Lata 2000 – 2009

Rok 2000.

Nowy Rok parafia zawierzyła Matce Bożej, która w obrazie Częstochowskim będzie nawiedzać naszą diecezję i naszą parafię.  Peregrynacja w diecezji rozpoczęła się 15 kwietnia 2000 roku.

DSCF9605

5 sierpnia parafianie udali się Jubileuszową pielgrzymkę do Grybowa. Rekolekcje przed Nawiedzeniem naszej parafii przez obraz Matki Bożej rozpoczęły się 1 września. nawiedzenie w naszej parafii zaplanowane jest na dzień 11 września. Dzień wcześniej, 10 września, parafianie przeżyli poświęcenie kapliczki wybudowanej na działce przy budynku, gdzie mieszkały i pracowały Siostry Dominikanki. Praca Sióstr na terenie Śnietnicy była wieloletnia. Siostry rozpoczęły pracę i posługiwanie w 1948 roku i zakończyły w 1992 roku, czyli pracowały i służyły społeczności przez 44 lata. Wybudowaną kapliczkę poświęcił Ks. Bp Ordynariusz Wiktor Skworc.

DSCF9608 DSCF9609 DSCF9607 DSCF9606

W dniach 11 i 12 września parafia przeżywała Nawiedzenie Matki Bożej Częstochowskiej. Na tę Uroczystość przystrojono domy, drogę, kaplicę i kościół w Stawiszy. Powitanie Matki Bożej miało miejsce 11 września o 17.30. Licznie zgromadzenie wierni i kapłani po przywitaniu wprowadzili obraz do kaplicy. czuwania modlitewne trwały przez całą noc. Następnego dnia obraz Matki Bożej o 8.00 został przewieziony do Stawiszy, gdzie przebywał przez 2 godziny.

W Uroczystościach Nawiedzenia brała udział orkiestra. Pożegnanie z Matką Bożą nastąpiło 12 września o 17.20. Obraz Matki Bożej udał się do Brunar.  Parafianie długo żyli wspomnieniami z Nawiedzenia Matki Bożej Częstochowskiej.
W październiku kilku parafian udało się do pracy przy budowie nowego Seminarium Duchownego w Tarnowie. (Hryc Lucjan, Bania Jerzy, Kajmowicz Zbigniew, Król Andrzej, Kłapacz Waldemar).

Rok 2001.

Nowy Rok rozpoczął się szczególna modlitwą o pokój na świecie. W styczniu parafianie mogli przeżyć „Jasełka” w wykonaniu dzieci szkolnych, przygotowanych przez Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Śnietnicy.
W lipcu tego roku parafia gościła pielgrzymów ze Stanów Zjednoczonych z parafii św. Elżbiety, gdzie pracuje ks. Mirosław Król. Pielgrzymi ze Stanów Zjednoczonych ufundowali wiele nowych rzeczy dla kościoła w Stawiszy.
We wrześniu położono asfalt na drodze dojazdowej do kościoła, gdyż ciągle droga ta ulegała zniszczeniu. W październiku zakończyła się peregrynacja obrazu Matki Bożej częstochowskiej w naszej diecezji.

Rok 2002.

DSCF9610 DSCF9611

Początek tego roku bardzo podobny do poprzednich lat. Na początku kwietnia przystąpiono do budowy metalowej dzwonnicy w Stawiszy. Prace trwały kilka dni. Trzy dzwony dla Stawiszy zostały zamówione w Przemyślu. Poświęcenia dzwonów dokonał Ks. Bp Wiktor Skworc 12 maja 2002 roku. Dzwony dla Stawiszy są fundacją parafian z USA, gdzie pracuje ks. Mirosław Król. Dzwony mają swoje imiona: Maryja – Józef – Helena.
Rok 2002 zaznaczył się dwoma ważnymi wydarzeniami. Jedno wydarzenie bardzo radosne, natomiast drugie, napełniło wielu parafian smutkiem.
Radosnym wydarzeniem był dzień 28 kwietnia. W tym bowiem dniu nasz parafianin, rodak Śnietnicy, Adam Gucwa, we wspólnocie Księży Sercanów przyjął święcenia diakonatu. Rozpocznie teraz ostatni etap w przygotowaniu się do przyjęcia sakramentu kapłaństwa.
Smutnym wydarzeniem, które miało miejsce w maju, była wiadomość o śmierci Ks. Andrzeja Ogrodnika, który pełnił urząd proboszcza w Gnojniku, a wcześniej przez 5 lat był proboszczem w Śnietnicy. (05.1991 – 06.1996). Wielu parafian wzięło udział w pogrzebie, który odbył się 22.05.2002 roku.
We wrześniu tego roku odbyła się wizytacja kanoniczna parafii, którą przeprowadził Ks. Bp Władysław Bobowski. Podczas wizytacji młodzież klasy III Gimnazjum przyjęła sakrament Bierzmowania.

