Pogrzeb – chłodnia w kaplicy przedpogrzebowej

Parafia dysponuje kaplicą oraz chłodnią przedpogrzebową.
Zasady korzystania:
1. W razie potrzeby kontaktować się telefonicznie
z ks. Proboszczem ( tel. kom. 513 971 941)
lub z p. Zakrystianką (tel. kom. 519 701 201)

2. Odpłatność:
– parafianie – gratis
– spoza parafii – 100 zł doba

3. W razie potrzeby można skorzystać z posługi p. Zakrystianki przy prowadzeniu modlitw przy zmarłym.