzieci, które pod czułym okiem swoich rodziców lub opiekunów sypały kwiaty, a chłopcy dzwonili. Liczni wierni  swoją obecnością ubogacali Mszę świętą i Procesje Eucharystyczne. Oto kilka fotograficznych wspomnień ze stawiwszy: 

 

Boże Ciało w Śnietnicy 2019.

Główna uroczystości Bożego Ciała odbyły się w kościele parafialnym w Śnietnicy. Poszczególne ołtarze zostały przygotowane przez rodziny z 4 rejonów, na które parafia jest podzielona. 3 ołtarze zostały przygotowane na terenie parafii, natomiast 4 ołtarz przy nowo wybudowanym kościele. Oprawę liturgiczną podobnie jak w Stawiszy przygotował pan organista. Pomocą w przygotowaniu ołtarzy służyła zakrystianka i katechetka pani Halina Klimek . Na Mszy świętej o godzinie 10:00 zebrała się prawie cała parafia z wraz z najmłodszymi parafianami, którzy ubogacali procesję Eucharystyczną. Pierwszy ołtarz został przygotowany przy budynku szkoły. Należy podkreślić że podczas całej oktawy Bożego ciała bardzo licznie przychodziły dzieci wraz ze swoimi rodzicami lub opiekunami. Patrząc na zwiększającą się liczbę dzieci w parafii należy mieć nadzieję że rokrocznie powiększająca się parafia będzie wystarczającym argumentem dla władz gminy Uścia Gorlickiego oraz dla władz oświatowych, aby nikt nigdy nie odważył się likwidowania starszych klas w szkole podstawowej. Z pomocą władz lokalnych radnych sołtysów i moim jako proboszcza oraz rodziców i parafian, będziemy bronić naszej szkoły.
Uroczystości Bożego Ciała zakończyły się odśpiewaniem Ciebie Boga Wysławiamy oraz błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Oto kilka wspomnień fotograficznych z Bożego Ciała w Śnietnicy:

.

Dożynki parafialne 2019.

Święto Patrona Szkoły 2019.

 

Spotkanie z Mikołajem scholi i ministrantów – 2019 r.

Parafialna wigilia dla seniorów – 15 grudnia 2019 rok. 

To już kolejna Wigilia dla seniorów w naszej parafii. Wszyscy, za kilkanaście dni zasiądziemy w gronie naszych rodzin i bliskich do Wieczerzy Wigilijnej. Wspólnota parafialna jest również rodziną, stąd pomysł, aby w połowie grudnia zorganizować Wigilię w szerszym gronie. 

Przygotowaniami wspólnej wigilii zajęło się Stowarzyszenie Kobiet w Śnietnicy. Do pomocy włączył się zespół parafialnego Caritas. Zaproszenia zostały dostarczone do wszystkich seniorów 2 tygodnie wcześniej. Do wspólnego świętowania i kolędowania zostali również zaproszeni wszyscy członkowie Rady Duszpasterskiej Śnietnicy i Stawiszy. Spotkanie wigilijne rozpoczęło się uroczystą Mszą św. koncelebrowaną w kościele parafialnym, której przewodniczył ks. proboszcz Józef Rosiek. Współcelebrans, ksiądz Adam Gucwa, proboszcz parafii świętego Stanisława w Ostrowcu świętokrzyskim, rodak ze Śnietnicy, poprowadził modlitwy wigilijne przy wspólnym stole. We Mszy świętej, a następnie Wigilii uczestniczył również Wójt Gminy Uście Gorlickie, Komendant Policji w Uściu Gorlickim, radni i sołtysi Stawiszy i Śnietnicy.

Po wspólnej modlitwie i kolędzie rozpoczęło się łamanie opłatkiem oraz życzenia. Była to wzruszająca chwila, która trwała bardzo długo. Po spożyciu dań wigilijnych rozpoczęło się wspólne kolędowanie, które poprowadził pan organista mgr Tadeusz Karpiński.
Według mojej oceny, takie spotkania są bardzo potrzebne współczesnemu człowiekowi. Potrzebne są nie tylko seniorom ale ludziom w pełni sił i młodym. Wszyscy jesteśmy sobie nawzajem potrzebni w życiu. Oto kilka fotograficznych wspomnień z parafialnej wigilii w 2019 roku:
 

 

Złoty jubileusz „Bobolówek” w Śnietnicy – 16 grudnia 2019 roku.

