Rada Duszpasterska

Protokół

z wyboru Rady Duszpasterskiej w Śnietnicy i w Stawiszy – Październik 2017

 Dnia 15 października 2017 roku, odbyły się w parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Andrzeja Boboli  wybory do nowej Rady Duszpasterskiej we wspólnocie wiernych w Śnietnicy i w Stawiszy.
Wybory odbyły się na wszystkich Mszach świętych. Po przeliczeniu głosów przez powołaną przez ks. proboszcza komisję, stwierdzono, że oddano następującą ilość głosów:

– w Śnietnicy  205 ważnych głosów, oraz  nieważne  3 głosy.

– w Stawiszy  90 ważnych głosów, oraz  nieważnych 6 głosów.

Według przeliczonych głosów w poszczególnych grupach, nową Radę Duszpasterską  na okres 5 lat będą stanowiły następujące osoby:

  1. Proboszcz Józef Rosiek
  2. Edmund Woźniak – z nominacji
  3. Danuta Pociecha – z nominacji
  4. Halina Klimek    – z nominacji
  5. Wojciech Jamro – z nominacji
  6. Michał Dżumbelak- z nominacji

Wybrani do nowej Rady Duszpasterskiej  – Śnietnica

I    grupa:………. Jan Trojanowicz i Struzik Grzegorz

II  grupa :………. Bronisław Deć i Stanisław Szczerba

III grupa : ……….Albin Lisowicz i Józef Klimek

IV grupa :………. Józef Chrobak i Dorota Zagórska

V grupa : ………..Piotr Beduch i Beata Beduch

VI grupa: ……….Adam Warzecha i Jan Beduch

VII grupa: ………Piotr Stański i Teresa Ruman

Wybrani do nowej Rady Duszpasterskiej –  Stawisza

 Grupa    I : ……….Paulina Pociecha i Damian Sądelski

Grupa  II :………. Maria Koszyk i Piotr Król

Grupa III ………..Monika Stachura i Zdzisław Bielski

Grupa IV ………..Michalina Hryc i Jerzy Kasprzycki

Wszystkim nowo wybranym członkom Rady Duszpasterskiej na nową kadencję 2017 – 2022 składam gratulacje i życzę wielu Łask Bożych i pomocy św. Andrzeja Boboli w owocnej pracy dla dobra naszych rodzin, naszej parafii, naszego Dekanatu oraz dla dobra Kościoła.

Ks. v-ce Dziekan i proboszcz: Józef Rosiek