Rok 2018

Diecezjalny zjazd przedstawicieli Szkół im. Świętych i Błogosławionych w Śnietnicy – 25 wrzesień 2018 rok.

Wyjątkowy i historyczny dzień przeżyła nasza parafia oraz Szkoła Podstawowa w Śnietnicy. 25 września 2018 roku (wtorek), odbył się w naszej parafii Diecezjalny zjazd przedstawicieli Szkół im. Świętych i Błogosławionych. W zjeździe uczestniczyło ponad 30 szkół wraz ze swoimi przedstawicielami i sztandarami. Zjazd rozpoczął się od uroczystej Mszy świętej, której przewodniczył Kustosz Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie – Ks. Prałat Józef Niżnik. Po Mszy świętej (również w kościele w Śnietnicy), Nauczyciele, Rodzice i uczniowie w spektaklu słowno-muzycznym przybliżyli wszystkim zgromadzonym postać św. Andrzeja Boboli – patrona parafii oraz patrona Szkoły Podstawowej w Śnietnicy.
W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz oświatowych z Krakowa i Nowego Sącza, Diecezjalny Zarząd szkół Świętych i Błogosławionych, władze Gminy Uście Gorlickie, Dyrektorzy szkół z terenu Gminy, władze lokalne miejscowi nauczyciele z panią Dyrektor oraz proboszczowie z dekanatu Ropa z ks. Dziekanem na czele.
Po zakończonych uroczystościach wszyscy spotkaliśmy się na wspólnej Agapie w Domu Ludowym w Śnietnicy.

Nowy Rok szkolny 2018/2019

      3 września 2018 roku, uroczystą Mszą świętą, w kościele św. Andrzeja Boboli, Rodzice, Nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej im. św. Andrzeja Boboli w Śnietnicy, rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Po raz pierwszy w historii szkoły, został na początku Mszy świętej wprowadzony sztandar szkolny, aby przypominał wszystkim, że rozpoczynamy nowy etap pracy pod szczególnym patronatem św. Andrzeja Boboli. Podczas homilii został skierowany do wszystkich uczniów apel, abyśmy dawali dobre świadectwo wiary, umiłowania drugiego człowieka i pracowitości – by w ten sposób naśladować patrona naszej Ojczyzny, parafii i szkoły.
Po skończonych uroczystościach w kościele, uczniowie wraz z nauczycielami i rodzicami przeszli do szkoły, aby tam uczestniczyć w okolicznościowej akademii i spotkać się w klasach ze swoimi wychowawcami. Oto kilka wspomnień z powyższych uroczystości:

Parafialna pielgrzymko-wycieczka do Oświęcimia i Kalwarii Zebrzydowskiej – sierpień 2018

      Każdego roku organizujemy w okresie wakacyjnym wyjazd do znanych i uświęconych miejsc. W tym roku postanowiliśmy odwiedzić Narodowe Muzeum masowej zagłady ludzkości w czasie II wojny światowej w Oświęcimiu oraz Sanktuarium matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Wyjazd nastąpił o 3.00 nad ranem, ponieważ już o 7.30 mieliśmy bilety wstępu do muzeum w Oświęcimiu. Zwiedzanie Oświęcimia i Brzezinki zajęło nam 3 godziny. Podczas zwiedzania nie tylko można było zobaczyć naocznie, jak w nieludzki sposób byli traktowani w obozie ludzie, ale i z ust przewodnika można było usłyszeć wiele ciekawych rzeczy. Myślę, że dla wszystkich uczestników – młodszych i starszych- była to wspaniała lekcja historii, ale również i zachęta o pamięci modlitewnej za tych, którzy tam zginęli.
Po zwiedzeniu Oświęcimia udaliśmy się do Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie o godz. 12.00 uczestniczyliśmy we Mszy świętej sprawowanej w kaplicy przed cudownym obrazem Matki Bożej Zebrzydowskiej. Ja również miałem okazję koncelebrować Mszę świętą w tym świętym miejscu w intencji wszystkich pielgrzymów. O godz. 13.00 wraz z przewodnikiem zwiedziliśmy cała Bazylikę i zapoznaliśmy się z historią powstania tego Sanktuarium. Od godziny 14.00 był czas wolny do własnej dyspozycji dyspozycji. Można było zjeść w przyklasztornej restauracji obiad, można było się indywidualnie pomodlić w bazylice i nieco odpocząć, gdyż pogoda była bardzo dobra.  Powrót do Śnietnicy był piękną trasą: Myślenice – Mszana Dolna – Limanowa – N. Sącz.
Oto kilka fotograficznych wspomnień z parafialnej pielgrzymko-wycieczki.