Rok 2003.

Uroczystością Świętej Bożej Rodzicielki parafia rozpoczyna Nowy 2003 Rok. Ks. proboszcz podziękował parafianom za życzliwe przyjęcie kolędników Misyjnych, którzy odwiedzili wszystkie Rodziny w parafii.

DSCF9612

Już w marcu parafianie rozpoczęli przygotowania do prymicji Ks. Adama Gucwy – Sercanina. Podczas Odpustu parafialnego (18.05.) dzieci z klasy III przeżywały swoją Rocznicę I-szej Komunii św. Pod koniec maja (28.05.), ks. Proboszcz Marian Konwent obchodził 25 lecie święceń kapłańskich. Parafianie złożyli życzenia i ofiarowali kielich Mszalny z wygrawerowaną datą święceń i nazwą parafii.

W maju rozpoczęto prace przy ogrodzeniu cmentarza w Śnietnicy od strony drogi głównej. Wykonano też nasyp przy głównej drodze, który będzie służył za parking cmentarny.

DSCF9613 DSCF9614 DSCF9616 DSCF9615

21 czerwca w Stadnikach, diakon Adam Gucwa, rodak Śnietnicy, przyjął święcenia kapłańskie. Do prymicji przygotowywała się cała parafia. Wykonano bramy powitalne: 1. Na granicy parafii od strony Brunar, 2. Przy domu Prymicjanta, 3.Przy kaplicy w Śnietnicy, 4. Przy kościele w Stawiszy. W tym samym dniu, 21.06.2003 roku, o godzinie 16.30 powitano Księdza Prymicjanta na granicy parafii. Zorganizowano banderię rowerową, banderię konną i bryczki. Ks. Prymicjant przyjechał do kaplicy w Śnietnicy, gdzie odprawił nabożeństwo czerwcowe wraz z procesją Eucharystyczną. Następnie udał się do Stawiszy i tam również odprawił nabożeństwo czerwcowe. W Niedzielę 22 czerwcao godzinie 11.00 Ks. Adam Gucwa odprawił Mszę Prymicyjną i udzielił wszystkim Prymicyjnego błogosławieństwa. Po Mszy świętej Ks. Prymicjant zaprosił wszystkich Parafian na wspólne przyjęcie, które miało miejsce przy Remizie Strażackiej w Śnietnicy.
Pod koniec sierpnia rozpoczęto prace przy wykonywaniu ogrodzenia kościoła w Stawiszy. Jesienią tego roku w Rodzinach całej parafii odbyła się peregrynacja Różańca świętego.

Rok 2004.

DSCF9618

Rok 2004 według zapisów proboszcza parafii nie obfitował w jakieś ważne wydarzenia. Ważnym odnotowania wydarzeniem, ale w dekanacie, był fakt, że w Grybowie zmarł długoletni dziekan dekanatu Grybowskiego – Ks. Prałat Adam Kaźmierczyk. Pogrzeb odbył się 17.01.2004 roku. W ciągu roku w Śnietnicy zagospodarowano brzeg przy cmentarzu od strony drogi głównej, natomiast w Stawiszy doprowadzono wodę do kościoła i wykonano łazienkę w podziemiach kościoła z bieżącą wodą.

Rok 2005.

Cała Ojczyzna zanosi gorące modlitwy do Boga w intencjach Ojca św. Jana Pawła II, który wytrwale dźwiga krzyż choroby i cierpienia. Nadeszła jednak godzina odejścia do Ojca Niebieskiego. Dzień 2 kwietnia, godzina 21.37 – to chwila przejścia z tej ziemi do Ojczyzny Niebieskiej duszy Jana Pawła II.

DSCF9619

Na początku czerwca 2005 roku parafianie ze Stawiszy podejmowali gości z USA przybyłych z Ks. Mirosławem Królem. Wśród gości był Ks. Bp John Myers, Ordynariusz Diecezji Newark, który za zgodą Ks. Bp Ordynariusza tarnowskiego, konsekrował nowy granitowy ołtarz. Przybyły Ks. Biskup dokonał też odsłonięcia w Stawiszy i w Śnietnicy tablic upamiętniających Wielki Pontyfikat papieża Jana Pawła II.

DSCF9621 DSCF9622

Od kwietnia do października trwały prace przy ogrodzeniu cmentarza w Śnietnicy. Ważnym odnotowania jest fakt, że w tym roku nikt z parafii nie został odwołany do wieczności, natomiast przyszło na świat 12 parafian.

