Budowa nowego kościoła

Starania o budowę nowego kościoła w Śnietnicy rozpoczęliśmy jesienią 2010 roku. Po bardzo długich i skomplikowanych procedurach, 3 września 2012 roku, Starosta Gorlicki wydał decyzję, na podstawie której parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Boboli w Śnietnicy może rozpocząć prace budowlane przyszłej nowej świątyni.

W miesiącach zimowych i wiosennych 2011 roku, zanim dokonano poświecenia placu pod budowę nowej świątyni, wraz z Radą Duszpasterską i powołaną do istnienia Radą Budowlaną, podjęliśmy decyzję uporządkowania placu przed istniejącą kaplicą. To uporządkowanie ma na celu przygotowanie dobrej drogi dojazdowej do placu budowlanego. Postanowiono również wymienić stare betonowe płyty przed kaplicą i obok plebanii na kostkę brukową. Pomoc w wykonaniu tych prac zaoferował Wójt Gminy Uście Gorlickie – pan Dymitr Rydzanicz.

Po uzyskaniu zezwolenia na budowę nowego kościoła w parafii Śnietnica, pierwszymi pracami, które musieliśmy wykonać na działce budowlanej były:  – przebudowa napowietrznej linii elektrycznej oraz przebudowa linii gazowej. Obydwie linie przebiegały w miejscu planowanej budowy.Prace związane z przebudową linii elektrycznej wykonuje firma „Elnik” p. Mikołaja Halczaka z Brunar. Natomiast przebudowy linii gazowej dokonuje firma p. Jana Krzyżak z Wolicy k. Jasła.

Pod koniec września parafia przystępuje do prac ziemnych. Zanim jednak to nastąpiło, dokonano dokładnych pomiarów geodezyjnych i został wytyczony zarys fundamentów nowej świątyni. Wszelkich pomiarów i wytyczenia fundamentów dokonuje firma Geodezyjna p. Ryszarda i Tomasza Matuszyków z Uścia Gorlickiego. Po tych czynnościach rozpoczynają się prace ziemne: zbieranie wierzchniej warstwy ziemi(prace te wykonują parafianie, którzy ciągnikami wywożą ziemię, natomiast koparką służy p. Grzegorz Woźniak – również parafianin). Już na początku października rozpoczyna się  wybieranie fundamentów. Okazało się, że cała strona południowa wymaga wymiany gruntu do głębokości 250 cm. i utwardzenie gruntu betonem B-10. Po wykonaniu umocnienia gruntu, nadzór nad pracami budowlanymi przejmuje „Majster” Roman Kosiba z Ropy, który wraz z kierownikiem budowy Robertem Kędziorem i geodetami: Ryszardem i Tomaszem Matuszyk, wyznaczają dokładny zarys fundamentów kościoła. Rozpoczyna się właściwe szalowanie fundamentów – kończy się miesiąc październik.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wszystkich parafian, dzięki sprzyjającej pogodzie prace przy fundamentach postępują. W pierwszej kolejności musimy umocnić grunt chudym betonem, aby rozpocząć wykonywanie właściwych fundamentów.

Dobiega końca pierwszy miesiąc prac budowlanych. Na teren budowy zostaje przywieziona stal, a zasadniczo gotowe elementy zbrojeniowe, które zostały ofiarowane parafii św. Andrzeja Boboli w Śnietnicy przez firmę p. Jana Niwy. Święty Andrzej Bobola w cudowny sposób wyszukuje wspaniałych i szlachetnych ludzi, którzy pragną wesprzeć jedną z najmniejszych parafii w diecezji Tarnowskiej, jaką jest parafia Śnietnica.

Na początku listopada 2012 roku zaskoczyła nas niespodziewanie zima. Śnieg jednak leży tylko 4 dni i nadchodzi ocieplenie. Cieszy nas to, ponieważ możemy kontynuować dalsze prace przy fundamentach kościoła. Do wykonania fundamentów zostało zużyte 20 ton ofiarowanej stali oraz 10 ton zostało zakupione przez parafie. Fundamenty muszą być solidne.

Po zakończeniu zbrojenia i szalowania właściwych fundamentów, przyszedł czas na zalewanie betonem. Beton został zamówiony w betoniarni „Stelmach” w Cieniawie.

 

Po kilkunastu dniach rozpoczynają się prace związane z rozszalowaniem fundamentów i odpowiednie ich zaizolowanie.

 

Należy nadmienić, że 17 lipca 2011 roku ks. Biskup Pomocniczy Andrzej Jeż, który w roku 2010 dokonał wizytacji kanonicznej parafii Śnietnica,  dokonał poświęcenia krzyża na placu budowlanym oraz dokonał poświęcenia placu pod budowę nowego kościoła. W uroczystości wzięli udział kapłani Rodacy: Ks. Mirosław Król i Ks. Adam Gucwa oraz kapłani z dekanatu Ropa, Siostra Anzelma -Rodaczka Stawiszy, Kapłani z Krakowa, Ks. Antoni z Grybowa – Misjonarz oraz parafianie ze Śnietnicy i Stawiszy, wierni z okolicznych parafii oraz wielu zaproszonych gości. W uroczystościach uczestniczą również władze Gminy Uście Gorlickie na czele z panem Wójtem Dymitrem Rydzaniczem, który na wszelki możliwy sposób wspiera plan budowy nowej świątyni. Uroczystościom poświęcenia placu pod budowę kościoła towarzyszy Gminna orkiestra dęta z Brunar.

W uroczystej Mszy świętej z okazji poświęcenia placu pod budowę kościoła wzięli udział Strażacy z OSP Śnietnica oraz liturgię ubogaciła Gminna Orkiestra dęta z Brunar. Oprawę liturgiczną Mszy świętej przygotował p. mgr Tadeusz Karpiński z Brunar z miejscową scholą.

Należy nadmienić, że 21.03.2011 roku, ks. Bp Ordynariusz Wiktor Skworc wyraża zgodę i wydaje decyzję o rozpoczęciu starań i prac związanych z budową nowego parafialnego kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli w Śnietnicy. Wiadomość ta ucieszyła wszystkich wiernych w Śnietnicy, którzy w roku 1996 muszą opuścić kościół Cerkiewny  i zdani są do korzystania z niewielkiej kaplicy znajdującej się w budynku plebanii. Po poświęceniu placu pod budowę rozpoczęły się prace związane z przygotowaniem wstępnych materiałów.(400 żerdzi i kilkadziesiąt kubików desek) Prace te trwają od jesieni 2011 roku do wiosny 2012 roku.

 

Powoli dobiega końca rok 2012. Pogoda sprzyjała do połowy grudnia i można było wykonywać prace związane z fundamentami kościoła. Z wielkim zaangażowaniem wiernych, z pomocą Dobroczyńców i Ofiarodawców, z pomocą patrona parafii św. Andrzeja Boboli oprócz wykonania fundamentów, doprowadziliśmy wodę do kościoła, wykonaliśmy kanalizację wody deszczowej wraz ze studnią chłonną, kanalizację sanitarną oraz wyrównaliśmy plac budowy kościoła, gdzie potrzeba było nawieź kilkaset kubików pospółki. Prace te wykonywane są na przełomie listopada i grudnia 2012 roku.

 

Przy nawożeniu placu budowy kościoła ogromne zasługi mają ci parafianie, którzy przez 3 dni intensywnie pracują od świtu do nocy. Szczególne podziękowania kieruję do p. Edmunda Woźniaka, p. Jacka Lisowicza, Grzegorza Woźniaka, Andrzeja Hryca oraz do p. Grzegorza Góry z Banicy za plantowanie całego terenu budowy nowego kościoła.

 

Prace budowlane na rok 2012 zostały zakończone. To dzięki Bożej Opatrzności, ludzkiej życzliwości i szczególnej pomocy patrona parafii i budującej się świątyni – św. Andrzeja Boboli, udało się nam wykonać tak wiele prac.

27 września 2012 roku – to dzień rozpoczęcia prac ziemnych. Trwały one nieprzerwanie do wigilii Niepokalanego Poczęcia N.M. Panny, czyli do 7 grudnia 2012 roku.

