Lata 2010 – 2014

Rok 2010 

Stopniowo dojrzewa myśl o budowie nowego kościoła w Śnietnicy. Problem ten jednak nie jest poruszany na forum publicznym, ponieważ panuje rozdwojenie wśród księży w diecezji. Wielu twierdzi, że na dłuższą metę kaplica znajdująca się w budynku plebanii nie podoła spełniać funkcji kościoła parafialnego. Wielu twierdzi, że budowa kościoła w tak małej parafii, to rzecz przekraczająca zdrowy rozsądek i ludzkie możliwości. Władze Kurii Diecezjalnej z Ks. Biskupem Ordynariuszem skłaniają się jednak, aby w niedalekiej przyszłości podjąć decyzję o budowie kościoła. Takie wiadomości docierają również do dekanatu Pilzno i do parafii Kamienica Górna, gdzie pełniłem funkcję proboszcza i zakończyłem prace budowlane i remontowe tamtejszego kościoła parafialnego.

W parafii Śnietnica nie dokonuje się już poważniejszych inwestycji, ponieważ ks. proboszcz już wie, że budowa kościoła w bardzo niedalekiej przyszłości będzie nieunikniona. Potwierdzeniem na to jest pismo Ks. Biskupa Ordynariusza Wiktora Skworca kierowane do ks. proboszcza Mariana Konwenta.  W piśmie tym, Ks. Biskup nakazał zabezpieczyć odpowiednią działkę pod budowę nowego kościoła. Odpowiedź na to pismo miała być przedstawiona na piśmie do Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

Już na początku 2010 roku została przedstawiona do Kurii Diecezjalnej odpowiedź dotycząca działki pod budowę nowego kościoła. Wysłane zostały trzy propozycje: 1. Działka obok plebanii kościoła, 2. Działka znajdująca się obok cmentarza, 3. Działka obok szkoły, która jest własnością Urzędu Gminy w Uściu Gorlickim. Propozycja działek nie była jednak konsultowana z Urzędem Ochrony zabytków w Nowym Sączu, stąd wówczas nie wiedziano, że działka nr 3 z urzędu nie może być przeznaczona pod budowę kościoła, natomiast działka nr 2, to teren osuwiskowy. Pozostała więc tylko jedna propozycja – działka obok plebanii i istniejącej kaplicy.

ks. Biskup Ordynariusz rozpoczął poszukiwanie budowniczego nowego kościoła w Śnietnicy. Późną jesienią 2009 roku została przeprowadzona pierwsza rozmowa z ks. proboszczem w Kamienicy Górnej na temat budowy kościoła w Śnietnicy. Zadanie trudne, ale możliwe do zrealizowania.

DSCF9638 DSCF9639 DSCF9640 DSCF9641

W maju 2010 roku w parafii Śnietnica odbyła się wizytacja Kanoniczna przeprowadzona przez Ks. Biskupa Andrzeja Jeża. Podczas tej wizytacji wiele miejsca i czasu poświęcono sprawie budowy nowego kościoła. Ks. Biskup pozostawił parafii trzy propozycje: 1. pozostawić aktualny stan i nadal męczyć się w istniejącej kaplicy w budynku plebanii, 2. Rozpocząć starania powrotu do kościoła Cerkiewnego i współużytkowanie go z greko-katolikami, 3. Budowę nowego kościoła parafialnego.

DSCF9643

Na koniec wizytacji, Ks. Biskup Andrzej Jeż udzielił całej parafii pasterskiego błogosławieństwa, oraz błogosławieństwa na czas podejmowania trudnych decyzji dotyczących przedstawionych propozycji.W parafii istnieje przekonanie, że najrozsądniejszym wyjściem będzie budowa nowego kościoła. Wszyscy z niecierpliwością czekają, aby w tej kwestii zapadły jak najszybciej decyzje na szczeblu diecezjalnym. W tej sytuacji Ks. proboszcz Marian Konwent złożył rezygnację z urzędu proboszcza w parafii Śnietnica. Po 14 latach proboszczowania w Śnietnicy, Ks. Biskup Ordynariusz zamianował Ks. Mariana Konwenta proboszczem w Łapczycy koło Bochni, gdzie do pomocy będzie miał ks. Wikariusza i Ks. Rezydenta. Parafianie gorąco podziękowali Ks. Marianowi za wszelki trud duszpasterski włożony w życie parafialne w Śnietnicy i w Stawiszy.  Nowym proboszczem, który głównym celem będzie miał budowę nowego kościoła został mianowany dotychczasowy proboszcz w Kamienicy Górnej – Ks. Józef Rosiek. Nowy proboszcz obejmuje parafię Śnietnica 15 sierpnia 2010 roku.