Rok 2006.

DSCF9623

Pierwszy dzień Nowego Roku, to dzień zawierzenia wszystkich Świętej Bożej Rodzicielce i dzień modlitw o pokój. 7 maja odbyła się Pierwsza Komunia święta. Dzieci Pierwszo-komunijne wraz z ks. proboszczem i rodzicami, 22 maja udały się do Częstochowy, aby tam wspólnie modlić się przed cudownym obrazem Matki Bożej.

DSCF9624 DSCF9625

28 sierpnia cała parafia dziękuje Bogu za tegoroczne plony i za Boże błogosławieństwo w pracach polowych i gospodarczych. W tym roku udało się doprowadzić wodę na cmentarz w Śnietnicy i w Stawiszy. Woda ułatwi utrzymywanie cmentarzy w większym porządku. Również udało się w tym roku zakupić i zamontować drzwi aluminiowe w kaplicy w Śnietnicy i drzwi wejściowe na plebanię. Niektórzy parafianie zaczynają mówić o budowie kościoła w Śnietnicy. Jednak to jest wielkie wyzwanie i nie na obecne czasy.

Rok 2007.

Początek Nowego Roku jest bardzo podobny do poprzednich lat. Rekolekcje Wielkopostne, Święta Wielkanocne, Pierwsza Komunia i Odpust parafialny ku czci św. Andrzeja Boboli.

DSCF9626 DSCF9627

Ważnym wydarzeniem dla parafii, a zwłaszcza dla parafian ze Stawiszy jest fakt, że została sprowadzona do Stawiszy figura Matki Bożej Fatimskiej. Figurę ofiarował Ks. Prałat Czesław Konwent, Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Porąbce Uszewskiej i równocześnie brat proboszcza Śnietnicy Ks. Mariana Konwenta.

13 maja 2007 roku obyło się pierwsze nabożeństwo Fatimskie w Stawiszy. W nabożeństwie wziął udział Ks. Dziekan Franciszek Wideł z Ropy, Ks. Prałat Czesław Konwent, Ks. Mirosław Król i jeszcze kilku innych księży. nabożeństwo zgromadziło dosyć sporą liczbę wiernych i czcicieli Matki Bożej.

DSCF9628 DSCF9629

Kolejnym  ważnym wydarzeniem tego roku był Jubileusz 50- lecia kapłaństwa, który przeżywał podczas Odpustu w Stawiszy, 6 sierpnia, Ks. Kanonik Władysław Jemioło, wieloletni, były proboszcz w Śnietnicy. Jubileusz zgromadził księży z dekanatu i wiernych Stawiszy i Śnietnicy.

Również w tym roku parafia wykonała kilka ważnych dla parafii prac gospodarczych. Da najważniejszych można zaliczyć: 1. wymieniono podłącz prądu do kaplicy i pomieszczeń mieszkalnych, 2. wykonano remont pomieszczeń mieszkalnych na plebanii, 3. wymieniono okna na piętrze w nowej części plebanii. W Stawiszy zamontowano dwa pająki w kościele i dwa kinkiety na ścianach. Rok 2007 zakończono modlitwą i podsumowaniem dokonanych osiągnięć, które przedstawił ks. proboszcz.

Rok 2008.

DSCF9630 DSCF9636

6 stycznia, w Uroczystość Trzech Króli, ks. proboszcz podziękował Kolędnikom Misyjnym za trud kolędowania dla swoich rówieśników w krajach Misyjnych. Modlono się równiez w tym dniu w intencjach Ks. Bp Ordynariusza Wiktora Skworca w 10 rocznicę objęcia diecezji.

DSCF9631 DSCF9632 DSCF9633 DSCF9634

13 lipca parafianie wzięli udział w poświęceniu rozbudowanej i wyremontowanej Świetlicy Wiejskiej i Remizy Strażackiej w Śnietnicy. W uroczystości tej wzięli udział parafianie, władze Gminy i strażacy.

DSCF9635

Pod koniec lipca rozpoczęły się prace przy zewnętrznym odnowieniu kościoła w Stawiszy. Podczas uroczystości Odpustowej ku czci Przemienienia Pańskiego, ks. Bp Wiesław Lechowicz dokonał poświęcenia nowej chrzcielnicy.
Jesienią 2008 roku, dzięki pomocy Urzędu Gminy w Uściu Gorlickim, dzięki wielkiej życzliwości pana Wójta Dymitra Rydzanicza, położono asfalt na drodze dojazdowej do parkingu i kościoła, oraz na drodze od strony wschodniej kaplicy.