Wykonane prace budowlane ogromnie cieszą i mnie jako proboszcza, cieszą wszystkich parafian oraz sprawiają satysfakcję wszystkim Dobroczyńcom, Ofiarodawcom i parafiom patronującym budowę nowego kościoła w Śnietnicy.   Wszystkim parafianom, wszystkim pracującym z kolejki parafialnej, Majstrowi budowy – p. Romanowi Kosibie z Ropy i jego załodze – składam gorące podziękowania i życzę wszystkim zdrowia, Bożego błogosławieństwa i opieki św. Andrzeja Boboli w nadchodzącym 2013 roku.

W roku 2012 parafianie ze Śnietnicy przy pracach budowlanych przepracowali 348 dni. Koszt wykonanych prac wyniósł 295 tysięcy złotych.

Krótką kronikę za rok 2012 opracował ks. Józef Rosiek – proboszcz parafii Śnietnica.

ROK  2013

           W imię Boże rozpoczynamy Rok Pański 2013. Na wspólnym spotkaniu Rady Duszpasterskiej i Rady Budowlanej zastanawialiśmy się nad planami prac budowlanych na rok 2013. Marzeniem wszystkich Śnietnickich parafian, ale również marzeniem moim, jako proboszcza jest, abyśmy w 2013 roku wznieśli mury kościoła i zabezpieczyli je przed zimą konstrukcją dachu z pełnym deskowaniem.

          W miesiącach zimowych  (styczeń-luty-marzec 2013) prace koncentrują się głownie nad dalszym przygotowywaniem żerdzi, desek na rusztowania i materiałów potrzebnych przy wykonywaniu odpowiednich szalunków.  Wszystkie drzewo przecierane jest w tartaku p. Edmunda i Grzegorza Woźniaków w Śnietnicy. Również p. Grzegorz Woźniak swoim firmowym samochodem dostarcza gotowe elementy na plac budowy, gdzie  wyznaczeni panowie z kolejki parafialnej pracują przy odpowiednim układaniu tych materiałów.

           Należy nadmienić, że żerdzie zostały zakupione w nadleśnictwie „Łosie”. Wszystkie one zostały sponsorowane przez parafian ze Śnietnicy. Kilkadziesiąt żerdzi zostało sponsorowane przez parafian ze Stawiszy.

 

Po Świętach Wielkanocnych rozpoczynamy zwożenie materiałów budowlanych. Ciepłe pierwsze dni kwietnia spowodowały szybkie znikanie śniegu, co spowodowało sporo wody w rzece Białej, ale również spowodowały szybkie wysychanie placu budowy, gdzie będzie zwożony materiał budowlany. Opatrzność Boża i patron budującego się kościoła – św. Andrzej Bobola, kieruje mnie i Radę Budowlaną do hurtowni materiałów budowlanych w Zawadzie k/Nowego Sącza. Właścicielami Cegielni i hurtowni są państwo Irena i Bolesław Zając. Wybór tej hurtowni okazał się wielkim błogosławieństwem dla naszej budowy. W tym miejscu składam serdeczne podziękowania, w imieniu własnym i w imieniu moich parafian, państwu Bolesławowi i Irenie Zając za wielką życzliwość wobec parafii Śnietnica oraz za bardzo atrakcyjne ceny materiałów, z których budowany będzie kościół w Śnietnicy.

 

 Intensywne prace budowlane rozpoczęły się 12 kwietnia 2013 roku. Trwa utwardzanie powierzchni kościoła, aby można było następnie wykonać jego zbrojenie i zalanie odpowiednim  chudym betonem. 

 

Kiedy pierwsza wylewka została zakończona, rozpoczyna się odpowiednie izolowanie fundamentów i dokładne wyznaczenie rozpoczęcia budowy murów kościoła. Wytyczenia dokonuje firma Geodezyjn0-Kartograficzna p. Ryszarda Matuszyka z Uścia Gorlickiego. Wiosenna pogoda bardzo sprzyja, więc prace budowlane trwają codziennie.

 

Dzień 17 kwietnia 2013 roku jest ważnym i historycznym dla parafii Śnietnica i dla budującego się kościoła. W tym bowiem dniu została położona przez ks. proboszcza Józefa Rośka pierwsza cegła w murach kościoła. Pod pierwszą cegłą umieszczono pamiątkowe monety, medalion bł. Jana Pawła II i medalion św. Andrzeja Boboli. Zaprawę pod pierwszą cegłę przygotował i położył sam Majster – Roman Kosiba, a szczególnymi świadkami tego wydarzenia są „Przedszkolaki” ze Szkoły Podstawowej w Śnietnicy.

skanowanie0065

Zarys murów nowego kościoła jest już widoczny. Głównymi murarzami są panowie z Ropy, którzy tworzą ekipę pod nadzorem ich „Szefa” p. Romana Kosiby. Również i murarze parafialni dołączają do głównej ekipy. Pomocnikami przy pracach murarskich są panowie z parafii, którzy są wyznaczani w poszczególnych grupach pracowniczych przez panów „Grupowych”.

skanowanie0066 skanowanie0069 skanowanie0068 skanowanie0067 skanowanie0070

Mury nowego kościoła są trzy warstwowe: na zewnątrz „cegła modularna”, w środku styropian (10 cm) i wewnątrz pustak „Max”. Główna ekipa budowlana składa się z następujących osób:  Majster – Roman Kosiba i trzech jego pracowników. Z parafii na stałe przy budowie kościoła pracują: murarz – Krzysztof Beduch, oraz odpowiedzialni za rusztowania i wszystkie konstrukcje , które trzeba będzie wykonać z drzewa: Jan Zagórski i Andrzej Zagórski.  Dobiega końca miesiąc maj.

skanowanie0071 skanowanie0072 skanowanie0073 skanowanie0074 skanowanie0075

Czerwiec 2013  Prace kontynuowane są intensywnie. Codziennie na placu budowy jest kilkunastu panów, którzy pracują od 7.00 rano do 17.00 wieczorem. Odpowiedzialni za prace ciesielskie dbają o konstrukcję odpowiednich rusztowań, ale równocześnie wykonują odpowiednie szalunki do łuków i okrągłych okien. Ogromnie mozolną pracą jest wykonywanie gzymsów z cegły klinkierowej. Lecz klinkierowe gzymsy i łuki staną się ozdobą świątyni.

skanowanie0076 skanowanie0079 skanowanie0080 skanowanie0077 skanowanie0078

Wiele czasu pochłonęło wykonanie odpowiednich form drewniano-metalowych do łuków w świątyni i do okrągłych okien. Jeszcze większą trudnością było umieszczenie tych firm w odpowiednich miejscach w murach kościoła. Pod koniec czerwca rozpoczęło się zbrojenie schodów na chór i zbrojenie samego chóru. W czerwcu pogoda tak sprzyja, że nie było dnia wolnego od pracy ze względu na złą pogodę. Schody i chór pochłonęły kilka ton stali. W czerwcu 2013 roku wraz z radą Parafialną i Budowlaną postanowiliśmy, że jeszcze w tym roku będzie wmurowanie kamienia węgielnego.  Po wyjeździe do Kurii Diecezjalnej w Tarnowie i po konsultacjach z Ks. Bp Ordynariuszem Andrzejem Jeżem, termin ten ustalono na 28 września 2013 roku.

skanowanie0081 skanowanie0082 skanowanie0083 skanowanie0084 skanowanie0085

Lipiec 2013 roku.   

W miesiącu lipcu trwało betonowanie schodów prowadzących na chór oraz betonowanie całego chóru. Również zostały wykonane prace dociepleniowe plebanii. Na docieplenie został naciągnięty klej i plebania została pomalowana odpowiednim kolorem dostosowanym do koloru, którym w przyszłości będzie pomalowany nowy kościół. Również wznoszono dalsze mury kościoła, dochodząc docelowo do głównego wieńca, na którym zostanie zakotwiczona konstrukcja dachu kościoła.

skanowanie0087 skanowanie0086 skanowanie0088 skanowanie0089 skanowanie0090

Sierpień 2013

Dobiega końca wznoszenie głównych murów kościoła. Materiał budowlany prawie każdego dnia wieczorem dowożony jest z obrzeży placu budowlanego w pobliże windy przez Grzegorza Woźniaka. Wykonywana jest również platforma szalunkowa na powierzchni całego kościoła. taka platforma potrzebna jest, aby był dostęp do wieńca końcowego, oraz na niej będzie budowane rusztowanie do montażu i docieplania dachu. Wieniec końcowy wykonany wg. projektu budowlanego. na placu budowy często pojawia się Ks. Dziekan dekanatu Ropa – Stanisław Porębski, który ciepłym i dobrym słowem motywuje wszystkich do ofiarnej pracy mimo upalnych dni.

skanowanie0092 skanowanie0091 skanowanie0093 skanowanie0094

Główny szkielet konstrukcji dachu nowego kościoła, to konstrukcja metalowa. Konstrukcja ta została wykonana w firmie „Blechstal” w Koszycach Wielkich k./Tarnowa. Konstrukcja została przywieziona w częściach na plac budowy, gdzie pracownicy w/w firmy montują konstrukcję. W całości konstrukcja waży ponad 30 ton. najtrudniejszym zadaniem będzie jej umieszczenie na murach świątyni, gdzie w głównym wieńcu znajdują się zakotwiczone śruby do umocowania dachu. Do podniesienia metalowej konstrukcji zostaje sprowadzony z Nowego Sącza dźwig specjalistyczny. Operacja została zakończona pomyślnie. Praca ta została wykonana 17 sierpnia 2013 roku.

skanowanie0095 skanowanie0096 skanowanie0097 skanowanie0098

Wrzesień 2013 rok.   Po odpowiednim zakotwiczeniu metalowej konstrukcji dachu, rozpoczynają się prace związane z montowaniem krokwi na zewnątrz i wewnątrz konstrukcji. Krokwie, łaty i deski zostały przygotowane w miejscowym tartaku Edmunda i Grzegorza Woźniaków na początku 2012. Do obecnej chwili schły w odpowiednio zabezpieczonej wiacie. Zanim drzewo zaczęto montować na dachu, zostało ono  zaimpregnowane odpowiednimi środkami. Po umocowaniu krokwi i łat, następuje odpowiednie foliowanie dachu i pełne deskowanie. dach powoli jest przygotowywany do krycia blachą. W przyszłości czeka nas umieszczenie w górnej jego części zwieńczenia w postaci wieżyczki z krzyżem.

skanowanie0099 skanowanie0100

Dwa dni przed uroczystością wmurowania kamienia węgielnego, udało się nam zamontować zwieńczenie nowego kościoła w postaci wieżyczki i krzyża. Wieżyczka została wykonana, podobnie jak metalowa konstrukcja metalowa dachu w firmie „Blechstal” w Koszycach Wielkich k. Tarnowa. Warto nadmienić, że fundatorem wieżyczki i chromowego krzyża jest Prezes Przedsiębiorstwa Usługowo – Produkcyjno-Handlowego: Jan Niwa. Wieżyczka wraz z krzyżem na placu budowy została zmontowana przez pracowników pana Prezesa Jana Niwy. Również firma blacharska p. Decia z Wysowej, w której pracuje nasz parafianin – p. Piotr Deć, dokonuje obróbki blacharskiej wieżyczki. Gotowa wieżyczka zostaje wyniesiona sprowadzonym dźwigiem na szczyt dachu kościoła.

skanowanie0103 skanowanie0104 skanowanie0108 skanowanie0107 skanowanie0106

28 wrzesień 2013 rok.  Dzień 28 września jest historycznym dla naszej parafii. W tym bowiem dniu Ks. Bp Ordynariusz Andrzej Jeż dokonuje wmurowania kamienia węgielnego w mury budującego się kościoła. Uroczystość zgromadziła kapłanów z dekanatu Ropa oraz z sąsiednich parafii, władze Gminne z p. Wójtem Dymitrem Rydzaniczem na czele, Dobroczyńców, wielu zaproszonych gości, wszystkich Śnietniczan, parafian ze Stawiszy  oraz wiernych z okolicznych parafii. Kamień węgielny został poświęcony przez papieża Benedykta XVI. W tym miejscu składam gorące podziękowania ks. Mirosławowi Królowi – rodakowi ze Stawiszy, proboszczowi w Linden w Stanach Zjednoczonych, za organizację kamienia węgielnego i sprowadzenie jego z Watykanu do Śnietnicy. Dziękuję również ks. Adamowi Gucwa – rodakowi ze Śnietnicy i p. Tadeuszowi Karpińskiemu z Brunar za przygotowanie oprawy liturgicznej tej ważnej uroczystości. Błogosławieństwo Ks. Biskupa Ordynariusza dodało nam wszystkim nowych sił do dalszej pracy przy nowej świątyni.

skanowanie0102 skanowanie0101

Październik 2013 rok.   Po wmurowaniu kamienia węgielnego, na wspólnym posiedzeniu Rady Duszpasterskiej i Budowlanej, podjęliśmy decyzję, aby jeszcze w tym roku, póki sprzyja pogoda przykryć górny dach blachą, a dolne daszki zadeskować i zabezpieczyć papą na zimę. Blachy na dolnych daszkach nie dajemy, gdyż na nich będzie budowane rusztowanie do tynkowania i malowania górnej części kościoła. Prace, które wykonujemy teraz, są już pracami ponad plan, który ustaliliśmy w styczniu 2013 roku.

skanowanie0109 skanowanie0110 skanowanie0111 skanowanie0112

Listopad – grudzień 2013 rok.    Na zewnątrz zrobiło się zimno. Prace zewnętrzne zostały zakończone. Postanowiliśmy jeszcze w tym roku dokonać ocieplenia głównego dachu, który równocześnie jest stropem nowej świątyni. Materiały używane do docieplenia pochodzą z zaprzyjaźnionej hurtowni państwa Bolesława i Ireny Zając z Nowego Sącza -Zawady. Prace wykonują pracownicy z firmy p. Romana Kosiby z Ropy i pracownicy z parafii. Na docieplony dach wełną mineralną kręcone są listwy, na których z kolei będą przykręcane podwójne płyty ognioodporne, będzie naciągany klej i siatka. Ostatnią czynnością będzie odpowiednie gruntowanie i malowanie. Grubość dachu wynosi 95 centymetrów.

Prace budowlane na rok 2013 zostały zakończone 10 grudnia. Dziękujemy Bogu, dziękujemy patronowi parafii i patronowi budującej się świątyni – św. Andrzejowi Boboli, dziękujemy wielu Dobroczyńcom i Ofiarodawcom, dziękujemy parafiom patronackim, że mogliśmy w tym roku wykonać tak wiele. Dziękujemy równocześnie Bogu za to, że wszystkie prace wykonano bezpiecznie i szczęśliwie.

Kronikę budowy kościoła za rok 2013 opracował i umieścił na stronie internetowej ks. Józef Rosiek – proboszcz parafii Śnietnica

R O K   2014

          W okresie Bożonarodzeniowym odbyło się posiedzenie Rady Duszpasterskiej i Rady Budowlanej, gdzie wspólnie ustaliliśmy zarys i plan prac na rok 2014. Oprócz dalszych prac przy nowej świątyni, planujemy również prace zewnętrzne, polegające na rozbiórce starego budynku gospodarczego znajdującego się między nowym kościołem a Cerkwią, oraz planujemy wybudowanie nowego budynku gospodarczego, w którym będą się znajdować pomieszczenia służące potrzebom kościoła, pomieszczenia gospodarcze, garaż, oraz 2 pomieszczenia sanitarne z toaletami.

skanowanie0123 skanowanie0124 skanowanie0125 skanowanie0126

Luty-2014.   Zima jest bardzo łaska, stąd już w lutym można wykonać pewne prace zewnętrzne. Zakład Elektryczny – firma „Elnik”  p. Mikołaja Halczaka z Brunar, doprowadza do nowego kościoła linię elektryczną i montuje na działce budowlanej oddzielne zasilanie kościoła. Również w styczniu i lutym ta sama firma wykonuje całą instalację elektryczną wewnętrzną i zewnętrzną.

Już pod koniec lutego 2014 roku rozpoczęły się prace wewnątrz świątyni. Rozpoczynamy odpowiednie gruntowanie stropu kościoła, gdzie będzie nakładany klej i siatka. Odpowiednie rusztowanie ułatwia nam te prace, lecz aby przystąpić do jego rozbierania, strop kościoła musi być już wykończony na czysto – wraz z pomalowaniem.

skanowanie0113 skanowanie0114 skanowanie0115 skanowanie0116

skanowanie0117 skanowanie0118 skanowanie0119 skanowanie0120

Marzec- 2014. Wiosna w tym roku przyszła bardzo wcześnie, stąd prace na zewnątrz są już możliwe na początku marca. Planujemy jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi zalać fundamenty nowego budynku gospodarczego. Aby można było przystąpić do wykopów pod fundamenty, musimy przesunąć wybudowane 2 lata temu pomieszczenia dla pracowników i pomieszczenia na różnego rodzaju sprzęt budowlany. Prace te wykonują parafianie swoimi sposobami gospodarczymi. Odpowiedzialnymi za te prace są: p. Edmund Woźniak, p. Bronisław Deć i p. Stanisław Szczerba. Wykopy pod fundamenty swoja koparką wykopał p. Grzegorz Woźniak. 21 marca 2014 roku fundamenty zostały zalane betonem z betoniarni „Cieniawa”.

skanowanie0121 skanowanie0122

Kwiecień-2014.     Po Świętach Wielkanocnych prace koncentrują się  szczególnie wokół budynku gospodarczego. Trwa jego wznoszenie. Praca ta jest bardzo ważna, ponieważ planujemy rozbiórkę starego budynku gospodarczego, który służył nam do tej pory jako magazyn na różne materiały i na narzędzia budowlane. Materiały i narzędzia zostaną przeniesione już do nowych pomieszczeń. 

Dwa oddzielne budynki gospodarcze, zostały połączone wspólnym dachem, w wyniku czego powstała duża wiata, która w przyszłości może służyć jako miejsce odpoczynku na wolnym powietrzu oraz miejsce letniego parkowania samochodu.

skanowanie0127 skanowanie0128

Maj- Czerwiec 2014.     Od początkowych dni maja prace budowlane koncentrują się na trzech frontach. Trwa naciąganie kleju na wykonane docieplenie całej plebanii. Na wspólnym spotkaniu ustaliliśmy, że budynek plebanii w całości zostanie pomalowany kolorami zbliżonymi do kolorów, którymi będzie malowany kościół. Wszystkie materiały /kleje, siatki, grunty i farby z firmy „Ceresit”, pochodzą z hurtowni budowlanej  Bolesława i Ireny Zając z Nowego Sącza-Zawady.  Prace przy budynku plebanii wykonują wyłącznie parafianie. Kilka dni ofiarują m.in. Andrzej Beduch, Franciszek Żabiński, Piotr Beduch, Krzysztof Beduch i wielu innych.

W maju i czerwcu trwają również prace tynkarskie wewnątrz kościoła. Prace te wykonują w darze dla parafii Śnietnica różne firmy tynkarskie z Ropy i Brunar. Serdecznie dziękuję w imieniu własnym i w imieniu całej parafii ekipie tynkarskiej p. Tadeusza Czochóra z Ropy, która pod kierunkiem p. Piotra Pawełczaka wytynkowała w darze całe prezbiterium. Dziękuję p. Tomaszowi Kuk z Brunar oraz Stanisławowi i Sebastianowi Zagórskim ze Śnietnicy za wykonanie tynków nad całym chórem. Serdeczne podziękowania składam za wykonywanie pozostałych tynków wewnątrz kościoła panom: Eugeniuszowi Smoła z Ropy, Marianowi Smoła z Brunar, Krystianowi Lisowiczowi z Brunar, Grzegorzowi Drąg z Mystkowa, Dariuszowi Trojanowiczowi z Ropy, Januszowi Gąsiorowi z Ropy i Danielowi Lisowiczowi z Ropy. 

skanowanie0129 skanowanie0130 skanowanie0131 skanowanie0132

Firma budowlana p. Romana Kosiby już pod koniec kwietnia 2014 roku rozpoczęła prace na zewnątrz nowej świątyni. Prace koncentrują się w górnej części kościoła. Jest naciągany klej, sitka i odpowiednie gruntowanie. Również musi być wykonane malowanie, aby można było rozebrać rusztowania, które są wsparte na dolnych daszkach. Kolory zewnętrzne i wewnętrzne zostały zaproponowane przez głównego projektanta kościoła w Śnietnicy – p. inż. i architekta Grzegorza Ratajskiego z Tych oraz zostały zatwierdzone przez Kurię Diecezjalną w Tarnowie.

IMG_1103 IMG_1102 IMG_1101

Lipiec 2014.   W lipcu prace koncentrują się  na zewnętrznych pracach wykończeniowych budynku gospodarczego, plebanii i kościoła. Budynki zostały do końca przygotowane do malowania, jak również zostało wykonane odpowiednie malowanie. Również zostały pokryte wszystkie daszki kościoła przez p. Piotra Decia i jego firmę.  Prace malarskie trwały również wewnątrz kościoła. Prace te zostały wykonane przez p. Krzysztofa Beducha ze Śnietnicy i p. Andrzeja Beducha – również ze Śnietnicy. Nowy kościół nabiera coraz piękniejszego wyglądu. Rusztowania wszystkie zostały rozebrane przez parafian z kolejki. Dobre elementy zostały posegregowane i sprzedane, natomiast elementy zużyte zostały pocięte i przeznaczone do pieca. na placu budowy zrobiono generalny porządek.

IMG_1108 IMG_1109 IMG_1115 IMG_1116 IMG_1117 IMG_1123 IMG_1126 IMG_1132

Pod koniec lipca zostało przywiezione do nowego kościoła oświetlenie. Oświetlenie zostało zamówione w firmie „Iżyk” w Toruniu. Należy nadmienić, że przywiezienie oświetlenia – głównego żyrandola i kilkadziesiąt kinkietów i małych żyrandoli- dzięki temu, że całe oświetlenie zostało sponsorowane przez Dobroczyńców z parafii i z poza parafii. Wykaz wszystkich sponsorów można zobaczyć z zakładce „Sponsorzy budowy Kościoła”. Zainstalowania oświetlenia w kościele dokonała firma „Elnik”  z Brunar. Do głównego żyrandola i wszystkich reflektorów firma „Elnik” wykorzystała firmową zwyżkę. Główny żyrandol montuje sam „Szef” – p. Mikołaj Halczak.

Sierpień 2014.   Zapał w pracach budowlanych nie ustaje. Firma budowlana p. Romana Kosiby z Ropy na początku lipca zakończyła swoją pracę. Składam serdeczne podziękowania panu „Majstrowi” Romanowi Kosibie i jego pracownikom za bardzo rzetelną i sumienną pracę. Niech św. Andrzej Bobola wspiera budowniczych kościoła swoim wstawiennictwem.  

IMG_1115 IMG_1116 IMG_1117

W kościele trwają prace końcowego rozbierania rusztowań. Prace trzeba wykonywać bardzo ostrożnie, ponieważ ściany kościoła są już pomalowane na czysto.

IMG_1135 IMG_1131 IMG_1127 IMG_1128 IMG_1145

Po zakończeniu prac z rusztowaniami, rozpoczynają się prace związane z przygotowaniem odpowiedniego podwyższenia prezbiterium i jego zabetonowanie. Wykonywane są również prace z odpowiednim dociepleniem całej posadzki nowego kościoła. Docieplenie i izolacja muszą być wykonane bardzo starannie, ponieważ w przyszłości planujemy montowanie podłogowego ogrzewania kościoła.

IMG_1148 IMG_1147 skanowanie0135 skanowanie0134 skanowanie0133

Sierpień- wrzesień 2014.    Pod koniec sierpnia i w pierwszych dniach września 2014 roku, wykonywana jest instalacja podłogowego ogrzewania kościoła. Kilka miesięcy wcześniej, do kościoła został doprowadzony przez firmę gazowniczą z Krynicy gaz ziemny. Podłogowe ogrzewanie będzie zasilane piecem gazowym, który jest umieszczony w dostosowanej do tego łazience w zakrystii kościoła. Prace związane z ogrzewaniem kościoła wykonuje firma WOD-KAN, C.O i GAZU pana Jana Krzyżaka z Wolicy k/Jasła.

IMG_1196 IMG_1194 IMG_1199 IMG_1198 IMG_1197 IMG_1195 IMG_1200

Wrzesień 2014.  Po zakończeniu prac związanych z instalacją grzewczą, przystępujemy do wykonywania 7-8 cm. wylewki posadzkowej. Prace należy wykonać bardzo ostrożnie, aby nie naruszyć przewodów ogrzewania podłogowego. Wylewki w całym kościele wykonała firma: Usługi Remontowo -Budowlane „Davix” – Dawid Fijor Zdonia 161, Zakliczyn. Firma „Davix”, wylewki na całej powierzchni w 50%  wykonała „gratis” – jako swój własny wkład w budujący się kościół.  Materiał natomiast został dostarczony przez zaprzyjaźnioną z parafią hurtownię budowlaną z Nowego Sącza-Zawady.
Teraz wykonane wylewki muszą powoli odparować i odpowiednio wyschnąć.

IMG_1204 DSCF9330

Październik 2014.    Po przeszło miesięcznym schnięciu posadzki kościoła, można przystąpić do prac związanych z montażem stolarki drzwiowej. Główne drzwi kościoła, drzwi boczne i drzwi do zakrystii zostały zaprojektowane przez głównego architekta kościoła – p. architekta Grzegorza Ratajskiego. W związku z tym, że nowy kościół nie posiada odpowiednich przedsionków, drzwi zostały zaprojektowane z odpowiednim przeszkleniem, aby każdy z zewnątrz mógł zobaczyć wnętrze kościoła.

Stolarka drzwiowa została wykonana z drzewa dębowego w stolarni p. Zdzisława Sobczaka w Łącku. Przeszklenie wykonane jest ze szkła pancernego, co zapewnia odpowiednie zabezpieczenie kościoła.

DSCF9327 DSCF9316 DSCF9329 DSCF9315 DSCF9317
Listopad – grudzień 2014 r.   
W październiku 2014 roku zostało włączone podłogowe ogrzewanie kościoła. Temperatura została ustawiona na +10 stopni i jest sterowana automatycznie. Mimo, że na zewnątrz jest już zimno, wewnątrz możemy wykonywać prace. Do końca 2014 roku wykonujemy prace związane z instalacją oświetlenia wewnątrz świątyni. Oświetlenie w postaci głównego żyrandola, mniejszych żyrandoli, kinkietów, reflektorów zostało zakupione w firmie „Irzyk” w Toruniu. Zakup był możliwy dzięki sponsorom, którzy zafundowali w/w oświetlenie. Wykaz sponsorów oświetlenia znajduje się w zakładce „Sponsorzy budowy kościoła”. 
Nadmieniam, że montażu instalacji oświetlenia w całym kościele dokonała firma „Elnik” z Brunar – p. Mikołaja Halczaka. Równocześnie w tym samym czasie została przez tą samą firmę umieszczona na ścianach Droga Krzyżowa.

Kończy się rok 2014. Z całą wspólnotą parafialną dziękujemy Bogu, dziękujemy Bożej Matce, dziękujemy patronowi parafii i patronowi budującego się kościoła – świętemu Andrzejowi Boboli, dziękujemy ks. Bp Ordynariuszowi Andrzejowi i Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, dziękujemy wielu Dobroczyńcom i Ofiarodawcom, dziękujemy parafiom patronującym budowę Kościoła i innym parafiom, za wszelką pomoc i wsparcie naszej małej społeczności, liczącej 470 wiernych, w pracach związanych z budową nowej świątyni na „Łemkowszczyźnie” w parafii Śnietnica.

To dzięki wielkiej życzliwości w/w instytucji i osób, dzięki ogromnej ofiarności i pracowitości wszystkich Śnietnickich parafian, nie tylko udało się w 100% zrealizować plan na rok 2014, ale został on znacznie przekroczony, co rodzi nadzieję, że jesteśmy w stanie przygotować świątynię do jej poświęcenia i konsekracji, którą planujemy na 4 września 2016 roku. Termin ten zostanie zgłoszony w Kurii Diecezjalnej na początku 2015 roku.

Wszystkim i za wszystko, za każde nawet najmniejsze dobro, jako proboszcz parafii Śnietnica składam staropolskie „Bóg zapłać!”.

Krótką kronikę za rok 2014 opracował i umieścił na parafialnej stronie internetowej ks. Józef Rosiek – proboszcz parafii Śnietnica.

ROK  2015

Na wspólnym posiedzeniu Rady Duszpasterskiej i Rady Budowlanej, na progu 2015 roku, został nakreślony plan prac budowlanych i wykończeniowych na rok 2015. Plan jest bardzo napięty, ale chcemy dotrzymać terminu zaplanowanego poświęcenia i konsekracji budującej się świątyni. Wszystkie plany i prace zawierzamy Bożej Opatrzności i świętemu Andrzejowi Boboli. Codziennie podczas każdej Mszy świętej modlimy się za wszystkich Dobroczyńców, Ofiarodawców i parafie, które nas wspierają w budowie. Modlimy się również o błogosławieństwo Boże podczas wykonywania zaplanowanych prac.

skanowanie0136 skanowanie0138 skanowanie0137

Styczeń 2015 rok.    Późną jesienią 2014 roku rozpoczęliśmy intensywne poszukiwania materiałów na posadzkę kościoła. Wraz z głównym wykonawcą posadzki z p. Mieczysławem Pazganem z Pustyni k./Dębicy oraz z parafianami: p. Edmundem Woźniakiem, Piotrem Stańskim i Danutą Pociecha odwiedziliśmy kilka hurtowni ze składem marmurów i granitów. Ostatecznym punktem i jak się okazało docelowym, była hurtownia w Oświęcimiu – „Marmi Corradini”. Właścicielem jest Włoch : Francesco Corradini. Po długich i bardzo rzeczowych rozmowach, doszło do porozumienia i podpisania odpowiedniej umowy na dostarczenie z Włoch do nowego kościoła w Śnietnicy wszystkich materiałów na posadzkę kościoła, prezbiterium, schodów na chór i posadzki na chórze. Materiały będą po bardzo atrakcyjnych cenach, ponieważ właściciel fabryki marmurów we Włoszech pan Francesco chce pomóc parafii Śnietnica w realizacji tego trudnego i kosztownego zadania. 

Ogromnym zaskoczeniem dla mnie, jako proboszcza i obecnych ze mną parafian było to, że pan Francesco postanowił, że w jego fabryce we Włoszech zostanie wykonany marmurowy ołtarz i marmurowa ambonka według zaprojektowanego planu. Ołtarz i ambonka będą darem pana Fracesco i jego fabryki dla parafii Śnietnica. Jestem przekonany, że ten dar to kolejna interwencja patrona budującego się kościoła – św. Andrzeja Boboli.

IMG_1212 IMG_1205 IMG_1206 IMG_1214

2 lutego 2015 roku,  materiały potrzebne do wykonania posadzki zostają przywiezione do Śnietnicy. Do rozładunku został wykorzystany widłak z firmy „Dreno” ze Śnietnicy. Panowie z parafii angażują się w prace rozładunkowe. Należy uważać, ponieważ pod wylewką pracuje już ogrzewanie podłogowe.

Luty – marzec 2015 rok.   Pod koniec lutego 2015 roku rozpoczynają się prace związane z ułożeniem posadzki w kościele. obłożenie schodów prowadzących na chór, instalacja ołtarza i ambonki oraz wykonanie posadzki na chórze. Odpowiedzialnym za prace jest pan Mieczysław Pazgan z Pustyni k./Dębicy, który wraz z synem Bartłomiejem specjalizuje się w układaniu posadzek w kościołach. Do pomocy mają jeszcze dwóch pracowników. Wykonawcy zamieszkali na plebanii, natomiast wyżywienie całodniowe zapewnia Stowarzyszenie Kobiet w Śnietnicy, którego „Szefową” jest pani Danuta Pociecha. Prace planowane są przynajmniej na miesiąc czasu.  Oto kilka zdjęć z wykonywanych prac:

DSCF9003 DSCF9005 DSCF9006 DSCF9008 DSCF9011 DSCF9014 DSCF9010 DSCF9013 DSCF9009 DSCF9012

Kwiecień 2015 rok.

Po zakończeniu prac związanych z położeniem posadzki w całym kościele, po wykonaniu schodów na chór i ułożeniu na nim posadzki, przystąpiono do montażu ołtarza i ambonki. Ołtarz i ambonka zostały wykonane w fabryce p. Francesco we Włoszech. Ze względu na transport, zostały one przywiezione w oddzielnych elementach. Na miejscu, w odpowiednim miejscu w prezbiterium kościoła, firma p. Mieczysława Pazgana dokonuje montażu . Po przygotowaniu podstawy pod ołtarz, potrzeba kilku mężczyzn, aby dźwignąć główny blat ołtarza, który waży ponad 300 kg.

DSCF9029 DSCF9028 DSCF9034 DSCF9037 DSCF9039

Po zakończeniu prac związanych z montażem ołtarza i ambonki, przystąpiono do wykonywania końcowych prac wykończeniowych polegających na  zafugowaniu położonej posadzki, wykonanie cokolików wokół wszystkich ścian i filarów oraz końcowe wyczyszczenie całej posadzki. najlepszym środkiem czyszczącym posadzkę okazały się trociny sosnowe z niewielką domieszką płynu”Ludwik”. Prace zakończono w Wielką Środę przed Świętami Wielkanocnymi 2015. Na zdjęciu główny „Majster” wszystkich prac związanych z wykonaniem posadzki, schodów, ołtarza i ambonki oraz tarasu przed kościołem.

DSCF9050 DSCF9049 DSCF9065 DSCF9041 DSCF9052

W trakcie wykonywania posadzki w kościele, został zainstalowany w prezbiterium obraz św. Andrzeja Boboli, który jest patronem całej parafii Śnietnica, oraz patronem nowego kościoła. Należy nadmienić, że jest to pierwszy kościół w diecezji Tarnowskiej budowany pod patronatem św. Andrzeja Boboli.  Ozdobne ramy wg. projektu p. architekta Grzegorza Ratajskiego z Tych, zostały wykonane w Pracowni Ślusarstwa Artystycznego „Arkadia” – Rafał Kieć, w Tarnowie. Montażu dokonuje Szef pracowni ze swoimi pracownikami. Odpowiedniego oświetlenia obrazu i całego prezbiterium światłami ledowymi dokonuje firma „Elnik” – p. Mikołaja Halczaka z Brunar.

DSCF9021 DSCF9023 DSCF9024 DSCF9072

Obraz św. Andrzeja Boboli do roku 1996 był powieszony w Cerkwi pod chórem i był ogromnie pielęgnowany przez pracujące wówczas w Śnietnicy Siostry zakonne. Święty Andrzej Bobola był ogromnie przez lata czczony przez wiernych obrządku Rzymskokatolickiego, którzy po II wojnie światowej otrzymali Cerkiew p.w. św. Dymitra jako dom modlitwy. Gdy w roku 1996 odebrano Cerkiew Śnietniczanom. Najświętszy sakrament i obraz św. Andrzeja Boboli został przeniesiony do prowizorycznej kaplicy w budynku plebanii. Tu był otaczany wielką czcią. To przed tym obrazem parafianie przez wiele lat modlili się, aby w przyszłości wznieść nową świątynię ku Jego czci. Teraz cieszą się rzeczywistością, którą uprosili u Boga za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli. Obraz z kaplicy został przeniesiony do nowego kościoła, a do kaplicy została wykonana i poświęcona kopia głównego obrazu.

Maj – czerwiec 2015

Po Świętach Wielkanocnych prace koncentrują się teraz na zewnątrz świątyni. Głównym wyzwaniem które stoi teraz przed parafią jest:

  • wytyczenie drogi procesyjnej wokół kościoła wraz z drogami dla pieszych, oraz odpowiedniego placu przed budynkiem gospodarczym,
  • odpowiednie utwardzenie gruntu pod położenie kostki brukowej,
  • zakup kostki brukowej i wybrukowanie utwardzonych terenów,
  • nawiezienie żyznej ziemi na cały plac wokół kościoła, budynku gospodarczego i plebanii.

DSCF9027 DSCF9026 DSCF9030

Prace rozpoczynamy od wytyczenia terenów, z który zostanie odpowiednio utwardzony i odpowiednio przygotowany po położenie kostki brukowej. Prace te wykonuje Firma Brukarska pana Szczeciny z Brunar i braci Trojanowiczów ze Śnietnicy.

Kiedy trwają prace wytyczania terenów pod przyszłe brukowanie, p. Krzysztof Beduch i Stanisław Koperniak wykonują zewnętrzną ozdobną podmurówkę całego kościoła.

DSCF9042 DSCF9044 DSCF9045

Pod koniec kwietnia 2015 roku, zostały zamówione krawężniki i kostka Brukowa w zakładzie Brukarskim „Globet” w Mostkach k./Starego Sącza. W imieniu własnym oraz w imieniu moich parafian ze Śnietnicy składam serdeczne podziękowania p. Irenie Zając – właścicielki hurtowni Nowy Sącz Zawada, za pośredniczenie w zamówieniu i nabyciu kostki brukowej, oraz gorące podziękowania składam podziękowania właścicielowi zakładu produkcyjnego kostkę brukową – firmie „Globet” w Mostkach k. Starego Sącza, za przekazanie parafii Śnietnica potrzebnej ilości kostki po kosztach tylko produkcji.

Na początku maja rozpoczęliśmy prace związane z obsadzaniem krawężników, odpowiednim utwardzaniem miejsc pod kostkę brukową i samo układanie kostki. Głównym wykonawcą tych wszystkich prac jest firma brukarska p. Pawła Szczeciny z Brunar oraz p. Jacka Trojanowicza ze Śnietnicy i p. Łukasza Trojanowicza ze Śnietnicy. W pracach przygotowawczych pomagają zatrudnieni przez w/w firmę pracownicy, jak również parafianie z poszczególnych grup pracowniczych, wyznaczani przez panów „Grupowych” wg. obowiązującej kolejki.

DSCF9095 DSCF9104 DSCF9105 DSCF9108 DSCF9111 DSCF9120 DSCF9123 DSCF9132 DSCF9139 DSCF9112

Na wspólnym posiedzeniu Rady Duszpasterskiej i Rady Budowlanej, podjęliśmy w porozumieniu z Wójtem Gminy p. Dymitrem Rydzaniczem decyzję, że zostanie wykonany przez parafię chodnik wzdłuż drogi dojazdowej do parkingu i do nowego kościoła. Chodnik będzie przechodził przez niewielki ciek wodny, stąd koniecznym okazało się wybudowanie mostku dla ruchu pieszego. zadania tego podjęli się parafianie, a szczególnie p. Stanisław Szczerba i p. Edmund Woźniak.

DSCF9118 DSCF9113 DSCF9114 DSCF9122

Po zakończeniu prac brukarskich, gdzie w sumie położono blisko 900 m.2 kostki brukowej, rozpoczęły się poszukiwania uprawnej ziemi, aby można było rozpocząć nawożenie nią całego placu wokół kościoła, budynku gospodarczego i plebanii. Ziemia na polu plebańskim okazała się za cienką warstwą, by można było ją przewozić. Z pomocą i ofertą zgłosili się sąsiedzi kościoła – p. Jan Zagórski i jego syn Kamil, który jest właścicielem oferowanego pola. Po dokonaniu odkrywki okazało się, że jest wystarczająca ilość ziemi. Rozpoczynają się prace.  Ładowania ziemi swoją koparką podejmuje się p. Grzegorz Woźniak. Również do przewożenia muszą być użyte mocniejsze i cięższe ciągniki. Szczególne zaangażowanie w przewożeniu ziemi własnymi ciągnikami mają panowie: Edmund Woźniak i Jacek Lisowicz. Udział mają również: p. Andrzej Zagórski i p. Jan Koszyk. Prace trwają kilka dni.