W grudniu 2019 roku parafia świętego Andrzeja Boboli w Śnietnicy przeżywała 50 „Bobolówkę”, czyli złoty jubileusz comiesięcznych szczególnych spotkań ze świętym Andrzejem Bobolą. Mszy świętej przewodniczył i słowo Boże wygłosił ksiądz dr Michał Dąbrówka, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Na początku Mszy św. przemówił ksiądz proboszcz Józef Rosiek:
Szczególna okoliczność zgromadziła nas dzisiaj w naszej świątyni u stóp Relikwii św. Andrzeja Boboli. Dzisiejsza „Bobolówka” jest 50 w naszej parafii, a więc przeżywamy „złoty jubileusz”.
Na tej szczególnej „Bobolówce” witam bardzo serdecznie przedstawiciela księdza biskupa Ordynariusza naszej diecezji, ks. doktora Michała Dąbrówkę z Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Serdecznie dziękuję księdzu doktorowi za przewodniczenie dzisiejszej jubileuszowej Mszy św. ku czci świętego Andrzeja Boboli i za słowa Boże, które skierujesz do nas wszystkich zebranych w tej świątyni. Po naszej rozmowie z księdzem biskupem Ordynariuszem kilka tygodni temu w Tarnowie, gdzie przedstawiłem dokumentację rozszerzającego się w Śnietnicy kultu świętego Andrzeja Boboli, to do Ciebie należy ocena tego, co dokonuje się w tej niepozornej miejscowości jaką jest Śnietnica.
Witam bardzo serdecznie księdza prałata Stefana Tabora z Szymbarku – od kilku miesięcy stałego spowiednika na „Bobolówkach”. Witam bardzo serdecznie wszystkich zebranych w dniu dzisiejszym czcicieli świętego Andrzeja Boboli. Witam wszystkich pielgrzymów z okolicznych parafii. Wśród szczególnych pielgrzymów w dniu dzisiejszym Witam poseł Sejmu Rzeczypospolitej panią Barbarę Bartuś. Witam pielgrzymów z Gorlic, z Kamienicy Górnej, z Nowego Sącza, z Siedlec koło Nowego Sącza. Witam wszystkich moich parafian ze Stawiszy i Śnietnicy.
Przy tym jubileuszu są pewne wspomnienia. Pozwólcie, że w bardzo telegraficznym skrócie przybliżę co działo się w ciągu tych 50 miesięcy, od wprowadzenia w listopadzie 2015 roku nabożeństw ku czci świętego Andrzeja Boboli. W ciągu tych 4 lat wpłynęło bardzo wiele próśb i podziękowań kierowanych do Boga przez wstawiennictwo świętego Andrzeja Boboli. Do obecnej chwili zostało zgłoszonych 55 nadzwyczajnych Łask wyproszonych w Śnietnicy. Są one wszystkie opisane i złożone w kancelarii. Oto kilka tytułów zgłoszonych Łask:
– święty Andrzej Bobola budowniczym kościoła w Śnietnicy,
– za szczęśliwą trudną operację (10 zgłoszeń),
– życie nasze się zmieniło,
– wyrwałeś mnie z ruiny życiowej,
– drugie życie księdza Włodzimierza,
– ocalenie życia w wypadku drogowym (5 zgłoszeń),
– nawrócenia (5 zgłoszeń),
– wyzwolony z alkoholizmu (4 zgłoszenia),
– podarowane drugie życie.
 

W ciągu tych 50 spotkań każdego 16 dnia każdego miesiąca pielgrzymi i czciciele świętego Andrzeja Boboli zastawiali prośby i podziękowania, wpisywane na kartkach. Na dzień dzisiejszy w kancelarii parafialnej znajduje się ponad 3 tysiące próśb i podziękowań do świętego Andrzeja Boboli.
W sierpniu 2017 roku, na prośbę wielu pielgrzymów, uzyskaliśmy zgodę Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, na sprawowanie każdego 16 dnia miesiąca Mszy św. ku czci świętego Andrzeja Boboli w intencjach zbiorowych. Do dnia dzisiejszego takich intencji od sierpnia 2017 roku wpłynęło 2320. Świadczy to, jak wiele spraw i intencji polecanych jest Bogu za wstawiennictwem świętego Andrzeja Boboli.
Mam nadzieję, że dzisiejszy złoty jubileusz, jeszcze bardziej umocni nas wszystkich w tym,  jak wiele łask, nieraz bardzo trudnych sprawach, możemy uprosić u Boga za wstawiennictwem patrona naszej Ojczyzny, patrona parafii i tej świątyni – św. Andrzeja Boboli.

Świątynia podczas grudniowej „Bobolówki” wypełniła się pielgrzymami i czcicielami świętego Andrzeja Boboli. Oto kilka fotograficznych wspomnień: 

Kolędnicy misyjni 2019. 

Zgodnie z kilkuletnią tradycją, również i w tym roku w naszej parafii została zorganizowana kolęda misyjna w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. 5 grup kolędniczych zostało przygotowanych przez pana katechetę magistra Tadeusza Karpińskiego: trzy grupy kolędnicze zostały uroczyście rozesłane podczas Mszy świętej w Śnietnicy o godzinie 11:00, w Uroczystość św. Szczepana, 26 grudnia; dwie grupy kolędnicze w Stawiszy zostały rozesłane na mszy świętej o godzinie 9:30. Dziękuję wszystkim rodzinom, które bardzo życzliwie przyjmowały w swoich domach kolędników misyjnych, oraz składam również gorące podziękowanie za złożone ofiary na cele misyjne. Oto kilka fotograficznych wspomnień z rozesłania kolędników misyjnych: