Rok 2016

 

MSZA ŚWIĘTA I NABOŻEŃSTWO DZIĘKCZYNNO-BŁAGALNE KU CZCI ŚW. ANDRZEJA BOBOLI 16.09.2016

Wierni parafii Śnietnica 3 września 2016 roku przeżyli historyczne wydarzenie. Po 4 latach od rozpoczęcia budowy nowego kościoła, pasterz diecezji, Ks. Bp Ordynariusz Andrzej Jeż poświęcił i konsekrował nowo wybudowany kościół p.w. św. Andrzeja Boboli w Śnietnicy. Wrześniowe nabożeństwo połączone z Mszą świętą ku czci św. Andrzeja Boboli odbyło się pod przewodnictwem Ks. Dziekana dekanatu Ropa – Stanisława Porębskiego. Ks. Dziekan na prośbę Rady Duszpasterskiej i Budowlanej sprawował Mszę świętą w intencji budowniczych kościoła w Śnietnicy oraz wygłosił homilię, w której podkreślił ogromną moc i wielkie, niezawodne wstawiennictwo u Boga św. Andrzeja Boboli w intencjach, które powierzają mu wierni. Ks. proboszcz Józef Rosiek sprawował Mszę świętą w intencjach zbiorowych, których tym razem było ponad 30.

Na wrześniowym nabożeństwie ku czci św. Andrzeja Boboli, oprócz bardzo wielu wiernych z okolicznych parafii, wzięła udział zorganizowana pielgrzymka wiernych z parafii Siedlce pod przewodnictwem Ks. Pawła Gołębia. Wraz z pielgrzymami przybył do św. Andrzeja Boboli Ks. Rezydent – Prałat Kazimierz Pres. Świątnia wypełniła się wiernymi po brzegi, co świadczy, że kult św. Andrzeja Boboli na Łemkowszczyźnie zatacza coraz większe kręgi, a łaski otrzymywane za Jego pośrednictwem umacniają wśród wiernych wielką wiarę, nadzieję i miłość.

Oto kilka pamiątkowych zdjęć z wrześniowego nabożeństwa, które nazywamy „Bobolówką”.

dscf1131 dscf1134 dscf1139 dscf1158 dscf1141 dscf1168 dscf1169 dscf1173 dscf1175

Podczas Mszy św. wystąpił zespół Koła Gospodyń Wiejskich z Banicy. Panie wykonały psalm responsoryjny i dwie pieśni. Pozostałą oprawę liturgiczną przygotował p. Tadeusz Karpiński – organista z Brunar, śnietnicka schola i p. Halina Klimek – Zakrystianka.

dscf1190 dscf1208 dscf1211 dscf1216 dscf1235 dscf1193 dscf1266 dscf1284 dscf1296 dscf1300

Po Komunii św. ks. proboszcz podziękował wszystkim za liczne uczestnictwo w kolejnym nabożeństwie dziękczynno-błagalnym ku czci św. Andrzeja Boboli, podziękowania zostały skierowane również do pielgrzymów i kapłanów. Rada Duszpasterska i Budowlana w imieniu własnym i całej parafii złożyła Ks. Dziekanowi Stanisławowi życzenia z okazji zbliżających się imienin, oraz złożyła podziękowania ks. proboszczowi za kierowanie pracami budowlanymi. Do podziękowań dołączono pamiątkowy obraz przedstawiający nowo wybudowany kościół, nad którym rozpościera się postać św. Andrzeja Boboli.  Następnie nastąpiło wystawienie Relikwii św. Andrzeja Boboli, prośby i podziękowania, wspólne modlitwy, błogosławieństwo Relikwiami i na zakończenie ucałowanie Relikwii.

dscf1308 dscf1317 dscf1320 dscf1322 dscf1326 dscf1331 dscf1342 dscf1345 dscf1349 dscf1351

Krótką relację z  wrześniowego nab0żeństwa ku czci św. Andrzeja opracował ks. proboszcz Józef Rosiek. Zamieszczone zdjęcia wykonała Małgorzata Woźniak.

PIELGRZYMKA  PARAFIALNA  DO  SANKTUARIUM  MATKI  BOŻEJ  W  LICHENIU

13 – 14 .09. 2016 roku

W godzinach wieczornych 13 września 2016 roku wyjechała z naszej parafii zorganizowana pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Pielgrzymkę zorganizowało Stowarzyszenie Kobiet ze Śnietnicy, a główną organizatorką była p. Danuta Pociecha. Pielgrzymka miała charakter dziękczynno-błagalny. W pielgrzymce wzięło udział 47 osób. Ze względu na dużą odległość od Śnietnicy – 640 kilometrów – pielgrzymi, to osoby dorosłe.   Wyjazd miał miejsce 13 września o godzinie 22.00. Podróż trwała 8 godzin, z tym ,że po drodze były 4 kilkunastominutowe postoje. Podróż do Lichenia wypełniona była wspólną modlitwą, śpiewem i indywidualnymi rozmowami.

Kilka myśli o Sanktuarium w Licheniu:  Sanktuarium Maryjne w Licheniu powstało stosunkowo niedawno, bo dopiero w XIX wieku. Jego początki związane są z objawieniami, których doświadczył Tomasz Kłossowski, kowal z pobliskiego Izabelina. W 1813 roku Tomasz Kłossowski został ciężko ranny w bitwie pod Lipskiem. Leżąc na pobojowisku doznał widzenia Matki Bożej, która poleciła mu, aby odszukał jej wizerunek i w odpowiedni sposób go uczcił. Maryja objawiła się Tomaszowi w amarantowym płaszczu z Orłem Białym na piersi. Przez następne 23 lata Tomasz szukał ikony, która przedstawiałaby Matkę Bożą z wizji, której doświadczył.  Odnalazł ją we wsi Lgota, gdzie wizerunek zawieszony był na zwykłym drzewie. Tomasz do domu powrócił z odnalezionym obrazem i zawiesił go we własnym gospodarstwie. Dopiero po ciężkiej chorobie w 1844 roku Tomasz zdecydował się umieścić obraz na drzewie w lesie grąblińskim.  Wielu wiernych gromadziło się przy wizerunku Maryi, ale szczególną cześć oddawał Jej pasterz Mikołaj Sikatka. Matka Boża miała mu się trzykrotnie objawić w 1850 roku, wzywając ludzi za jego pośrednictwem do pokuty i nawrócenia. Początkowo bardzo ostrożnie podchodzono do objawień Marki Bożej pasterzowi Mikołajowi. Zmiana nastąpiła, kiedy na ziemię Licheńską spadła zaraza cholery. Wówczas wierni zbierali się licznie przy Cudownym Obrazie i błagali Matkę Bożą o ocalenie. Podjęto decyzję o przeniesieniu wizerunku do zaszczytniejszego miejsca – najpierw do Białej Kaplicy w Grąblinie, 29 września 1852 roku do drewnianego kościółka w Licheniu. Tym samym rok 1852 jest uznawany za początek Sanktuarium Licheńskiego, którym od 1949 roku opiekuje się Zgromadzenie Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia NMP.

Cudowny Obraz Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej został koronowany 15 sierpnia 1967 roku na mocy dekretu papieża Pawła VI przez kardynała Stefana Wyszyńskiego.  Budowa obecnej świątyni została ukończona w 2004 roku. Rok później Stolica Apostolska nadała Sanktuarium w Licheniu godność bazyliki mniejszej. Była to ostatnia decyzja, którą w swoim pontyfikacie wydał papież Jan Paweł II. W roku 2006 cudowny wizerunek Matki Bożej Licheńskiej przeniesiono do nowo wybudowanej bazyliki.

Sanktuarium Licheńskie słynie także ze źródełka. Nie ma ono jednak nic wspólnego z objawieniami Matki Bożej. Niemniej bardzo wielu wiernych twierdzi, że korzystając z tamtejszej wody, doznały łaski uzdrowienia.

Nasza pielgrzymka w pierwszej kolejności uczestniczyła we Mszy św. w bazylice o godz. 7.30, a następnie pod przewodnictwem „przewodnika” zwiedzaliśmy bazylikę wewnątrz i na zewnątrz. Wszystkiego dokładnie nie jest się w stanie zwiedzić w ciągu jednego dnia, ponieważ cały obszar Sanktuarium wraz z zabudowaniami, terenami zielonymi i lasem grąblińskim ma powierzchnię 97 hektarów.  Oto kilkanaście zdjęć ukazujących nasz przyjazd i samą bazylikę.

dscf0950 dscf0952 dscf0955 dscf0951 dscf0958 dscf0957 dscf0959 dscf0966 dscf0968 dscf0969

Nowo wybudowane Sanktuarium w Licheniu. Do głównej świątyni prowadzą schody, w liczbie 33, co symbolizuje lata życia Pana Jezusa na ziemi. Widok Sanktuarium na zewnątrz i wewnątrz.

dscf0970 dscf0971 dscf0973 dscf0974 dscf0976 dscf0978 dscf0988 dscf0996 dscf0998 dscf0999

Po Mszy świętej i prywatnej modlitwie nastąpiło zwiedzanie Sanktuarium. Jedno ze zdjęć pokazuje nam mapę Polski z zaznaczonymi miejscami szczególnego kultu Matki Bożej, gdzie równocześnie znajdują się Sanktuaria Maryjne. Przedstawione na zdjęciu wota dziękczynne, to tylko część z tych, które znajdują się w bazylice Licheńskiej.

dscf1003 dscf1005 dscf1011 dscf1012 dscf1013 dscf1014 dscf1015 dscf1018 dscf1019 dscf1020

W Sanktuarium Licheńskim znajduje się dolny kościół. Umieszczone są tam różne kaplice, a ściany wyłożone są tabliczkami upamiętniającymi fundatorów tego Sanktuarium. Fundatorzy są z różnych krajów całego świata. Do obecnej chwili umieszczonych zostało 26 tysięcy tabliczek. Nadal pojawiają się nowi fundatorzy sponsorujący utrzymywanie tej Bazyliki i całego obejścia Sanktuaryjnego.

dscf1023 dscf1030 dscf1026 dscf1032 dscf1035

Po zwiedzeniu wnętrza Sanktuarium, rozpoczęliśmy zwiedzanie zewnętrznej części Bazyliki.

dscf1036 dscf1037 dscf1038 dscf1039 dscf1041 dscf1042 dscf1044 dscf1045 dscf1051 dscf1050

Jednym z najpiękniejszych obiektów poza gmachem sanktuarium jest tak zwana Golgota. Golgota powstała z ułożenia dziesiątków tysięcy kamieni, tak, aby można było wejść aż na sam szczyt, gdzie upamiętnione jest ukrzyżowanie Pana Jezusa. na Golgocie można w skupieniu i ciszy przeżyć wydarzenia męki i śmierci pana Jezusa. Można też sobie odprawić indywidualnie Drogę krzyżową. Oto kilka zdjęć ze wspomnianej Golgoty.

dscf1059 dscf1060 dscf1062 dscf1063 dscf1064 dscf1066 dscf1067 dscf1069 dscf1071 dscf1073

Należy nadmienić, że każda stacja Drogi Krzyżowej jest coraz wyżej położona. Podstawa Golgoty zajmuje duży obszar, gdyż oddzielnie prowadzi droga na Golgotę i inna droga prowadzi z Golgoty.

dscf1075 dscf1076 dscf1078 dscf1079 dscf1080 dscf1083 dscf1084 dscf1085 dscf1086 dscf1087
W godzinach popołudniowych (14,00) udaliśmy się autokarem do lasu grąblińskiego, gdzie był powieszony przez Tomasza Kłossowskiego na drzewie odnaleziony po wielu latach obraz. Tu gromadzili się wierni i otrzymywali liczne łaski za pośrednictwem Matki Bożej. Obecnie w lesie grąblińskim znajduje się Droga Krzyżowa oraz Dróżki Maryjne. My, jako Pielgrzymi, przed wyjazdem do Śnietnicy, odprawiliśmy sobie wspólną Drogę Krzyżową.  Oto wspomnienia z odprawionej Drogi:

dscf1094 dscf1100 dscf1101 dscf1102 dscf1104 dscf1107 dscf1111 dscf1113 dscf1115 dscf1120

Po zakończeniu Drogi Krzyżowej udaliśmy się w drogę powrotną. Podczas podróży wiele było wspomnień z przeżytego dnia, pielgrzymi bardzo chętnie śpiewali pieśni oraz była wspólna modlitwa Różańcowa. Szczęśliwie wróciliśmy ok. 24.00. W czasie powrotu snute były plany kolejnej pielgrzymki w przyszłym roku.
Wspomnienia z pielgrzymki oraz zdjęcia wykonał i wstawił na stronę internetową: Ks. proboszcz Józef Rosiek.

Dożynki Parafialne – 4.09.2016 

W pierwszą Niedzielę września, 4.09., następnego dnia po historycznym wydarzeniu, jakim było poświęcenie i konsekracja nowego kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli w Śnietnicy, podczas uroczystej sumy, parafianie ze Śnietnicy i Stawiszy, podziękowali Bogu za szczęśliwe tegoroczne zbiory, oraz za Boże błogosławieństwo w pracach polowych i gospodarczych.
Uroczystej Mszy świętej dziękczynnej przewodniczył ks. proboszcz parafii Józef Rosiek. Mszę świętą koncelebrowali również księża Rodacy: Ks. Mirosław Król ze Stawiszy i Ks. Adam Gucwa ze Śnietnicy. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz Gminnych z p. Wójtem Dymitrem Rydzaniczem na czele.
Starostami tegorocznych parafialnych „Dożynek” byli: p. Jolanta Kasprzycka ze Stawiszy i p. Edmund Woźniak ze Śnietnicy. Wieniec Dożynkowy, z wizerunkiem patrona parafii i patrona nowo konsekrowanego kościoła – św. Andrzeja Boboli nieśli przedstawiciele Śnietnicy i przedstawiciele Stawiszy.  Uroczystościom towarzyszyła orkiestra z Gorlic. Oprawę liturgiczną przygotował p. Tadeusz Karpiński – organista z Brunar  wraz ze Śnietnicką scholą.
Po zakończonych uroczystościach w kościele parafialnym, banderia konna wraz z wieńcem dożynkowym i orkiestrą przejechała przez wioskę. Uroczystości zakończyły się przy wspólnym stole dożynkowym na świetlicy wiejskiej w Śnietnicy. Uroczysty obiad dla 150 osób przygotowało Stowarzyszenie Kobiet ze Śnietnicy.

Oto kilkanaście zdjęć upamiętniających to ważne parafialne wydarzenie:

dscf0456 dscf0461 dscf0463 dscf0466 dscf0475 dscf0481 dscf0483 dscf0484 dscf0487 dscf0491 dscf0494 dscf0500 dscf0512 dscf0517 dscf0523 dscf0548 dscf0574 dscf0580 dscf0582 dscf0597
Według wieloletniej tradycji, święto dziękczynienia za plony, zwane dożynkami, ubogacone jest przejazdem ozdobnymi wozami konnymi. Barwny korowód poprzedzany jest przez indywidualnego jeźdźca – w tym roku był nim p. Piotr Pociecha ze Stawiszy.

Z nowo wykonanych parkingów, rusza korowód z wieńcem dożynkowym w stronę nowo konsekrowanego kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli. Orszak z wieńcem dożynkowym prowadzi orkiestra.

dscf0611 dscf0615 dscf0617 dscf0619 dscf0623 dscf0624 dscf0630 dscf0636 dscf0639
W świątyni gromadzą się wierni Śnietnicy i Stawiszy. Gromadzą się również zaproszeni Goście, wśród nich przedstawiciele Gminy Uście Gorlickie z panem Wójtem Dymitrem Rydzaniczem na czele. Są obecne Siostry Zakonne – s. Anzelma i s. Joela. Wieniec dożynkowy w progach świątyni został przywitany przez ks. proboszcza i koncelebrujących księży Rodaków: ks. Adama i ks. Mirosława, a następnie wprowadzony do świątyni.

dscf0641 dscf0646 dscf0648 dscf0649 dscf0652 dscf0658 dscf0659 dscf0663 dscf0666 dscf0672
Podczas Mszy świętej dożynkowej, Liturgia Słowa została wykonana przez następujące osoby: I czytanie- s. Anzelma, psalm – p. Tadeusz Karpiński i schola, II czytanie – p. Halina Klimek (zakrystianka), Ewangelia- ks. Adam Gucwa, Homilia – ks. Mirosław Król.


dscf0687 dscf0692 dscf0697 dscf0730 dscf0712 dscf0713 dscf0720 dscf0681

dscf0723 dscf0724
Po Homilii wieniec dożynkowy został uroczyście poświęcony. Rozpoczęła się Liturgia Eucharystyczna. Msza święta dożynkowa zgromadziła dużą liczbę wiernych, tak że nowa świątynia nie pomieściła wszystkich zgromadzonych.

dscf0740 dscf0745 dscf0746 dscf0747 dscf0753 dscf0771 dscf0772 dscf0775 dscf0791 dscf0803
Na zakończenie uroczystości dożynkowych, ks. proboszcz podziękował wszystkim organizatorom i uczestnikom oraz w imieniu Starostów i Stowarzyszenia Kobiet w Śnietnicy zaprosił Gości do przygotowanego wspólnego stołu. Po Mszy świętej wieniec dożynkowy i zaproszeni Goście udali się w stronę Domu Ludowego w Śnietnicy.

dscf0811 dscf0826 dscf0830 dscf0835 dscf0846 dscf0861 dscf0867 dscf0870 dscf0879 dscf0883 dscf0893 dscf0925 dscf0932 dscf0942 dscf0947

Wspólna zabawa parafialna i dożynkowa zakończyła się o 22.00.   Składam gorące podziękowania wszystkim parafianom, za rodzinną atmosferę stworzoną podczas wspólnego dziękczynienia za tegoroczne plony i błogosławieństwo Boże w pracach polowych i gospodarczych. Dziękuję władzom Gminy, Sołtysowi Stawiszy p. Michałowi, Sołtysowi Śnietnicy p. Wojciechowi, Radnemu – p. Edmundowi, p. Danucie Pociecha i Stowarzyszeniu Kobiet w Śnietnicy oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania tegorocznych parafialnych Dożynek.    Moje podziękowania składam Małgosi Woźniak ze Śnietnicy, za wykonanie zdjęć, dzięki którym powstało powyższe wspomnienie.

ks. proboszcz Józef Rosiek

UROCZYSTA  KONSEKRACJA  KOŚCIOŁA  P.W.  ŚW. ANDRZEJA  BOBOLI  W  ŚNIETNICY – 3.09.2016  ROKU.

Konsekracja nowego Kościoła, to wydarzenie historyczne dla całej parafii Śnietnica, a szczególnie dla mieszkańców Śnietnicy. Kilka miesięcy żyliśmy tym wydarzeniem i chcieliśmy jak najlepiej do tej chwili się przygotować. Przygotowania koncentrowały się w kilku kierunkach: robiliśmy wszystko, aby świątynia była dobrze wyposażona wewnętrznie, aby zostały dokończone wszelkie prace zewnętrzne /ogrodzenie, parkingi/, oraz parafia przygotowała się również duchowo przez Rekolekcje Parafialne wygłoszone przez Ks. Prałata Ryszarda Stasika – duszpasterza z Grybowa.

Ogólny widok nowego kościoła na zewnątrz, jego wnętrze, wykonane witraże, Relikwiarz, tabernakulum, gabloty na wota, droga krzyżowa oraz kapliczka Jubileuszowa na placu kościelnym.

f-0001 f-0006 f-0009 f-0011 f-0015 f-0019 f-0023 f-0024 f-0025 f-0026 f-0027 f-0028 f-0029 f-0030 f-0031 f-0034 f-0036 f-0042 f-0045 f-0046

Oczekiwanie na uroczystą Mszę świętą – przyjazd zaproszonych gości, zbieranie się wiernych z parafii i okolicznych miejscowości, przyjazd kapłanów i ks. Biskupa Ordynariusza, przygotowanie do Mszy świętej: 

f-0053 f-0056 f-0058 f-0063 f-0065

Święty Andrzej Bobola wyprosił nam piękną i ciepłą pogodę, co jeszcze kilka dni temu było pod wielkim znakiem niepewności. Ks. Biskup przybył pół godziny przed rozpoczęciem uroczystości, jest czas aby porozmawiać z kapłanami, wiernymi i mediami.

f-0066 f-0067 f-0069 f-0071 f-0072 f-0075 f-0078 f-0080 f-0081 f-0083
Na uroczystość Konsekracji Kościoła w Śnietnicy, wierni kościoła filialnego w Stawiszy zorganizowali pieszą pielgrzymkę. Około 100 wiernych Stawiszy odbyło około trzy kilometrowy marsz modlitewny, aby uczestniczyć w uroczystości. Pielgrzymkę zorganizowali: Ks. Mirosław Król – rodak Srtawiszy oraz p. Marzena Maksym – Zakrystianka kościoła w Stawiszy.

f-0085 f-0087 f-0090 f-0096 f-0099

Kościół w Śnietnicy zapełnia się wiernymi. Również na zewnątrz świątyni zostały przygotowane miejsca siedzące. Wykorzystano ławki z kaplicy w budynku plebanii. Uroczystość Konsekracji ubogaci Gminna Orkiestra Dęta z Brunar.

f-0092 f-0100 f-0111 f-0112 f-0113 f-0115 f-0116 f-0118 f-0119 f-0122
Kaplica w budynku plebanii została przekształcona na miejsce modlitw przedpogrzebowych. parafia sprawiła dwuosobową chłodnię. W dzień konsekracji kościoła została ona wykorzystana jako zakrystia dla księży. Stąd wyruszy procesja do nowego kościoła.

f-0049 f-0050 f-0051 f-0129 f-0130 f-0134 f-0144 f-0146 f-0149 f-0153
Głównym komentatorem uroczystości konsekracyjnej jest ks. mgr Janusz Czajka – wikariusz z Szymbarku. Msza święta rozpoczyna się od pieśni na wejście i pozdrowienia wiernych przez ks. Biskupa. Delegacja parafialna – /rodzina państwa Deć/ w imieniu parafii wita ks. Biskupa i prosi o Dedykację, czyli konsekrację nowo wybudowanej świątyni.

f-0158 f-0164 f-0168 f-0171 f-0176 f-0182 f-0186 f-0189 f-0191 f-0193

Ks. Proboszcz wita Ks. Biskupa Ordynariusza, zaproszonych gości, parafian oraz wszystkich przybyłych na uroczystość konsekracji nowego kościoła w Śnietnicy.

f-0195 f-0197 f-0201 f-0207 f-0202  

BŁOGOSŁAWIOEŃSTWO WODY I POKROPIENIE

f-0222 f-0224 f-0226 f-0229

Liturgia Słowa. 

f-0212 f-0230 f-0232 f-0234 f-0239 f-0214 f-0249 f-0264 f-0244 f-0241

 

Następuje teraz złożenie Relikwii św. Andrzeja Boboli we wnęce ołtarzowej.

f-0277 f-0279 f-0280 f-0283 f-0285

Nastąpi teraz namaszczenie olejem Krzyżma Świętego Ołtarza, na którym jest sprawowana Ofiara Mszy Świętej.

f-0313 f-0315 f-0317 f-0320 f-0319 f-0324 f-0328 f-0331 f-0332

Za chwilę nastąpi okadzenie Ołtarza, nawy Kościoła i zgromadzonych wiernych.

f-0335 f-0339 f-0344 f-0348 f-0350

Nakrywa się teraz ołtarz obrusem i ozdabia świecami

f-0372 f-0375 f-0376 f-0384 f-0387 f-0378 f-0379 f-0391 f-0393 f-0394 f-0398 f-0399 f-0403 f-0405 f-0406

Do Ołtarza zbliża się procesja z darami.

f-0418 f-0421 f-0422 f-0423 f-0425 f-0427 f-0433 f-0437 f-0412

 Trwa Liturgia Eucharystyczna

f-0446 f-0449 f-0452 f-0458 f-0459 f-0461 f-0463 f-0465 f-0470 f-0476 f-0478 f-0479 f-0481 f-0484 f-0485

W imieniu wspólnoty parafialnej, podziękowanie za konsekrację kościoła złożą Ks. Biskupowi przedstawiciele naszej parafii: pani sekretarz Rady Duszpasterskiej – Beata Beduch, pan Radny – Edmund Woźniak i pan Sołtys – Wojciech Jamro

Ekscelencjo! Księże Biskupie Ordynariuszu!

W imieniu wszystkich mieszkańców Śnietnicy, w imieniu Rady Duszpasterskiej i Rady Budowlanej, pragnę serdecznie podziękować czcigodnemu Księdzu Biskupowi za uroczystą konsekrację i dedykację tej świątyni dla kultu Bożego. Dziękujemy za pokrzepiające nas na przyszłość Słowo Boże, a także za przewodniczenia i sprawowanie w intencji naszej wspólnoty parafialnej dzisiejszej Eucharystii.

f-0496 f-0499 f-0500 f-0489 f-0490 f-0492 f-0527 f-0530 f-0532 f-0533

Teraz Parafianie dziękują swojemu Ks. Proboszczowi

f-0502 f-0503 f-0517 f-0521 f-0524

 

 ks. Proboszcz Józef Rosiek, budowniczy tego kościoła, dziękuje wszystkim za dzisiejszą Uroczystość Konsekracji i Dedykacji Kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli.

Wszystkich zaproszonych Gości po zakończonych Uroczystościach bardzo serdecznie zapraszam do wspólnego stołu

f-0545 f-0539 f-0538 f-0537 f-0536 f-0544 f-0555 f-0558 f-0562 f-0570 f-0571 f-0573 f-0574 f-0579 f-0581 f-0582 f-0583 f-0588 f-0593 f-0601

f-0605 f-0617 f-0618 f-0619 f-0620 f-0628 f-0630 f-0635 f-0637 f-0639 f-0641 f-0642 f-0645 f-0647 f-0654 f-0656 f-0661 f-0665 f-0669 f-0677

f-0678 f-0680 f-0682 f-0686 f-0696 f-0707 f-0719 f-0720 f-0724 f-0726 f-0729 f-0730 f-0740 f-0745 f-0749 f-0752 f-0756 f-0757 f-0765 f-0769 f-0770 f-0771 f-0772 f-0774 f-0775 f-0776 f-0777

Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się  do zorganizowania i przebiegu historycznej uroczystości w naszej parafii. Dziękuję wszystkim paniom obsługującym gości podczas wspólnego posiłku, dziękuję głównym „Szefowym”: pani Danucie Pociecha, pani Teresie Barnaś i pani Grażynie Michalik. Dziękuję Stowarzyszeniu Kobiet za sponsorowanie „konsekracyjnego przyjęcia”

Wspomnienia z uroczystości Konsekracji Kościoła w Śnietnicy opracował i umieścił na stronie parafialnej: Ks. Józef Rosiek – proboszcz

Rekolekcje parafialne i szkolne.

W dniach 10-11-12- i 13 marca odbyły się Rekolekcje Parafialne i Szkolne. Rekolekcje tegoroczne miały dwa cele:  przygotowanie wszystkich parafian do Świąt Wielkanocnych oraz wstępne przygotowanie parafii Śnietnica do konsekracji nowej świątyni p.w. św. Andrzeja Boboli, wybudowanej w latach 2012-2016, która będzie miała miejsce 3 września tego roku.

DSCF9582 DSCF9586 DSCF9591 DSCF9595 DSCF9599 DSCF9601

Trudu głoszenia Słowa Bożego podczas Rekolekcji podjął się Ks. Prałat Ryszard Stasik, duszpasterz w parafii Grybów. Parafia wyraża wielką wdzięczność Ks. Prałatowi, za proste, przystępne a zarazem bardzo głębokie treści zawarte w głoszonych naukach Rekolekcyjnych. Podczas rekolekcji szkolnych, dzieci nauczyły się nowych pieśni religijnych i zapamiętają na długo spotkania z Ks. Rekolekcjonistą. Ks. proboszcz składa podziękowania Dyrekcji szkoły i Nauczycielom za czynne włączenie się w Rekolekcje szkolne, podziękowania ks. proboszcz kieruje do Stowarzyszenia Kobiet w Śnietnicy, do pań Zakrystianek w Śnietnicy i Stawiszy oraz do wszystkich parafian za bardzo liczny udział w rekolekcjach. Szczególnie ks proboszcz dziękuje samemu Księdzu Rekolekcjoniście  za podjęty trud Rekolekcyjny w parafii Śnietnica. Parafia zobowiązała się do modlitwy u stóp św. Andrzeja Boboli we wszystkich intencjach Księdza Rekolekcjonisty.

Uroczystość św. Józefa w parafii Śnietnica – 19.03.2016.