DSCF9129 DSCF9130 DSCF9136 DSCF9126 DSCF9128

Ziemia nawożona na plac kościelny jest bezpośrednio plantowana przez parafian wyznaczanych z kolejki parafialnej. Pojawiająca się duża ilość kamieni jest starannie zbierana i wywożona z placu. Po odpowiednim przygotowaniu i wyplantowaniu całego placu, gospodarz parafii, ks. proboszcz wysiewa trawę. W sumie zostało wysiane ponad 100 kg. trawy. cały plac został przez p. Edmunda Woźniaka zawałowany. Teraz trzeba będzie zraszać nowo zasianą trawę, gdyż panuje susza. To zadanie codziennie wykonuje ks. proboszcz Józef Rosiek.

DSCF9142 DSCF9141 DSCF9144 DSCF9145 DSCF9147 DSCF9169 DSCF9170 DSCF9172 DSCF9173 DSCF9176

Lipiec – sierpień 2015 rok    W okresie wakacyjnym trawa zaczyna kiełkować i trzeba o nią intensywnie dbać, aby gorące dni nie przypaliły pojawiającej się zielonej trawy. Teren wokół kościoła, plebani i budynku gospodarczego przybiera coraz piękniejszego wyglądu. Również wewnątrz kościoła następują zmiany. Zakończono w stolarni p. Zdzisława Sobczaka w Łącku wykonywanie ławek do nowego kościoła. Teraz następuje ich wstawianie i odpowiednie przymocowanie ich do posadzki kościoła.

DSCF9345 DSCF9347 DSCF9344 DSCF9343

W nowym kościele brakuje już niewiele rzeczy, żeby można było sprawować liturgię i udzielać sakramentów świętych. Na początku sierpnia zainstalowane jest nagłośnienie wewnętrzne i zewnętrzne nowego kościoła. Prace wykonuje przedstawiciel firmy „Rduch” – p. Krzysztof Lsasoń z Nowego Sącza. Projekt został wykonany przez firmę „Rduch” w 2013 roku.

DSCF9270 DSCF9271 DSCF9272 DSCF9274

Wrzesień 2015 rok.    Miesiąc wrzesień obfituje w dalsze prace, które można już nazywać pracami wykończeniowym. W okresie wakacyjnym wykonywane były w stolarni p. Zdzisława Sobczaka  w Łącku meble do zakrystii nowego kościoła. W połowie września 2015 roku zostały one wstawione do zakrystii. Teraz pani Zakrystianka Halina Klimek może już część szat liturgicznych przenosić z kaplicy na plebanii do wstawionych nowych mebli.

DSCF9348 DSCF9181 DSCF9186 DSCF9187

Oprócz wstawionych mebli w zakrystii nowego kościoła, w miesiącu wrześniu zostały zainstalowane nowe kropielnice, które zostały wykonane w Pracowni Ślusarstwa Artystycznego – „Arkadia” w Tarnowie. Wszystkie kropielnice pochodzą z fundacji. Wykaz fundatorów kropielnic ukazany jest w zakładce „Fundatorzy nowego kościoła”. Na zewnątrz świątyni zostały umieszczone nowe, ozdobne donice, które zostały zakupione w Targowisku k./Krakowa.

DSCF9351 DSCF9341 DSCF9333 DSCF9334

Październik 2015 rok.   Jesienią 2015 roku, w miesiącu październiku, firma elektryczna „Elnik” p. Mikołaja Halczaka z Brunar, wykonała oświetlenie wzdłuż drogi dojazdowej do parkingu i kościoła, oraz zainstalowano sześć lamp ogrodowych na placu kościelnym. Wieczory są już coraz dłuższe, nabożeństwa Różańcowe i Msza święta są odprawiane w godzinach popołudniowych, stąd oświetlenie bardzo ułatwia wszystkim spokojne i bezpieczne uczestnictwo w w/w nabożeństwach. W imieniu własnym i w imieniu parafian, dziękuję serdecznie p. Mikołajowi Halczakowi, właścicielowi firmy „Elnik”, za nieodpłatne wykonanie prac oświetleniowych.

DSCF9337 DSCF9279 DSCF9278 DSCF9276 DSCF9280

10 październik 2015 rok.     Data ta jest datą historyczną  dla parafii Śnietnica. Na początku września 2015 roku, na rok przed zaplanowaną konsekracją nowego kościoła, zwróciłem się z prośbą do Ks. Biskupa Ordynariusza Andrzeja Jeża, o zezwolenie na wejście do nowej świątyni, aby w wygodniejszych warunkach można było sprawować Msze święte i inne nabożeństwa parafialne. Taką zgodę parafia otrzymała. Przeniesienia Najświętszego Sakramentu dokonał Ks. dziekan dekanatu Ropa – ks. mgr Stanisław Porębski w asyście księży z dekanatu. Również zostały przeniesione Relikwie św. Andrzeja Boboli, które parafia posiada od trzech tygodni.

DSCF9281 DSCF9283 DSCF9286 DSCF9282 DSCF9292

W uroczystościach wzięli udział Radni Gminy Uście Gorlickie z panem Wójtem Dymitrem Rydzaniczem na czele, główny „Majster” budowy kościoła – p. Roman Kosiba, kierownik budowy, inspektor nadzoru oraz zaproszeni goście i bardzo licznie zgromadzeni wierni ze Śnietnicy i Stawiszy oraz z okolicznych sąsiednich parafii. Swoją obecnością uroczystości zaszczycił Rodak Śnietnicy – ks. Adam Gucwa i Siostra Anzelma – Rodaczka Stawiszy. Po 19 latach, od wyprowadzenia Pana Jezusa z kościoła Cerkiewnego, znów zamieszka w miejscu godnym swej Chwały. Oprawę liturgiczną, wraz z grupami scholi przygotował p. mgr Tadeusz Karpiński – organista i nauczyciel z Brunar oraz orkiestra dęta pod kierownictwem pana Romana Korbicza z Brunar. W Uroczystościach wzięli udział Strażacy ze Śnietnicy i Stawiszy ze swoim sztandarem.  Wspólne przyjęcie na około 200 osób przygotowało Stowarzyszenie Kobiet ze Śnietnicy, którego „Szefową” jest pani Danuta Pociecha. Podziękowania składam „Szefowej kuchni” – pani Teresie Barnaś i „Szefowej wypieków” – pani Grażynie Michalik. Dziękuję całej załodze i paniom pomagającym oraz osobom obsługującym stoły, za bardzo smaczne i sprawne obsłużenie wszystkich Gości.

DSCF9225 DSCF9227 DSCF9235 DSCF9234 DSCF9237 DSCF9242 DSCF9245 DSCF9250 DSCF9252

Listopad 2015 rok.    Do konsekracji nowej świątyni pozostało 10 miesięcy. Przed konsekracja chcemy dokonać pełnego odbioru kościoła i budynku gospodarczego przez nadzór budowlany w Gorlicach. na wspólnym posiedzeniu Rady Duszpasterskiej, Rady Budowlanej i Wójta Gminy Uście Gorlickie, ustaliliśmy, aby na działce należącej do parafii powstał zbiornik przeciwpożarowy dla nowo wybudowanego kościoła, dla kościoła Cerkiewnego, dla wszystkich mieszkańców Śnietnicy oraz w razie potrzeby dla mieszkańców „Doliny Białej”. parafia odpowiedzialna jest za przygotowanie ternu, wybranie odpowiedniego zagłębienia celem umieszczenia zbiornika, który ma być umieszczony w pobliżu parkingu. Projekt zbiornika przeciwpożarowego, który pomieści 100 m3 wody został zaprojektowany przez p. inż. architektury Jacka Najbara z Nowego Sącza. Zbiornik jest wykonywany w Bydgoszczy. Długość zbiornika wynosi 18 m. Musi on być transportowany nocą specjalistycznym samochodem. Na miejscu sprowadzony dźwig z Nowego Sącza ma włożyć zbiornik do przygotowanego otworu. Wszystkie prace ziemne związane ze zbiornikiem, oraz zasypanie zbiornika i plantowanie terenu wykonał p. Grzegorz Góra z Banicy i jego pracownicy.