Dożynki Parafialne 2018 oraz 2 rocznica Konsekracji  Kościoła św. Andrzeja Boboli – Pielgrzymka z Ostrowca Świętokrzyskiego – 2.09.2018

     W pierwszą Niedzielę września (2.09.2018) parafia św. Andrzeja Boboli w Śnietnicy przeżywała potrójną uroczystość. Po raz kolejny wszyscy pracujący na roli i w gospodarstwach wraz z całą parafią składali dziękczynienie Panu Bogu za wszelkie łaski i dobro, które stawało się udziałem rolników, hodowców i posiadających ziemię. Wyrazem tej wdzięczności był wieniec dożynkowy oraz złożony w darze ołtarza chleb oraz owoce ziemi i pracy rąk ludzkich. Dziękowaliśmy Bogu, że omijały nas różnego rodzaju kataklizmy jak: nawałnice, gwałtowne burze czy klęska suszy. Dziękowaliśmy również za wszelkie Boże błogosławieństwo w pracach gospodarczych, przy zbiorach siana i w dziedzinie hodowli bydła mlecznego. Organizatorami tegorocznych Dożynek parafialnych byli: Radni i Sołtysi  Śnietnicy i Stawiszy oraz Stowarzyszenie Kobiet ze Śnietnicy.
Drugą okazją do naszego wspólnego świętowania i składania dziękczynienia Panu Bogu, była druga rocznica poświęcenia i konsekracji Kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli w Śnietnicy. To 3 września 2016 roku, pasterz Diecezji, J.E. Ks. Biskup Andrzej Jeż, po niespełna 4 latach od rozpoczęcia budowy, dokonał tego historycznego dla naszej parafii aktu. To w tej Śnietnickiej świątyni, jej patron, św. Andrzej Bobola, dokonuje wiele cudów i wyprasza u Boga niezliczone łaski dla parafii, szkoły i coraz liczniej przybywających pielgrzymów z okolicznych a często i bardzo dalekich miejscowości.
W powyższych uroczystościach parafialnych, wzięła udział zorganizowana, autokarowa pielgrzymka z parafii św. Stanisława w Ostrowcu Świętokrzyski na czele z Ks. Proboszczem tejże parafii – Adamem Gucwą – Rodakiem Śnietnicy.
W tym wspólnym świętowaniu wzięły udział władze Gminy Uście Gorlickie na czele z p. Wójtem Dymitrem Rydzaniczem, przewodniczącym Rady Gminy p. Zbigniewem Ludwinem i szefem GOK-u p. Januszem Szczepankiem.
Po zakończonych uroczystościach w parafialnej świątyni, nastąpił, przemarsz z wieńcem żniwnym do Domu Ludowego w Śnietnicy, gdzie Stowarzyszenie Kobiet przygotowało wspólną agapę. Kilka fotograficznych wspomnień z przeżywanych uroczystości:

 Boże Ciało 2018 w Śnietnicy

          Uroczystości Bożego Ciała w Śnietnicy – kościele parafialnym – rozpoczęły się o godz. 11.00. Już dzień wcześniej rozpoczęto prace, aby przygotować Ołtarze, gdzie trzy znajdowały się na terenie parafii. Pierwszy Ołtarz przygotowano na dziedzińcu Szkoły Podstawowej, która już od kilku tygodni nosi imię św. Andrzeja Boboli. Pozostałe Ołtarze umieszczono przy drodze głównej biegnącej przez Śnietnicę.  Msza święta i procesja Eucharystyczna zgromadziła niemalże wszystkich mieszkańców Śnietnicy od najmłodszych do najstarszych. W procesję Eucharystyczną włączyli się wzorem poprzednich lat Strażacy z OSP Śnietnica, schola, lektorzy, ministranci oraz najmłodsi parafianie pod czułym okiem swoich Rodziców lub bliskich. Ciekawą rzeczą przy trzecim Ołtarzu był fakt, że pasące się na łące krowy, przerwały swoje zajęcia i wszystkie podeszły w pobliże Ołtarza i stały nieruchomo podczas czytania Ewangelii i śpiewów Eucharystycznych. Oto kilka wspomnień fotograficznych z procesji Eucharystycznej w Śnietnicy.

Boże Ciało 2018 w Stawiszy 

          Od wielu już lat Uroczystości Bożego Ciała odbywają się zarówno w Stawiszy jak i w Śnietnicy. Wierni w Stawiszy przygotowują 4 Ołtarze wokół świątyni. Odpowiedzialnymi za przygotowanie Ołtarzy są poszczególne grupy pracownicze. Ponieważ cała społeczność Stawiszy została podzielona na 4 grupy, gdzie w danej grupie znajduje się kilkanaście rodzin, stąd dużo wcześniej jest wiadome, kto przygotowuje dany Ołtarz. W tym roku pogoda bardzo dopisała, stąd o godz. 9.00 wierni – od najstarszych do małych dzieci – zgromadzili się na Mszy świętej, po której wyruszyła procesja Eucharystyczna. W procesję zaangażowali się miejscowi Strażacy, schola, lektorzy, ministranci, panie noszące figurę Matki Bożej Fatimskiej, dzieci i pozostali wierni. Msze świętą i procesję Eucharystyczną poprowadził ks. Proboszcz. Oto kilka fotograficznych wspomnień z tegorocznej procesji Eucharystycznej w Stawiszy.

Niedziela Palmowa i Wielki Tydzień 2018 r.

Obchody Wielkiego tygodnia rozpoczęła Niedziela Palmowa. Główne uroczystości miały miejsce podczas sumy w kościele parafialnym w Śnietnicy. Przed Mszą świętą odbyła się procesja z palmami. Aby nie zanikła całkowicie tradycja robienia palm w domach, ks. proboszcz ogłosił konkurs palm, który odbył się po sumie.  Gratuluję wszystkim, którzy włożyli trud w wykonanie palmy. Skromne nagrody niech będą pamiątką i zachętą dla innych, aby w przyszłym roku tych palm było jeszcze więcej.

Triduum Paschalne sprawowane było zarówno dla wiernych  w Stawiszy, jak i dla wiernych w Śnietnicy. Aby pogodzić sprawowanie czynności liturgicznych, różnica w rozpoczynaniu obrzędów Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty wynosiła 2 godziny. Serdecznie dziękuje za czynne angażowanie się w liturgię Triduum Paschalnego ministrantom , lektorom wszystkim grupom scholii, młodzieży, p. Zakrystiance, I grupie pracowniczej w Stawiszy. Szczególne podziękowania kieruję do Strażaków w Śnietnicy i w Stawiszy za organizację wart przy Grobie Pana Jezusa w Śnietnicy i w Stawiszy oraz za udział w procesjach Rezurekcyjnych.

Oto kilka wspomnień fotograficznych z przeżywanego Triduum Paschalnego i Wielkiej Niedzieli.

Poświęcenie odnowionego wnętrza Kościoła Pomocniczego w Stawiszy oraz obrazu patrona parafii – św. Andrzeja Boboli – 25 luty 2018.

W ostatnią Niedzielę lutego (25.02.) 2018 roku, parafianie ze Stawiszy przeżyli radość z ponownego poświęcenia odnowionego wnętrza kościoła. Gruntowne prace remontowe trwały przez trzy miesiące. Ściany kościoła oraz sufit zostały docieplone, gruntownie odnowiono prezbiterium wraz z figurami przedstawiającymi scenę Przemienienia na Górze Tabor. Zostało zainstalowane nowe ogrzewanie kościoła, wykonano nowe bariery na chórze oraz położono płytki na powierzchni całego chóru.

Obrzędu ponownego poświęcenia dokonał podczas uroczystej Mszy świętej – Ks. Kanclerz Mirosław Król – Rodak Stawiszy – pracujący w Stanach Zjednoczonych. W Uroczystości wziął udział Ks. Prałat Cezary z Wrocławia, Wójt Gminy Uście Gorlickie, Przewodniczący Rady Gminy z małżonką, Radny Śnietnicy i Stawiszy oraz wierni Stawiszy oraz Śnietnicy.

W imieniu własnym i w imieniu mieszkańców Stawiszy serdecznie dziękuję wszystkim Ofiarodawcom i sponsorom wykonywanych prac remontowych. Szczególne podziękowania kieruję wobec trzech rodzin w Stanach Zjednoczonych za sponsorowanie 50% kosztów wykonywanych prac, dziękuję za pomoc Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, Radnym Gminy Uście Gorlickie, firmie „Elnik” z Brunar oraz wszystkim pozostałym Ofiarodawcom.

Podczas Mszy świętej został również poświęcony obraz św. Andrzeja Boboli, który jest patronem całej parafii – również parafian ze Stawiszy. Obraz został umieszczony w prezbiterium Kościoła w Stawiszy.  Oto kilka zdjęć z odnowionego wnętrza kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Stawiszy.