Uroczystość św. Józefa w liturgii Kościoła, to dzień imienin proboszcza parafii Śnietnica. parafianie od 5 lat pamiętają o tym dniu nie tylko w zanoszonych modlitwach w intencjach swojego duszpasterza, ale również z tej okazji organizują uroczystą Mszę świętą i wspólne spotkanie przy stole dla władz Gminnych, władz lokalnych, rady Duszpasterskiej i Budowlanej oraz caritas parafialnego.  W tym roku Mszy świętej  koncelebrowanej przewodniczył ks. Tadeusz Świderski – proboszcz parafii Banica, który sprawował Mszę świętą w intencji ks. Józefa – proboszcza Śnietnicy. Wygłosił z tej okazji piękne kazanie o św. Józefie. Po Mszy świętej Wójt Gminy Dymitr Rydzanicz złożył ks. proboszczowi życzenia i podziękował za bardzo dobrą współpracę parafii z Gminą. Następnie życzenia składali przedstawiciele ministrantów, lektorów, scholi, młodzieży, Rady Parafialnej ze Śnietnicy i Stawiszy, Strażaków, Stowarzyszenia Kobiet i Caritas. Po udzieleniu błogosławieństwa przez ks. Tadeusza, zebrani w kościele wraz z p. organistą Tadeuszem Karpińskim z Brunar, który przygotował całą oprawę liturgiczną Mszy św.- odśpiewali wspólnie : „Wszystkiego dobrego….”   Stowarzyszenie Kobiet ze Śnietnicy przygotowało imieninowy stół w Domu Ludowym w Śnietnicy.  Oto kilka ujęć ze wspomnianej uroczystości:

DSCF9714 DSCF9715 DSCF9720 DSCF9727 DSCF9729 DSCF9733 DSCF9735 DSCF9736 DSCF9739 DSCF9743 DSCF9746 DSCF9750 DSCF9751 DSCF9752 DSCF9756 DSCF9757 DSCF9754 DSCF9755 DSCF9761 DSCF9765

 Niedziela Palmowa – 2016

Niedziela palmowa w tym roku wypadła zaraz po uroczystości św. Józefa – 20.03.  Na Mszy świętej porannej, która sprawowana jest w kościele parafialnym p.w. św. Andrzeja Boboli, parafia gościła Koło Gospodyń Wiejskich z parafii Banica. Pięć pań z Koła Gospodyń w Banicy, w strojach Regionalnych, wyśpiewało Mękę Pana Jezusa. Śnietnicka świątynia wypełniła się wiernymi, którzy w wielkiej zadumie wsłuchiwali się w głębokie treści mówiące o ogromie cierpień, które przyjmuje na siebie nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, aby dokonać naszego zbawienia.

DSCF9766 DSCF9772 DSCF9774 DSCF9775 DSCF9776 DSCF9784 DSCF9787 DSCF9786

Procesja z palmami w kościele pomocniczym w Stawiszy. Na początku Mszy świętej zostały poświęcone palmy i wyruszyła procesja wokół kościoła. Msza święta zgromadziła całą społeczność Stawiszy, ponieważ w Niedziele jest tylko jedna Msza święta o godz. 9.30. Śpiew podczas procesji, jak i podczas każdej Mszy świętej prowadzi schola, która przygotowywana jest podczas prób prowadzonych przez p. mgr Tadeusza Karpińskiego – nauczyciela i organistę z parafii Brunary.

Procesja z palmami w kościele parafialnym w Śnietnicy miała miejsce na sumie o godzinie 11.00. Msza zgromadziła szczególnie dzieci wraz z rodzicami i młodzież. Starsi szczególnie uczestniczyli w porannej Mszy świętej, aby wysłuchać śpiewanej Męki Pańskiej.

DSCF9798 DSCF9803 DSCF9806 DSCF9810 DSCF9814

Oprawę liturgiczną i pieśni prowadziła jedna z 4 grup scholi, które obsługuje wszystkie nabożeństwa i Msze święte w kościele parafialnym. Grupy scholi prowadzi, podobnie jak w Stawiszy, p. mgr Tadeusz Karpiński z Brunar. Wspomaga go często p. Zakrystianka Halina Klimek.

Wielki Czwartek 2016

Msza Wieczerzy Pańskiej sprawowana była w kościele pomocniczym w Stawiszy o godz. 16.00. W kościele parafialnym w Śnietnicy o godzinie 18.00. Po raz pierwszy Triduum Paschalne w Śnietnicy sprawowane było już w nowej świątyni, mimo, że jeszcze trwają prace wykończeniowe, ale one koncentrują się raczej na zewnątrz świątyni. Wielki Czwartek zgromadził zarówno w Stawiszy, jak i w Śnietnicy większość parafian.

DSCF9821 DSCF9822

 Ciemnica i Grób Pański w kościele pomocniczym w Stawiszy został przygotowany przez p. Zakrystiankę Marzenę Maksym oraz panie noszące figurę Matki Bożej Fatimskiej.

 Ciemnica i Grób Pański w kościele parafialnym w Śnietnicy został przygotowany przez p. Zakrystiankę Halinę Klimek. Pomocą służyła młodzież Szkół Średnich.

DSCF9819 DSCF9820

Wielki Piątek 2016.

Przez cały dzień trwały czuwania modlitewne w świątyniach w Stawiszy i w Śnietnicy. O godzinie 16.00 rozpoczęły się obrzędy Wielkiego Piątku w Stawiszy, zakończone przeniesieniem Pana Jezusa do Grobu. Liturgia Wielkiego Piątku w Śnietnicy rozpoczęła się o 18.00. Obrzędy Wielkiego Piątku zgromadziły prawie całą społeczność parafialną. Po zakończonych obrzędach Wielkopiątkowych, wierni z wielką wiarą i pobożnością  adorowali krzyż Pana Jezusa, na którym dokonało się zbawienia świata. Warty przy Grobach Pańskich zostały zorganizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Śnietnicy.

DSCF9823 DSCF9825

Wielki Piątek w Stawiszy.

Wielki Piątek w Śnietnicy.

DSCF9826 DSCF9827 DSCF9828 DSCF9834 DSCF9835

Wielka Sobota i Wielka Niedziela 2016.

Od godzin porannych trwają modlitewne czuwania przy Grobie Pańskim. Wierni święcą pokarmy na stół Wielkanocny, a wieczorem gromadzą się na obrzędy Wielkiej Soboty. W tym roku, ze względu na ogromną śnieżycę, poświęcenie ognia w Stawiszy odbyło się na podcieniach kościoła, natomiast w Śnietnicy pogoda była już lepsza.

Wielka Sobota w Stawiszy.

DSCF9853 DSCF9852 DSCF9858 DSCF9862 DSCF9864

Wielka Sobota w Śnietnicy.

DSCF9838 DSCF9840 DSCF9845 DSCF9848 DSCF9849 DSCF9869 DSCF9872 DSCF9880 DSCF9882 DSCF9884

Procesja Rezurekcyjna w Śnietnicy (2016)

Według tradycji, od początku istnienia parafii, czyli od czasów po II wojnie światowej, procesja Rezurekcyjna w tym roku odbyła się o świcie, czyli o godz. 6.00 rano w Wielką Niedzielę. Msza i procesja Rezurekcyjna zgromadziła wielu Śnietniczan oraz wszystkich członków Ochotniczej Straży Pożarnej. W tym roku w poranek Wielkanocny wynikła zmiana czasu na letni, stąd procesja odbywała się, kiedy rzeczywiście był dopiero świt.

DSCF9885 DSCF9887 DSCF9886 DSCF9889 DSCF9893 DSCF9903 DSCF9901 DSCF9902

Procesja Rezurekcyjna w kościele Filialnym w Stawiszy.

Na prośbę wiernych kościoła pomocniczego w Stawiszy, procesja Rezurekcyjna obywa się tam po Rezurekcji w Śnietnicy. Msza i procesja gromadzi prawie całą społeczność mieszkańców Stawiszy. Strażacy z OSP Śnietnica, mieszkający w Stawiszy, biorą udział w procesji Rezurekcyjnej w Stawiszy.

DSCF9906 DSCF9908 DSCF9911 DSCF9915 DSCF9916

Prace remontowe Kościoła Filialnego w Stawiszy.

Kościół Filialny w Stawiszy budowany w latach 70-tych i 80-tych, wymaga gruntownego zewnętrznego remontu. Już w roku 2012 został odnowiony dach kościoła, w roku 2014 wymieniono całą frontową szklaną ścianę na szkło scalone. Wymieniliśmy również szkło we wszystkich oknach, natomiast w ubiegłym roku, czyli w 2015 rozpoczęto prace w dolnej części kościoła. Odnowiono podcienia i filary oporowe świątyni. Wykonano nowe dolne orynnowanie i odnowiono barierki na podcieniach. W tym roku, tydzień po Świętach Wielkanocnych rozpoczęły się gruntowne prace remontowe całej świątyni na zewnątrz. Prac remontowych podjęła się firma budowlana p. Romana Kosiby z Ropy, firma, która budował kościół parafialny w Śnietnicy. Do ważniejszych prac, które musimy wykonać należy wymienić: okucia blacharskie wszystkich zewnętrznych słupów, okucia filarów oporowych w dolnej części kościoła, usunięcie starych malowań, wykonanie nowej zewnętrznej elewacji całego kościoła, wykonanie nowych okuć blacharskich dachu, pomalowanie kościoła farbami silikatowymi oraz wycięcie zniszczonej betonowej spoiny między płytkami na całym tarasie kościoła i zastąpienie ich nowymi fugowymi spoinami.

Aby wykonać prace na ścianie frontowej i tylnej kościoła, trzeba stawiać bardzo masywne rusztowania. Pracami kieruje Majster Roman Kosiba.

DSCF9929 DSCF9931 DSCF9938 DSCF9941 DSCF9944 DSCF9945 DSCF9958 DSCF9952

D o prac remontowych, panowie „Grupowi” wyznaczają codziennie po kilku panów z kolejki wśród mieszkańców Stawiszy. Materiał budowlany zamawiany jest w hurtowni budowlanej Bolesława i Ireny Zając w Nowym Sączu – Zawadzie. Z tej samej hurtowni sprowadzano materiał na kościół w Śnietnicy.

DSCF9963 DSCF9965 DSCF9971 DSCF9974 DSCF9980 DSCF0001 DSCF0004 DSCF0003

Przewidywany koszt prac remontowych Kościoła Filialnego w Stawiszy przewidywany jest na około 100 tysięcy złotych. Mieszkańcy Stawiszy każdego miesiąca składają ofiary, aby ich kościół mógł służyć następnym pokoleniom. Ogromny udział w pracach renowacyjnych jako fundator, ma Ks. Kanonik Mirosław Król – rodak Stawiszy, obecnie Proboszcz w parafii Linden w USA. Mamy nadzieję, że z Bożą i ludzką pomocą oraz z pomocą patrona całej parafii Śnietnica św. Andrzeja Boboli, do której należy także Stawisza, podołamy zadaniu, które rozpoczęliśmy.

Między 10 a 17 kwietnia 2016 roku, prace remontowe kościoła w Stawiszy trwają intensywnie. Codziennie pracuje 11 panów – ekipa p. Romana Kosiby licząca 5 pracowników oraz 6 miejscowych panów codziennie wykonuje ważne i czasochłonne prace. W ostatnich dwóch dniach znów dołączyła ekipa blacharska, aby wykonywać parapety na wysokiej ścianie, okuć słupy i wykonać nowe osnowy dachowe. na ścianie i podszybitce położono na kleju styropian, który z kolei został jeszcze przymocowany kołkami. W piątek, 15.04. już naciągano na kleju siatkę. Na podcieniach miejscowi panowie fugują wycięte wcześniej betonowe spoiny.  Dla orientacji zakresu prac remontowych, warto przytoczyć parę danych:, remont pochłonie prawie 120 arkuszy blachy, ok. 4 ton samego kleju, 80 paczek styropianu, 200 litrów gruntu i wiele innych materiałów budowlanych.
DSCF9986 DSCF9982 DSCF9998 DSCF0004

Ciąg dalszy prac remontowych Kościoła Filialnego w Stawiszy. 

Nadal trwają intensywne prace remontowe w Stawiszy. W minionym tygodniu zostały zakończone prace związane z fugowaniem całego tarasu wokół kościoła. Ekipa blacharska zakończyła prace blacharskie na ścianie, gdzie stało rusztowanie. Zostały wymienione wszystkie parapety, naciągnięto kloej na docieplenie styropianowe, odpowiednio zagruntowano i pomalowano na czysto całą ścianę. W czwartek po południu, 21.04. rozebrano rusztowanie, które będzie montowane na ścianie wejściowej do kościoła. W prace remontowe angażują się miejscowi parafianie ze Stawiszy, którzy są wyznaczani przez grupowych. Codziennie pracuje 6 panów z ekipy remontowej p. Romana Kosiby. Gdy pogoda nie pozwala pracować na zewnętrznej ścianie, prace są kontynuowane na podcieniach kościoła. Materiał potrzebny do dalszych prac dowożony jest z hurtowni budowlanej państwa zająców z Nowego Sącza – Zawady. Drobniejsze potrzebne materiały dowożone są codziennie przez ks. proboszcza.

DSCF0009 DSCF0011 DSCF0012 DSCF0013 DSCF0015 DSCF0019 DSCF0023 DSCF0022 DSCF0024 DSCF0025

Remont Kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Stawiszy – ciąg dalszy. '/25 – 30.04./

Kolejny tydzień trwają prace remontowe Kościoła Filialnego w Stawiszy. W minionym tygodniu prace koncentrowały się na głównej ścianie frontowej Kościoła i jego podcieniach. Prac nie da się przyśpieszyć, ponieważ duże nierówności wymagają gruntownego nadkładania odpowiednimi materiałami. Rusztowanie zostało przeniesione i od nowa zmontowane na frontowej ścianie. bardzo intensywnie pracuje firma p. Romana Kosiby z Ropy, gdzie codziennie przyjeżdża 7 pracowników. Również miejscowi panowie, wyznaczani z kolejki, pracują bardzo ofiarnie. Gdy nie będzie większych przeszkód, prace remontowe winny się zakończyć za około 10 dni. Oto kilka fotografii z trwających prac po 24 kwietnia.

DSCF0032 DSCF0033 DSCF0034 DSCF0035 DSCF0036  DSCF0039 DSCF0040 DSCF0044 DSCF0051 DSCF0052

Kontynuacja prac remontowych Kościoła w Stawiszy (1.05.7.05.2016)

W minionym tygodniu prace remontowe koncentrowały się głównie na ścianie frontowej Kościoła i na jego podcieniach. Prawie równolegle trwały prace blacharskie. Zostały wymienione wszystkie okucia dachowe oraz zostały okute główne filary frontowe oraz wszystkie filary na podcieniach. Prace te pochłaniały dużą ilość blach, stad wynikła konieczność dowiezienia kilkudziesięciu arkuszy blachy. Na filarach frontowej ściany został położony dekortynk.  Dzięki życzliwości p. Mikołaja Halczaka, właściciela firmy elektrycznej „Elnik” z Brunar, który wypożyczył zwyżkę samochodową, zostały pomalowane wszystkie wnęki okienne w dachu kościoła.  zakończenie prac remontowych planowane jest 10 lub 11 maja.

DSCF0106 DSCF0074 DSCF0070 DSCF0067 DSCF0065

Po zakończeniu prac na ścianie frontowej kościoła, mamy dzieci Pierwszo-komunijnych ze Stawiszy wyczyściły szklaną ścianę, a panowie z kolejki rozebrali rusztowanie i oczyścili materiał z gwoździ.

DSCF0095 DSCF0097 DSCF0104 DSCF0102 DSCF0108

Prace wykończeniowe Kościoła parafialnego w Śnietnicy. – IV. 2016

Równolegle z pracami w Stawiszy, trwają również prace wykończeniowe w Śnietnicy. Obecnie rozpoczęto wykonywanie ogrodzenia całego terenu na którym stoi nowo wybudowany kościół, plebania i budynek gospodarczy. Wstępne prace rozpoczęły się już jesienią ubiegłego roku, gdzie została wykonana główna brama wjazdowa i brama na drodze prowadzącej do kościoła od strony Stawiszy.  Po Świętach Wielkanocnych tego roku, zostały zainstalowane słupki ogrodzeniowe i podmurówka. Prace związane z ogrodzeniem wykonuje firma p. Wojtarowicza.

DSCF9927 DSCF9928 DSCF9934 DSCF9948 DSCF9950

Po obsadzeniu słupków i podmurówki, firma będzie wykonywać przęsła w swoim zakładzie. Miejscowi panowie z kolejki parafialnej, wyplantują teraz teren wokół podmurówki ziemią przywiezioną z pola państwa Lisowiczów.

DSCF9954 DSCF9955 DSCF9956 DSCF9968 DSCF9979

Uporządkowane zostały obrzeża parkingu samochodowego. Powiększyła się powierzchnia terenu, który zostanie obsiany trawą, aby szeroki pas zieleni otaczał asfaltowy i tłuczniowy parking. Prace te zostały wykonane przez pracownika z firmy p. Grzegorza Góry z Banicy.

W tygodniu po 17 kwietnia została dowieziona ziemia na obrzeża parafialnego parkingu. Ziemię ofiarowli państwo Lisowicz, natomiast na parking została przewieziona przez p. Edmunda Woźniaka i p. Jacka Lisowicza. Ziemię załadował p. Grzegorz Woźniak. 21.04. wyznaczeni parafianie rozplantowali ziemie, zasiali trawę i uporządkowali teren.

DSCF0020 DSCF0021