Głównym celem nowego proboszcza na początku swego posługiwania duszpasterskiego w Śnietnicy jest przygotowanie dokumentacji i wszelkich administracyjnych uzgodnień potrzebnych do rozpoczęcia prac budowlanych nowego kościoła. Czynione starania i wykonywane prace przygotowawcze zamieszczone są na tej stronie internetowej pt: „Budowa nowego kościoła”.

Na obecnej stronie przedstawię tylko niektóre wydarzenia parafialne, które miały miejsce w latach 2010 – 2016, a nie są ściśle związane z budową nowego kościoła.

Dzień Dziecka i Festyn Parafialny. (czerwiec 2011) 

W czerwcu 2011 roku, Parafia p.w. św. Andrzeja Boboli w Śnietnicy wraz z władzami lokalnymi oraz Dyrekcją szkoły Podstawowej w Śnietnicy i Gronem Pedagogicznym, zorganizowała Festyn Parafialny połaczony z Dniem Dziecka. Nauczyciele Szkoły Podstawowej przygotowali piękną część artystyczną dla licznie zaproszonych gości. Festyn został zorganizowany z myślą o planowanej budowie nowego kościoła w Śnietnicy. Podczas uroczystości wystąpiła orkiestra dęta z Brunar. Stowarzyszenie Kobiet przygotowało poczęstunek dla dzieci i zaproszonych gości. Przygotowano wiele „fantów”, które rozeszły się jak przysłowiowe „ciepłe bułeczki”. Wspólna zabawa dzieci i dorosłych bardzo zintegrowała całą wspólnotę parafialną.

skanowanie0158 skanowanie0155 skanowanie0156 skanowanie0157

Rok 2012.

12 sierpnia 2012 roku cała parafia, a szczególnie mieszkańcy Stawiszy przeżyli radosną chwilę. Dzięki staraniom Rodaka Stawiszy, Ks. Mirosława Króla, pracującego w Stanach Zjednoczonych, pełniącego funkcję proboszcza w Linden, do kościoła Filialnego p.w. Przemienienia Pańskiego w Stawiszy, zostały przywiezione osobiście przez Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza Relikwie św. Jana Pawła II.  Uroczystość zgromadziła bardzo wielu wiernych ze Stawiszy i Śnietnicy. W Uroczystościach uczestniczył Wójt Gminy Uście Gorlickie Dymitr Rydzanicz oraz OSP Śnietnica wraz ze swoim sztandarem.

Księdza kardynała powitał proboszcz parafii ks. Józef Rosiek oraz Ks. Mirosław Król. Podczas spotkania z wiernymi, Ks. Kardynał wygłosił przemówienie i na koniec udzielił całej parafii błogosławieństwa Relikwiami św. Jana Pawła II.

skanowanie0141 skanowanie0142 skanowanie0143 skanowanie0144 skanowanie0145

Rok 2014.

Dożynki Parafialne  – 30.08.2014.

W ostatnią Niedzielę wakacyjną, 30 sierpnia 2014 roku, mieszkańcy Śnietnicy i Stawiszy organizują Dożynki Parafialne. Podczas wspólnej Mszy świętej, wszyscy parafianie dziękują Bogu za tegoroczne plony. W naszej parafii, która jest szczególnie nastawiona na hodowlę bydła mlecznego, wspólnie dziękujemy za Boże błogosławieństwo towarzyszące rolnikom w pracach przy sianokosach, w pracach gospodarczych oraz w hodowli bydła. Przed uroczystą Mszą świętą dożynkową, korowód z wieńcem dożynkowym przejeżdża całą parafię. Na terenie parafii jest jeszcze kilka koni, stąd w korowodzie dożynkowym odgrywają one bardzo ważną rolę.

Starostami Dożynek Parafialnych 2014 są: p. Danuta Pociecha ze Śnietnicy i p. Piotr Pociecha ze Stawiszy. Również wieniec dożynkowy niesiony jest przez dwóch panów ze Stawiszy i dwóch panów ze Śnietnicy. Towarzyszą im panie w regionalnych strojach.  W dożynkach parafialnych biorą udział władze Gminy Uście Gorlickie z p. Wójtem Dymitrem Rydzaniczem na czele, p. Radny Edmund Woźniak oraz Sołtysi wsi Stawisza – p. Michał Dżumbelak i wsi Śnietnica – p. Wojciech Jamro..  Po Uroczystej Mszy świętej odprawionej przez ks. proboszcza, zaproszeni Goście i rolnicy udają się do Domu Ludowego, aby przy wspólnym stole spożyć obiad przygotowany przez Stowarzyszenie Kobiet ze Śnietnicy. Dożynkom towarzyszy zespół muzyczny, który towarzyszy wszystkim uczestnikom tej parafialnej uroczystości do późnych godzin wieczornych.

IMG_1169 IMG_1166 IMG_1168 IMG_1172 IMG_1173 IMG_1175 IMG_1180 IMG_1183