DSCF9254 DSCF9262 DSCF9265 DSCF9266 DSCF9257

Zbiornik przeciwpożarowy podłączony jest do miejscowego wodociągu. Pierwszego napełnienia zbiornika dokonała Straż Pożarna ze Śnietnicy. Napełnianie trwało kilka godzin, bo to przecież 100 tysięcy litrów wody. Zbiornik jest tak skonstruowany, że jednocześnie mogą się tankować dwa wozy strażackie. Pracami napełniania zbiornika kieruje p. Czesław Król.

DSCF9255

Na zewnątrz nowego kościoła została wykonana tablica do ogłoszeń parafialnych. Serdeczne podziękowania składam p. Stanisławowi Szczerba za wykonanie tej tablicy. Odpowiedniego montowania dokonuje p. Stanisław Szczerba i p. Bronisław Deć.

DSCF9296DSCF9295DSCF9297DSCF9298DSCF9323DSCF9324DSCF9325Grudzień 2015 rok.    W ostatnim miesiącu 2015 roku zostały wykonane jeszcze dwie prace. W pierwszych dniach grudnia zostały zamontowane w prezbiterium nowego kościoła trzy witraże, które jeszcze w czerwcu zostały zamówione w Zakładzie Witraży w Krakowie w pracowni p. Elżbiety Zarzyckiej. Witraże przedstawiają śmierć Pana Jezusa na krzyżu, oraz osoby będące najbliżej tego zbawczego wydarzenia. Witraże są sponsorowane. Witraż główny sponsorują mieszkańcy Śnietnicy jako wotum wdzięczności Bogu i patronowi parafii i nowej świątyni – św. Andrzejowi Boboli. Witraż przedstawiający Maryję i Niewiasty sponsorował Ks. Kan. Mirosław Król – proboszcz w Linden (USA) – Rodak ze Stawiszy. Witraż przedstawiający św. Jana i żołnierza sponsorują: państwo Tadeusz i Irena Dziurny z Wysowej Zdroju. Niech św. Andrzej Bobola wyprosi u Boga wszystkim sponsorom obfite i potrzebne łaski.

DSCF9335 DSCF9336 DSCF9337

Drugim zadaniem, które udało się nam zrealizować w miesiącu grudniu, było przygotowanie dotychczasowej kaplicy do pełnienie funkcji kaplicy przedpogrzebowej, w której została wstawiona chłodnia na dwie trumny. Myślę, że miejsce uświęcone przez wieloletnią modlitwę wiernych, stanie się godnym miejscem dla tych, których Bóg odwoła z tej ziemi do wieczności, oraz dla najbliższej rodziny i dla wiernych z parafii, którzy będą chcieli przez wspólną modlitwę pożegnać zmarłego.

Kończąc rok 2015, wspólnie z całą parafią dziękujemy Bogu, dziękujemy Matce Bożej, dziękujemy patronowi nowej świątyni – św. Andrzejowi Boboli, oraz dziękujemy wszystkim Dobroczyńcom, Ofiarodawcom, parafiom „patronackim” i wszystkim ludziom dobrej woli, za szczególne Boże błogosławieństwo, za wszelką pomoc i okazywane serce w realizacji rozpoczętego dzieła we wrześniu 2012 roku.  Codziennie podczas każdej Mszy świętej modlimy się o obfitość łask dla wszystkich wspierających w jakikolwiek sposób prace budowlane i wykończeniowe nowego kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli w Śnietnicy.

Prace, które są w toku realizacji i prace, które chcielibyśmy wykonać przed konsekracją kościoła, która zaplanowana jest na 3 września 2016 roku.

DSCF9342

1.Wykonanie ogrodzenia całego placu kościelnego. Wstępne prace zostały poczynione już w grudniu 2015 roku. Zostały wstawione dwie bramy. Całość ogrodzenia ma długość 260 metrów. Powoli zbieramy środki finansowe, aby z Bożą i ludzką pomocą zrealizować to zadanie.

2.Po założeniu ogrodzenia planujemy wyłożenie wszystkich skarp specjalną folią zabezpieczającą przed zachwaszczaniem i posadzenie na skarpach kilkudziesięciu niewielkich krzewów ozdobnych.

 

DSCF9338 DSCF9339

3. W realizacji są 3 witraże, które będą umieszczone w okrągłych oknach na ścianie frontowej nowego kościoła. Witraże te mają już swoich sponsorów. Witraż przedstawiający sylwetkę patrona parafii i patrona kościoła – św. Andrzeja Boboli, sponsorowany jest przez państwo Edmunda i Marię Woźniak oraz państwo Grzegorza i Jolantę Woźniak. Witraż przedstawiający św. Jana Pawła II sponsorowany jest przez mieszkańców Stawiszy, oraz witraż przedstawiający postać św. Siostry Faustyny, sponsorowany jest przez państwo Dymitra i Jarosławę Rydzanicz. Z całego serca dziękuję sponsorom tych trzech witraży i życzę szczególnej Bożej opieki i wstawiennictwa św. Andrzeja Bobol

4. Obecnie rozpoczęły się prace przygotowawcze do realizacji pozostałych 9 witraży do nowego kościoła. Projekty wszystkich witraży wykonuje p. architekt Małgorzata Toborowicz z Krakowa. zaprojektowane witraże w bocznych oknach nowej świątyni będą przedstawiały:

  • Świętą Rodzinę z Nazaretu ( 3 okna będą tworzyły jeden obraz – św. Józef (jedno okno), Jezus (środkowe okno) i Maryja (3 okno).)
  • Świętego Wojciecha (jedno okno) Bł. Kingę – patronkę młodzieży (środkowe okno) i Św. Stanisława – Biskupa.
  • Trzy małe okrągłe okna: (nad głównym wejściem): znak Eucharystyczny IHS,  (jedno boczne) – św. Kingę, (drugie boczne) – św. Franciszka.

DSCF9319 DSCF9321 DSCF9320

 Do obecnej chwili (19.02.2016) zostały zarezerwowane trzy witraże, które będą sponsorowane: św. Józef, św. Kinga i św. Franciszek.

Pozostałe (6 witraży) czekają na ludzi dobrej woli o szerokim i otwartym sercu. Dla informacji podaję, że koszt jednego większego witrażu wynosi 7.000 zł, koszt mniejszego (okrągłego) 3.500 złotych.  Wszelki kontakt na temat witraży, czy jakiekolwiek zapytania, można kierować do mnie, na nr tel.513 971 941.

4. Przed konsekracją kościoła chcielibyśmy jeszcze zdążyć lepiej utwardzić powiększony parking. Jest on obecnie utwardzony drobnym kamieniem. Istniejący asfaltowy parking okazuje się już za mały, zwłaszcza na Niedziele i święta. Również coraz więcej wiernych przybywa do św. Andrzeja Boboli na comiesięczne nabożeństwa ku jego czci, które odbywają się każdego 16 dnia danego miesiąca.

Starałem się w niniejszej kronice pokrótce przedstawić rzecz, która jeszcze parę lat wcześniej wydawała się rzeczą niemożliwą do zrealizowania. W roku 2011, zawierzyłem dzieło budowy kościoła we wspólnocie Śnietnickiej, liczącej 450 wiernych całkowitej pieczy św. Andrzeja Boboli. Dzisiaj, po 3 latach i 5 miesiącach od pierwszego wejścia na istniejącą wówczas łąkę i wbicia łopaty w ziemię celem rozpoczęcia prac, z pełną świadomością i odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że jest to wielki cud św. Andrzeja Boboli na „Łemkowszczyźnie”, cud na Śnietnickiej ziemi.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w to „Bobolowe” dzieło, składam najserdeczniejsze podziękowania i wierzę mocno, że tak jak do tej pory, tak i nadal św. Andrzej Bobola będzie otaczał szczególną opieką wszystkich Dobroczyńców, Ofiarodawców i wszystkich pielgrzymujących do Jego Relikwii. Myślę, że ten „Wielki” patron naszej Ojczyzny, naszej parafii i naszej nowej świątyni – ma jeszcze swój „sekretny” plan na przyszłość.

Kronikę powyższą opracował i umieścił na stronie internetowej ks. Józef Rosiek – proboszcz parafii Śnietnica.