Rada Duszpasterska

RADA  DUSZPASTERSKA  2022 – 2027

Protokół z wyboru Rady Duszpasterskiej w Śnietnicy i w Stawiszy – 23.X.2022

     Dnia 23 października, zgodnie z rozporządzeniem Ks. Biskupa Ordynariusza w całej tarnowskiej Diecezji odbyły się wybory do Parafialnych Rad Duszpasterskich. Takie wybory odbyły się również w naszej parafii.

Na początku października zostali podani kandydaci z poszczególnych grup, które od dawna istnieją zarówno w Stawiszy jak i w Śnietnicy: Oto kandydaci:

Śnietnica: Grupa I: Jacek Trojanowicz i Grzegorz Struzik,  Grupa II: Piotr Deć i Sylwester Szczerba, Grupa III: Teresa Kowalczyk i Jakub Lisowicz, Grupa IV: Halina Szczecina i Katarzyna Kriwak, Grupa V: Agnieszka Koszyk i Barbara Witkowska, Grupa VI: Janusz Król i Dawid Niemasik, Grupa VII: Agnieszka Wierzchanowska i Mariola Kołodziej.

Stawisza: Grupa I: Małgorzata Bania i Milena Bania, Grupa II: Aneta Król i Patrycja Hryc, Grupa III: Robert Król i Paweł Łopusiak, Grupa IV: Jolanta Kasprzycka i Piotr Kasprzycki.

Do liczenia głosów została przez ks. proboszcza powołana komisja w składzie: Michalina Hryc, Maria Koszyk, Halina Klimek, Dorota Król i Dorota Zagórska.

W każdej grupie dorośli parafianie wybierali jedną osobę, która z wyboru wejdzie w skład Rady Duszpasterskiej w Stawiszy i w Śnietnicy. Do nowych Rad Duszpasterskich wejdą osoby z nominacji, czyli powołane przez ks. proboszcza. Tymi osobami są; Snietnica: Beata Beduch, Aneta Ziomek, Grzegorz Woźniak, Dorota Zagórska, Dorota Król, Renata Warzecha, Halina Klimek. Stawisza: Bogumiła Waląg, Weronika Iwańska, Monika Stachura, Damian Hryc.

Po przeliczeniu głosów, do nowych Rad Duszpasterskich weszli; Śnietnica: Jacek Trojanowicz, Piotr Deć, Teresa Kowalczyk, Halina Szczecina, Barbara Witkowska, Dawid Niemasik, Agnieszka Wierzchanowska.     Stawisza; Małgorzata Bania, Patrycja Hryc, Robert Król, Jolanta Kasprzycka.

Wszystkim członkom Rad Duszpasterskich z nominacji i w wyboru gratuluję i życzę obfitych Łask i Bożgo błogosławieństwa. Mam nadzieję na dobrą współpracę dla dobra całego Kościoła, a zwłaszcza dl dobra naszej parafii.

Ks. proboszcz Józef Rosiek.