Informacje dla narzeczonych

INFORMACJA  DLA NARZECZONYCH
PRZED  ZAWARCIEM  SAKRAMENTU  MAŁŻEŃSTWA.

 1. Narzeczeni zgłaszają się do ks. Proboszcza narzeczonej /lub narzeczonego/ na pierwsze spotkanie w kancelarii parafialnej trzy miesiące przed planowanym ślubem. Termin pierwszego spotkania narzeczeni ustalają wcześniej.
 2.  Na pierwsze ustalone spotkanie w kancelarii parafialnej narzeczeni przynoszą:
 • dowody osobiste,
 • aktualne świadectwo Chrztu z parafii narzeczonego /ewentualnie narzeczonej, gdyby była chrzczona w innej parafii lub formalności są załatwiane w parafii narzeczonego/
 • zaświadczenia odbytego kursu przedmałżeńskiego,
 • kopię świadectwa z ostatniej klasy nauki w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Szkoły Średniej
 • 3. Na II spotkanie w kancelarii parafialnej narzeczeni przynoszą:
 • zaświadczenie wygłoszonych zapowiedzi w parafii narzeczonego /ewentualnie narzeczonej/
 • trzy zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego
 • wypełnione poświadczenie uczestnictwa w Poradni Rodzinnej i w Dniu Skupienia dla narzeczonych
 • dokładne adresy planowanych świadków ślubu.

/Kartki o odbytej I i II spowiedzi przedślubnej składamy w zakrystii w dniu ślubu/