Odwiedziny chorych

Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną w domach są:
– w każdy I piątek miesiąca (od godz. 8.00)
– w razie nagłej potrzeby (o każdej porze dnia i nocy)

Sakrament namaszczenia jest udzielany chorym dwa razy w roku a także na każde nagłe wezwanie kapłana do chorego.

Przed pierwszym piątkiem proszę zgłaszać nowych chorych – zgłoszeni są objęci comiesięczną posługą.